Hyppää sisältöön

Skididialogi

Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen.” 

Skididialogi on Lahdessa kehitetty, Erätauko-keskusteluun pohjautuva, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun malli. Skididialogi kokoaa lapset, nuoret ja heidän parissaan toimivat ja asioista päättävät aikuiset tasavertaisina rakentamaan yhteistä ymmärrystä dialogin äärellä.

Skididialogissa tavoitteena on kuulla erilaisia ajatuksia ja kokemuksia  käsiteltävästä aiheesta ja sitä kautta lisätä yhteistä ymmärrystä. Skididialogia hyödynnetään kaupungin kehittämisessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia käsiteltävästä aiheesta.

Skididialogin tavoitteet ovat:

 • Antaa aikaa aidon dialogin ympärille.
 • Lisätä ymmärrystä ja hyvinvointia.
 • Vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
 • Luoda yhdenvertainen tapa osallistua ja vaikuttaa.

 

”Kiva keskustella dialogissa, jossa kaikki ovat oikeasti läsnä.”

Skididialogia käydään rakentavan keskustelun pelisäännöin. Keskustelua ohjaa Erätauko-koulutuksen saanut fasilitaattori ja kirjuri kirjaa keskustelua nimettömästi. Keskustelussa osallistujat istuvat ringissä ja ovat keskustelussa tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Skididialogissa osallistujina on oppilaiden lisäksi myös opettajia, koulunkäynninohjaajia, koulunuorisotyöntekijöitä, kaupungin viranhaltijoita, päättäjiä ja muita asiantuntijoita.

”Se, että oikeasti on mahdollisuus vaikuttaa parempaan koulutulevaisuuteen!”

Skididialogi-mallin mukaisesti lukuvuoden aikana peruskoululaisille järjestetään Lahden kaupungin perusopetuksen ja kaupungin Erätauko-verkoston yhteistyönä viisi dialogia: alueelliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella, koulujen väliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella sekä kerran vuodessa kaupunkitasoinen dialogi. Dialogien lisäksi keväisin järjestetään Kysy kaupunginjohtajalta -livelähetys, jossa peruskoululaiset pääsevät käymään keskustelua kaupunginjohtajan kanssa.

Skididialogi on tehty käytettäväksi!

Skididialogia saavat käyttää kaikki, jotka haluavat osallistaa lapsia ja nuoria sekä kuulla heitä aikuisten kanssa yhdessä käytävässä rakentavassa keskustelussa.

Järjestä Skididialogi, kun

 • haluat mahdollistaa erilaisten näkökulmien esille tuomisen rakentavasti ja sitä kautta lisästä yhteistä ymmärrystä.
 • lapset ja nuoret tuovat esille tarpeen keskustella aikuisten kanssa heitä koskevista ajankohtaisista asioista.
 • strategia- ja kehittämistyössä on tarve pysähtyä kuuntelemaan, minkälaisia ajatuksia lapsilla ja  nuorilla on käsiteltävistä asioista.
 • haluat mahdollistaa lasten ja nuoren sekä aikuisten välisen yhteisen dialogin.

Skididialogi toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen laaja-alaista taitoa (L7): Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta

 • Tutustu Skididialogin esitysmateriaaliin, joka pitää sisällään mm.

  • Skididialogi-esittelyn ja tavoitteet
  • Pelisäännöt
  • Esimerkkiteemoja Skididialogiin
  • Esimerkki:Oppimisen huikea ihanuus -dialogijuoksutus (ITK 2023-messut)
  • Skididialogi-juliste (A0), jossa kokonaisuus on tiivistetty yhdelle sivulle
  • Ohjauskorttipakka ja kuvalliset pelisääntökortit
 • Parhaimmillaan Skididialogi on silloin, kun samassa ringissä istuu niin lapsia ja nuoria kuin aikuisiakin. Skididialogirinkiin mahtuu kerrallaan enimmillään 20 osallistujaa fasilitaattorin lisäksi. Osallistujista vähintään kolmasosan on hyvä olla aikuisia, jotka toimivat dialogissa käsiteltävän aiheen parissa. Dialogiin osallistuvat lapset ja nuoret voivat myös olla eri-ikäisiä (esim. 1. – 4. -luokkalaisia tai 5. – 9. luokkalaisia).

  Ennen Skididialogia:

  • Tutustu Erätauko-menetelmään ja siitä Lahdessa lapsille ja nuorille sovellettuun Skididialogi-malliin.
  • Tunnista tilanteet ja aiheet, joihin Skididialogi sopii työtavaksi.
  • Suunnittele dialogissa käsiteltävä aihe ja keskusteluun tuotavat aiheeseen liittyvät kysymykset.
  • Varaa dialogille rauhallinen tila, johon osallistujat mahtuvat istumaan rinkiin.
  • Kutsu mukaan Erätauko-menetelmän tunteva fasilitaattori ohjaamaan keskustelua. (Lue lisää fasilitaattorin roolista Skididialogissa.)
  • Kutsu myös kirjuri. (Lue lisää kirjurin roolista Skididialogissa.)
  • Laadi kutsu ja lähetä se henkilöille, joiden haluat osallistuvat dialogiin.

  Skididialogin jälkeen:

  • Kokoa kirjurin kirjaamista muistiinpanoista tiivistelmä.
  • Liitä tiivistelmään osallistujien oivallukset.
  • Voit jakaa tiivistelmän osallistuneille.
  • Jaa tiivistelmä niille tahoille, joiden työtä Skididialogissa käsitelty aihe koskettaa ja jotka omassa työssään hyötyvät dialogista nousseista arvokkaista ajatuksista.
  • Voit kirjoittaa Skididialogista tekemiisi havaintoihin pohjaavan uutisen, tiedotteen tai kirjoituksen sosiaaliseen mediaan.
 • Skididialogin järjestämistä helpottaa, kun kaikki dialogin valmistelussa ja sen aikana tarvittavat materiaalit ovat yhdessä paikassa. Skididialogi on tehty kestäväksi, joten materiaalit kannattaa tulostaa ja koota niistä helposti liikuteltava ja käytettävä Skididialogi-paketti.

Kun käytät Skididialogia, mainitsethan lähteenä Lahden kaupungin.

Jos kerrot Skididialogista sosiaalisessa mediassa, käytä tunnistetta #skididialogi ja #lahdenperusopetus. Instagramissa merkitse julkaisuun Lahden perusopetuksen tili @lahtipop.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää Skididialogista ja kokemuksista?