Hyppää sisältöön

Yrityspalvelusetelit

LAHDEN KAUPUNGIN YRITYSPALVELUSETELIT 2021

Lahden kaupunki on tarjonnut vuodesta 2019 alkaen vuosittain Yrityspalveluseteleitä voidakseen aktivoida lahtelaisyrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä edistääkseen yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä. Kokemukset ovat olleet sekä palveluntuottajien että palvelusetelin käyttäjien osalta positiivisia ja yrityspalvelusetelillä on ollut merkittäviä positiivisia vaikutuksia yrityksiin.

Tänä vuonna 2021 Lahden kaupunki on varannut yrityspalveluseteleihin 200 000 euron määrärahan.

Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelit ovat lahtelaisyritysten haettavissa 16.4.-3.5.2021

Seteleitä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jossa kysytään yrityksen perustietojen lisäksi miten yrityspalveluseteli vaikuttaa yrityksen kehittämiseen ja kasvumahdollisuuksiin. Tarkempi seteleiden hakuaika julkaistaan tällä sivulla seteleiden palveluntarjoajahaun päätyttyä.

Lahden kaupunki noudattaa yrityspalveluseteleiden myöntämisessä seuraavia periaatteita:

 • Yrityspalveluseteli on tarkoitettu mikro- ja pienyrityksille (työntekijämäärä 1-49 henkilöä), joilla on kotipaikka ja kiinteä toimipiste Lahden kaupungissa.
 • Yrityspalveluseteli voidaan myöntää liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle yhtiömuodosta tai iästä riippumatta.
 • Yrityspalvelusetelillä toteutetaan toimenpiteitä, joilla edesautetaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.
 • Asiakasyrityksellä tulee olla edellytykset kokoaikaiseen ja kannattavaan liiketoimintaan.
 • Asiakasyrityksellä on oltava halukkuus kasvaa ja/tai uudistua sekä uskottava suunnitelma kasvun toteuttamiseksi.
 • Yrityspalvelusetelihakemuksessa tulee olla kuvattuna selkeä ja perusteltu tarve yrityspalvelusetelillä rahoitettavien ja yrityksen kasvusuunnitelmaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 • Yrityksen tilaajavastuun mukaiset velvoitteiden tulee olla kunnossa ja ne tarkastetaan jokaiselta asiakasyritykseltä ennen yrityspalvelusetelin lopullista myöntämistä.
 • Yritys ei saa samalla toimia yrityspalvelusetelin palveluntuottajana.
 • Yrityspalvelusetelin tulee tarjota merkittävää tukea yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiselle eikä sitä ole tarkoitettu mainonnan rahoitukseksi.
 • Yrityksen toimialalla ei tule olla esim. sääntelystä johtuvia rajoituksia markkinoille pääsylle.
 • Yritykselle ei saa olla myönnetty Lahden kaupungin yrityspalveluseteliä vuoden 2019 tai 2020 haussa.

Yrityspalvelusetelien saajat arvotaan esikarsinnan jälkeen

Yrityspalvelusetelin hakijoille tehdään edellä mainittujen kriteerien perusteella esikarsinta, jonka jälkeen setelin saajat arvotaan. Esikarsinnan toteuttaa työryhmä, jossa on edustajat Lahden kaupungilta, LADECilta sekä elinkeinoelämästä.

Kun päätös myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin myöntämisestä asiakasyritykselle on tehty, etenee prosessi seuraavasti:

 • LADEC tekee asiakasyrityksen kanssa noin tunnin mittaisen lähtökartoituksen, jossa käydään läpi yrityksen liiketoiminnan tilaa ja keskustellaan yrityksen kehittämistarpeista. -> LADEC ilmoittaa Lahden kaupungille, että kartoitus on tehty.
 • Asiakasyritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselle sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille. Palveluntuottajavalinta on tehtävä 15.6.2021 mennessä tai muutoin yrityspalveluseteli siirtyy varasijalle arvotulle yritykselle.
 • Palveluntuottaja saa laskuttaa Lahden kaupungilta 50 % yrityspalvelusetelin arvosta työn aloittamisen yhteydessä.
 • Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle.
 • Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa Lahden kaupunkia toteutusta työstä ja Lahden kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.

Kestävän kasvun yrityspalvelusetelit ovat lahtelaisyritysten haettavissa 16.4.-3.5.2021

Seteleitä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jossa kysytään yrityksen perustietojen lisäksi miten yrityspalveluseteli vaikuttaa yrityksen kehittämiseen ja kasvumahdollisuuksiin. Tarkempi seteleiden hakuaika julkaistaan tällä sivulla seteleiden palveluntarjoajahaun päätyttyä.

Kaupunki noudattaa yrityspalveluseteleiden myöntämisessä samoja periaatteita kuin Myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelinkin osalta.

Yrityspalvelusetelien saajat arvotaan esikarsinnan jälkeen

Myös Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin hakijoille tehdään myöntämisehtojen perusteella esikarsinta, jonka jälkeen setelin saajat arvotaan. Esikarsinnan toteuttaa työryhmä, jossa on edustajat Lahden kaupungilta, LADECilta sekä elinkeinoelämästä.

Kun päätös Kestävän kasvun yrityspalvelusetelin myöntämisestä asiakasyritykselle on tehty, etenee prosessi seuraavasti:

 • Asiakasyritys valitsee palveluntuottajien joukosta itselle sopivimman vaihtoehdon ja ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan sekä palvelukuvauksen Lahden kaupungille. Palveluntuottajavalinta on tehtävä 15.6.2021 mennessä tai muutoin yrityspalveluseteli siirtyy varasijalle arvotulle yritykselle.
 • Palveluntuottaja toteuttaa palvelukuvauksen mukaisen kehittämistyön asiakasyritykselle.
 • Kun asiakasyritys ilmoittaa, että työ on valmis, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia toteutusta työstä ja kaupunki laskuttaa asiakasyritykseltä yrityspalvelusetelin omavastuuosuuden.
 • LADEC tekee asiakasyritykselle loppuhaastattelun, jossa kerätään kokemuksia prosessista ja suunnitellaan yrityksen jatkokehittämistä sekä tarvetta LADECin tai muiden toimijoiden palveluille.