Kaupungin päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Lahden valtuustossa on 102 jäsentä Lahden ja Nastolan yhdistyttyä vuoden 2016 alusta.

​Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. 102-jäseninen Valtuusto on muodostettu Lahden ja Nastolan valtuustoista, kun kunnat yhdistyivät 1.1.2016.   

Kaupunginhallitus vastaa Lahden hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 13-jäseninen kaupunginhallitus valvoo Lahden etua.

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa sekä auttaa viranhaltijavalmistelun ja poliittisten tavoitteiden yhteensovittamista.

Kaupungilla on viisi lautakuntaa, kaksi kaupunginhallituksen alaista jaostoa sekä kolme viranomaislautakuntaa. Lahden organisaatio perustuu toimialajakoon ja kaupungin palveluita järjestävät sosiaali- ja terveystoimiala, sivistystoimiala sekä tekninen ja ympäristötoimiala. Hallintopalveluista huolehtii kaupunginhallituksen toimiala. Kaupungilla työskentelee yli 6000 ammattilaista.

Lahti edistää tasa-arvoa

Lahden kaupunki on hyväksynyt eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka tukee kuntia ja maakuntia ottamaan sukupuolten tasa-arvon huomioon poliittisessa päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa.

Tasa-arvon peruskirja kattaa kuntien demokraattisen vastuun ja päätöksenteon, palvelut, työnantajaroolin, sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyn ja kestävän kehityksen sekä yhdenvertaisuuden edistämisen moniperusteisen syrjinnän ehkäisemisenä.