Siirry suoraan sisältöön

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

​Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
  • kunnanhallituksen esittelijää
  • lautakunnan esittelijää

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä ja varaesittelijöitä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat

Milla Bruneau
Antti Holopainen
Mika Kari    
Jarkko Nissinen     

Kaupunginhallitus

​Jäsen ​Varajäsen
​Esittelijä
Alettin Basboga
Henni Hyytiä-Ilmonen
Mika Mäkinen     
​Sonja Falk
​Jouni Kaikkonen

​Sirkku Hildén
​Kari Lempinen
​Pekka Komu
Marjo Loponen
​Jenna Koskelo
Francis McCarron
​Jetta Laakso
Sanna Mäkinen
​Rami Lehto
​Toni Putula
Aleksi Mäntylä
Maria Mäkynen
​Hannu Rahkonen
Helena Salakka
Juha Rostedt
Reijo Savurinne
Merja Vahter
Maarit Tuomi

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto

Jäsen
​Varajäsen
Esittelijä
​Sonja Falk Marjo LoponenOlli Alho
Jetta Laakso Francis McCarronMika Mäkinen
Rami Lehto Sanna Mäkinen
Juha RostedtHelena Salakka
Merja VahterMaarit Tuomi

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 

Jäsen
Varajäsen
Esittelijä
Alettin BasbogaHenni Hyytiä-IlmonenMauri Koistinen
​Sirkku HildénJouni KaikkonenMika Mäkinen
​Jenna Koskelo Kari Lempinen
Aleksi Mäntylä Toni Putula
​Hannu RahkonenMaria Mäkynen

Kaupunginhallituksen osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto

Jäsen
VarajäsenEsittelijä
​Pekka Komu Alettin BasbogaMikko Komulainen
​Marju Markkanen​Sonja Falk Ulla Sepponen
Francis McCarronJouni Kaikkonen
Aleksi Mäntylä Jenna Koskelo
Juha RostedtRami Lehto
​Anneli Viinikka
Merja Vahter

Tekninen ja ympäristölautakunta

Jäsen
Varajäsen
Esittelijä
Jari Hartman
​Juha-Pekka Forsman
Olli Alho
​Kristiina Joensuu
​Päivi Granlund
Veli-Pekka Toivonen
​Pekka Järvinen
​Minerva Juhola
Jorma Vaskelainen
​Minna Lampinen
​Jesse Kaukinen

Francis McCarron ​Olli Kautonen
​Heikki Moilanen
Pasi Kousa
Sanna MäkinenMika Laitila
​Nelli Nevala
​Arja Rantala
​Lasse Pakkanen
Sami Reinikka
Toni Putula
​Neea Similä
​Matti Salonen Esko Sutela
Maarit Tuomi Tuula Vaalajoki

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

JäsenVarajäsenEsittelijä
Paul Carroll
Tapio Hakatie
Olli Alho
Anssi Hälinen
Marja Kaitainen
Mika Kemppainen
Leena Kaartinen
Sami Kivi   

​Vuokko Kautto
Raija Kuosa

Tarja Kirvesmies
Emmi Leppänen

Riikka Raaska
​Markus Pälli
​       
Jari Rissanen             
Saku Saaristo   
Reijo Savurinne
Janne Siltanen      
Jani Wallenius            
Susanna Soppi             

Juha Viitanen  Johanna Suppi                    
Kirsi Öster              Markus Vierumäki               

 

Sivistyslautakunta

Puheenjohtajat 
Esittelijä
​Sari Niinistö  Tiina Granqvist
​Anneli Viinikka Lassi Kilponen
Juha Patrakka
Heikki Turunen
Mari Ylä-Sankola-Peltola

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Puheenjohtajat
​Esittelijä 

​Marju MarkkanenTiina Granqvist
Helena Salakka​Matti Karhos
Tommi Lanki

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä

Erkki Nieminen
Juha Tapiola
​Reijo Oksanen
​Reijo Ollikka

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä 

Jouko Pylväs
Janne Mäki
Heikki Vappula

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä

Markus Pälli Olli Alho
​Torsti HokkanenMarkku Sivonen
Mika Kemppainen

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

Puheenjohtajat
Esittelijä
Ulla Vaara
Olli Alho
Ritva-Maija KuuskoskiJorma Vaskelainen

Kaupunginjohtaja

Mika Mäkinen