Hyppää sisältöön

Rakennushankkeet

Tilakeskus vastaa yhdessä kaupungin palvelualueiden kanssa toimitilaverkkojen kehittämisestä ja vuosittaisen investointiohjelman valmistelusta. Investointiohjelma kattaa uudis- ja perusparannushankkeet sekä korvausinvestoinnit. Investointiohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa osana kaupungin talousarviota ja -suunnitelmaa.

Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

Tilakeskus laatii kaupungin toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Hankesuunnitelmat hyväksytään käyttäjälautakunnissa ja konserni- ja tilajaostossa. Merkittävien uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

Investointihankkeet ovat investointiohjelmaan sisältyviä uudis- ja perusparannuskohteita tai korvausinvestointeja. Tilakeskus toimii hankkeiden tilaajana ja rakennuttajana. Tehtäviin kuuluu suunnittelun ja rakentamisen valmistelu ja ohjaus sekä kohteen käyttöönotto- ja takuuajan tehtävät. Palvelualueet osallistuvat rakennushankkeisiin käyttäjän edustajana. Suunnittelu tuotetaan konsulttipalveluina ja rakentaminen urakointipalveluina.