Hyppää sisältöön

Yrityspalvelusetelit

LAHDEN KAUPUNGIN YRITYSPALVELUSETELIT 2022

Lahden kaupunki on tarjonnut vuodesta 2019 alkaen vuosittain Yrityspalveluseteleitä voidakseen aktivoida lahtelaisyrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä edistääkseen yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä. Kokemukset ovat olleet sekä palveluntuottajien että palvelusetelin käyttäjien osalta positiivisia ja yrityspalvelusetelillä on ollut merkittäviä positiivisia vaikutuksia yrityksiin.

Vuonna 2022 Lahden kaupunki on varannut yrityspalveluseteleihin 200 000 euron määrärahan. Määräraha kohdennetaan myynnin ja markkinoinnin (35 kappaletta) sekä kestävän kasvun yrityspalveluseteleihin (10 kappaletta). Lisäksi vuonna 2022 pilotoidaan TKI-yrityspalveluseteliä (10 kappaletta), jonka avulla lahtelaisyritys pystyy hyödyntämään korkeakoulujen palveluita yrityksen kehittämiseen.

Yrityspalvelusetelin hakeminen

Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteleiden haku aukeaa 21.4.2022 ja päättyy 4.5.2022 kello 23.59. Seteleitä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jossa kysytään yrityksen perustietojen lisäksi miten yrityspalveluseteli vaikuttaa yrityksen kehittämiseen ja kasvumahdollisuuksiin.

Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin haku aukeaa 21.4.2022 ja setelit myönnetään myöntämisehdot täyttävien hakemusten hakujärjestyksessä.

TKI-toiminnan kehittämisen yrityspalvelusetelin haku auennee 5.5.2022.

Palveluntuottajaksi hakeminen

Palveluntuottajaksi voi hakeutua HankintaSampo-palvelussa. Myynnin ja markkinoinnin sekä Kestävän kasvun yrityspalveluseteleiden palveluntuottajahaku on auki 20.4.2022 kello 16:00 saakka. TKI-toiminnan kehittämisen palveluntuottajahaku on auki 29.4.2022 kello 16:00 saakka. Palvelukuvaukset julkaistaan vuoden 2021 mallin mukaisesti.

 

Yrityspalvelusetelin myöntämisehdot:

  • Hakija on mikro- tai pienyritys (työntekijämäärä 1-49 henkilöä).
  • Hakijayrityksen kotipaikka JA kiinteä toimipiste on Lahden kaupungissa.
  • Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
  • Hakijayrityksellä on oltava halukkuutta uudistua sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
  • Yrityspalvelusetelillä hankittavilla toimenpiteillä tai palveluilla tulee olla nähtävissä huomattavaa merkitystä yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä, koska seteliä ei ole tarkoitettu ainoastaan mainonnan rahoittamiseen.
  • Hakijayrityksellä on oltava tilaajavastuun mukaiset velvoitteet kunnossa. Tilaajavastuuvelvoitteiden tila tarkastetaan jokaiselta asiakasyritykseltä ennen yrityspalvelusetelin lopullista myöntämistä.
  • Yrityspalveluseteli on yritykselle vähämerkityksellinen ns. De Minimis -tukea

 

Yrityspalveluseteliä ei voida myöntää hakijalle,

  • joka toimii samaan aikaan Yrityspalvelusetelin palveluntuottajana;
  • jonka toimialalla on esim. sääntelystä johtuvia rajoituksia markkinoille pääsylle;
  • jolle on myönnetty Lahden kaupungin Yrityspalveluseteli vuosina 2019-2021.