Siirry suoraan sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Lahden kaupungin ulkoisen tarkastuksen sääntöön. Lautakunnan vuosittaisessa arviointikertomuksessa esitetään uslautakunnan arvio edellisvuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

​Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi laaditaan vaalikauden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa vuosittain.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointikertomus on yksi "työkalu" kaupungin toimintoja kehitettäessä. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus julkaistaan vuosittain huhti-toukukuussa. 

Arviointikertomuksen laadinnan pohjana ovat tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastuskäynnit. Käyntien ja arviointikertomuksen valmistelusta huolehtii tarkastustoimisto.

Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää vuosittain, että arviointikertomuksessa esitettyyn pyydetään asianomaisilta tahoilta näkemyksiä siitä, miten mahdollisiin epäkohtiin pyritään jatkossa puuttumaan. Nämä vastineet käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyisin.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

​Jäsen

​Varajäsen

​Puheenjohtaja
Reijo Oksanen (KOK)
rehtori, eläkkeellä
Kukkastie 11 as. 11
15560 Nastola
040 531 3787
etunimi.sukunimi@lh.lahti.fi


Heikki Vappula (KOK)
eläkeläinen, yrittäjä

 

Varapuheenjohtaja
Erkki Nieminen (SDP)
kasvatustieteen tohtori, VTM
Laaksokatu 19 A 34
15140 Lahti
0400 842 323 
etunimi.sukunimi@lh.lahti.fi  


Tapani Ripatti (SDP)
​toimittaja, eläkkeellä

Arja Nikkanen (KOK)

Kristiina Joensuu (KOK)

Terttu Pohjolainen (KOK)
terveystieteiden maisteri

Tarja Pölkki (KOK)
varhaiserityisopettaja, seksologi

Inga-Maija Hyppölä (SDP)
eläkeläinen

Anja Sagulin (SDP)
restonomi AMK

Esko Pietarinen (SDP)
eläkeläinen

Kari Soppi (SDP)
ammattimies

​Sinikka Ruuska (SDP)
lähihoitaja

Riitta Erviä (SDP)
työteknikko, eläkeläinen

​Onerva Vartiainen (VIHR)
kauppatieteiden maisteri

Riitta Vuori (VIHR)
opinto-ohjaaja

Lasse Koskinen (PS)
toimittaja, kouluttaja

Ville Louhelainen (PS)
LVI-asentaja, pääluottamusmies

Kari Känkänen (KESK)
maanviljelijä

​​Ahti Vappula (KESK)
sijoituspäällikkö

Pekka Airamo (KD)
vanhempi rikoskonstaapeli

Seppo Korhonen (VAS)
kone- ja metallialan opettaja

Pertti Arvaja (KD)
liikunnanopettaja

Juha Ulmanen (VAS)
koneistaja