Hyppää sisältöön

Hankinnat

Lahden kaupungin hankintapalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä hankintatoiminnasta sekä toimia siihen kuuluvien konserniyhteisöjen ja säätiöiden sekä muiden julkisyhteisöjen yhteishankintayksikkönä.

Hankintapalvelut vastaa toimialarajat ylittävien tuotteiden eli ns. yhteishankintatuotteiden kilpailuttamisesta, tiedottamisesta ja valvonnasta. Lisäksi hankintapalvelut auttaa kaupungin yksikköjä julkiseen hankintaan liittyvissä kysymyksissä sekä ns. erillishankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Rakennusurakat sekä kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelu- ja erinäiset asiantuntijatehtävät kilpailuttaa Lahdessa kaupunkiympäristön palvelualue sekä Lahden Tilakeskus.

Hankintaohjelma

Lahden kaupungin hankintaohjelma tähtää siihen, että hankinnoissa tunnistetaan yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät sekä otetaan ne huomioon parhaalla mahdollisella tavalla hankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjelman avulla vahvistetaan kaupungin hankintojen ja investointihankkeiden strategiasta lähtevää tavoitteen asettelua (työllistäminen, tuottavuus, kilpailukyky ja elinkeinotavoitteet, ympäristötavoitteet) ja tuetaan niiden toteutusta.

Kilpailutukset

Hankintalain kynnysarvot ylittäviä kilpailutuksia koskevat hankintailmoitukset julkaistaan TEM:n ylläpitämällä kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä HILMA-ilmoituskanavalla. Hankintapalveluiden kilpailutuksissa tarjoukset jätetään pääosin Tarjouspalvelu.fi:ssä, jossa tarjouspyyntöasiakirjat ovat maksutta luettavissa rekisteröityneille käyttäjille. Kansallisen kynnysarvon alittavia kilpailutuksia tehdään HankintaSampo-palvelussa.

Tilaaminen

Tarvittavat tuotteet ja palvelut tilataan Lahden kaupungilla mahdollisuuksien mukaan Baswaren P2P-järjestelmää käyttäen. Sopimustoimittajilta pyritään saamaan sähköisiä Marketplace-tuoteluetteloita, joiden kautta tilaaminen P2P:n kautta on sujuvinta. Toimittajat voivat tarvittaessa olla yhteydessä hankintapalveluihin saadakseen tarkempaa tietoa sähköisestä tilaamisesta hankintapalvelut@lahti.fi.

Yhteystiedot