Siirry suoraan sisältöön

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

​Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
  • kunnanhallituksen esittelijää
  • lautakunnan esittelijää

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä ja varaesittelijöitä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat

Hannu Rahkonen
Mika Kari
Antti Holopainen
Jarkko Nissinen     

Kaupunginhallitus

​Jäsen ​Varajäsen
​Esittelijä
​Sirkku Hildén
Anneli Viinikka
Pekka Timonen
Juha Rostedt
Francis McCarron
Mika Mäkinen
Aleksi Mäntylä
Jouni Kaikkonen
Pekka Komu
Reijo Savurinne
Alettin Basboga 
Kari Lempinen
​Jetta Laakso
Sanna Mäkinen
Toni Putula
Sari Niinistö
Merja Vahter
Helena Salakka
Rami Lehto
Maarit Tuomi
Jenna Koskelo
Henni Hyytiä-Ilmonen
Sonja Falk
Leena Kaartinen

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto

Jäsen
​Varajäsen
Esittelijä
Juha RostedtFrancis McCarronOlli Alho
Jetta Laakso Sanna MäkinenPekka Timonen
Merja VahterHelena Salakka​Mika Mäkinen
Rami LehtoMaarit Tuomi
​Sonja FalkLeena Kaartinen

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 

Jäsen
Varajäsen
Esittelijä
Aleksi MäntyläJouni KaikkonenMika Mäkinen
Alettin BasbogaKari LempinenJouni Arola
​​Pekka KomuReijo SavurinnePekka Timonen
Toni PutulaSari Niinistö
Jenna KoskeloHenni Hyytiä-Ilmonen

Kaupunginhallituksen osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto

Jäsen
VarajäsenEsittelijä
Sirkku HildénAlettin BasbogaMikko Komulainen
Juha RostedtMerja VahterPäivi Pitkänen
​Aleksi MäntyläJouni KaikkonenPekka Timonen
Maria Mäkynen               Rami Lehto Mika Mäkinen
Marju MarkkanenJenna Koskelo
Francis McCarron
Sonja Falk

Tekninen ja ympäristölautakunta

Jäsen
Varajäsen
Esittelijä
Francis McCarron
Mika Laitila
Olli Alho
Sanna Mäkinen
Tuula Vaalajoki       
Petri Honkanen
Arja Rantala
Terttu Pohjolainen
Markku Sivonen
Marko Varjonen
Ville Lahtinen
Jukka Lindfors
Heikki Moilanen Esko Sutela
Minna Lampinen
Neea Similä
​Jari HartmanOlli Kautonen
​Nelli Nevala
Minerva Juhola
Maarit Tuomi
Päivi Granlund
Lasse Pakkanen               
Jesse Kaukinen
Juha-Pekka Forsman Aarre Pohjola
Pekka JärvinenPasi Kousa

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

JäsenVarajäsenEsittelijä
Reijo Savurinne
Janne Siltanen
Olli Alho
Jari Salonen
Markus Pälli
Mika Kemppainen
Tarja Kirvesmies
Susanna Soppi
Markku Sivonen
Riikka Raaska
Raija Kuosa
Cecilia Blomgren 
Jani Wallenius
Markus Vierumäki

Kirsi Öster
Emmi Leppänen
​       
Paul Carroll    
Jyrki Jussila   
​Juha Viitanen
Sami Kivi   
Jari Rissanen     
Johanna Suppi​       

Leena KaartinenMarja Kaitainen              
Vuokko Kautto        Tapio Hakatie         

 

Sivistyslautakunta

Puheenjohtajat 
Esittelijä
Maria MäkynenTiina Granqvist
Sari Niinistö Lassi Kilponen
Juha Patrakka
Heikki Turunen
Mari Ylä-Sankola-Peltola

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Puheenjohtajat
​Esittelijä 

​Marju MarkkanenTiina Granqvist
Helena SalakkaMatti Karhos

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä

Reijo Oksanen
Juha Tapiola
Erkki Nieminen
​Reijo Ollikka

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä 

Jouko Pylväs
Janne Mäki
Heikki Vappula

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä

Markus Pälli Olli Alho
​Eira Rosberg-AiraksinenMika Kemppainen
​Tiia Yrjölä

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä
Ulla Vaara
Olli Alho
Saija HakonenJukka Lindfors

Kaupunginjohtaja

Pekka Timonen