Hyppää sisältöön

Rakenteilla olevat kohteet

Tilakeskus ohjaa rakentamista. Urakointi kilpailutetaan ja rakentamista ohjataan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. Käyttöönotto- ja takuuajan tehtävät kuuluvat myös rakennushankkeen vaiheisiin.

Paavolan kampus

Paavolan kampuksen havainnekuva
Havainnekuva Paavolan kampuksesta.

Paavolan kampusalue sijaitsee Lahden keskustaajamassa, Paavolan kaupunginosassa. Kampus muodostetaan alueella nykyisin olevista koulu- ja oppilaitosrakennuksista perusparantamalla, laajentamalla sekä osittain vanhimpien osien korvaamisella uusilla.

Rakennukset ovat Lahden aikuiskoulutuskeskus Terijoenkatu 3 (Kirkkokatu 16 laajennus), jossa tällä hetkellä toimivat Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto (kansalaisopisto), Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22) sekä Kannaksen lukiorakennus, johon tehdään hankkeen yhteydessä ainoastaan toiminnallisia muutoksia.

Terijoenkatu 3 perusparannetaan Tiirismaan peruskoulun käyttöön. Sen yhteyteen rakennetaan myös laajennusosa, johon sijoittuu perusopetuksen ateriapalvelutilat sekä kampuksen yhteiskäyttöiset liikuntatilat.

Rakennuksen vanhin eli A-osa tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisosalla ja Kannaksenkatu 20 ja 22 yhdistetään fyysisesti toisiinsa rakentamalla niiden välille yhdyskäytävä. Terijoenkatu 7:n ja viereisen Kannaksen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä helpottamaan liikkumista ja tilojen yhteiskäyttöä.

Humpulan päiväkoti

Humpulan päiväkodin havainnekuva
Havainnekuva Humpulan päivökodista.

Humpulan päiväkoti rakennetaan Paavolaan (Laaksokatu 6), keskustan välittömään läheisyyteen. Päiväkoti palvelee ensisijaisesti keskustan asukkaita, mutta myös kauempana asuvia, koska päiväkoti on työssäkäyntireittien läheisyydessä.

Päiväkotiin tulee sijoittumaan 10 ryhmää ja jakelukeittiö. Päiväkoti suunnitellaan kustannustehokkaasti, energiataloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Työmaa-ajan Humpulan päiväkoti toimii nykyisissä väliaikaistiloissa.

Kivimaan monitoimitalo

Havainnekuva Kivimaan monitoimitalosta.

Kivimaan koulun vuonna 1972 rakennettu yläkoulu on purettu kesällä 2017. Tilalle rakennetaan uudisrakennus sekä siihen liittyvä liikuntahalli. Alakoulurakennuksessa tehdään korjaus- ja muutostöitä. Uudisrakennus on kaksikerroksinen, jotta tontille saadaan laajat leikki- ja oleskelupihat. Uusi rakennus yhdistetään vanhempaan alakoulurakennukseen, mikä helpottaa tilojen yhteiskäyttöä.

Monitoimitalon uudisosan ja liikuntahalliosan rakentaminen ajoittuu kevät 2019 – kevät 2020. Liikuntasaliosa valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Vanhan koulun muutostyöt ja korjaukset alkavat vuoden 2020 keväällä ja valmistuvat kesällä 2021.

Rakokiven monitoimitalo

Havainnekuva Rakokiven monitoimitalosta.
Havainnekuva Rakokiven monitoimitalosta.

Nastolan Rakokiveen on suunnitteilla uusi betonirakenteinen monitoimitalo, jossa tulee toimimaan alakoulun ja 1–9 luokkien lievästi kehitysvammaisten opetuksen lisäksi kirjasto, päiväkoti ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö. Valmistuttuaan monitoimitalo korvaa nykyisen Rakokiven koulun, Rakokiven, Huokukujan ja Niittytien päiväkodit sekä Nastolan kirjaston.

Monitoimitalon tieltä puretaan 1970-luvulla rakennetut koulu ja kirjasto. Rakentamisen ajaksi osalle oppilaista tarvitaan väistötilat, joiden hankinta on käynnissä. Monitoimitalohankkeelle on asetettu korkeat sisäilmatavoitteet ja suunnittelussa panostetaan siihen, että eri tiloja voidaan käyttää eri tavoin. Rakennusprojektin yhteydessä toteutetaan kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää betonirakentamisen laatua. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019 ja päättyy loppuvuonna 2020.

Historiallisen museon kosteuskorjaukset

Rakennuksessa todetun sisäilmaongelman vuoksi korjataan kellarikerroksen rakenteiden kosteusvauriot ja poistetaan haitta-aineet. Samalla tehdään tilamuutoksia ja uusitaan talotekniikkaa. Selvitetään myös mahdollisuuksia voidaanko rakennuksen käytettävyyttä parantaa mm. hissiyhteydellä 3. kerrokseen ja näyttelytilojen kosteusvaihteluita pienentämällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 200 000 euron suuruisen avustuksen.