Hyppää sisältöön

Myllypohjan alueen monitoimitalo

Myllypohjan alueen monitoimitalon elokuussa aloitettu kehitysvaihe jatkuu kesään 2024 asti. Tavoitteena on, että monitoimitalon rakentaminen käynnistyy kesällä 2024 ja talo on käyttövalmiina elokuussa 2026.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osapuolet ovat Lahden Tilakeskus, Arkkitehtipalvelu Oy, Granlund Oy sekä Skanska. Hankkeen allianssisopimus on allekirjoitettu elokuussa 2023.

Allianssimalli on rakennushankkeissa käytettävä hankemalli, jossa hankkeen osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat riskit ja hyödyt.

Monitoimitaloon tilat yhteensä 468 lapselle

Myllypohjan alueen monitoimitalon tilat on suunniteltu seuraaville käyttäjäryhmille:

  • 2-sarjainen Alasenjärven peruskoulu 1–6 vuosiluokat, 288 oppilasta sekä kolme alueellisen erityisen tuen pienryhmää, yhteensä 30 oppilasta. Laajennusoptiona on peruskoulun 3.  luokkasarja 144 oppilaalle. Optio on joustavasti käyttöönotettavissa ja poistettavissa alueellisen oppilasmääräkehityksen mukaisesti.
  • Kahdeksan Alasenjärven päiväkodin lapsiryhmää, joista kaksi esiopetusryhmää, yhteensä 150 lasta.
  • Tiloja käyttävät myös iltapäivätoiminnan 1–2 -luokkalaiset ja kaikkien luokka-asteiden erityisen tuen oppilaat.
  • Alueellinen kirjasto, joka siirtyy monitoimitaloon Ahtialan terveysaseman toimipisteestä.
  • Liikuntasali varustetaan koripallolle sopivaksi.
  • Oppilashuoltopalvelut eli tilat kuraattorille, psykologille, terveydenhoitajalle ja lääkärille. Suunnitelmaan ei sisälly suunterveydenhuollon tiloja.

Hankelaajuus on noin 7 500–7 800 brm2.

Myllypohjan alueen ilmakuva

Rakentamisessa käytetään puuta ja betonia

Hankesuunnitelmapäätöksen mukaisesti kyseessä on vanhan Myllypohjan koulurakennuksen perusparannus sekä laajennus.

Kehitysvaiheessa tunnistettuja haasteita ovat rakennussuojelulliset tavoitteet sekä vanhan, suojellun koulurakennuksen arvioitua huonompi kunto.  Huomioitavia seikkoja ovat myös rakennusalueelle kantautuva liikennemelu moottoritieltä, Ahtialantieltä ja junaradalta.

Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, joka on tulossa luonnos- ja ehdotusvaiheeseen. Kaavan voimaantulo ajoittuu aikaisintaan toukokuuhun 2024.

Rakentamisessa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla eri rakennusmateriaaleja: esimerkiksi runko on betonirakenteinen, ulkoseinissä ja pintarakenteissa on puuta. Puurakentamisen laajuus määrittyy kokonaiskustannusten 26,9 M€ (ind. 106,3) mukaisesti.

Hankesuunnitelman vastuullisuustavoitteet liittyvät muun maussa rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen, uusio- ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen rakentamisessa sekä ympäristöluokituksen tavoitteluun.


Lisätiedot

Skanska Talonrakennus Oy

hankekehitysjohtaja Timo Markkanen, puh. 040 527 6767
hankekehityspäällikkö Jukka-Pekka Päivinen, 040 770 8913
Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Strömberg, puh. 040 519 4787
etunimi.sukunimi@skanska.fi

Lahden kaupunki