Siirry suoraan sisältöön

Ranta-Kartanon hulevedet

Ranta-Kartanon alueen sulamis- ja valumavedet on suunniteltu hallittavaksi mahdollisimman luonnonmukaisesti. 
Kisapuiston portti.

​Hulevesisuunnitelmassa on tutkittu erityisesti alueen hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn edistämistä sekä keinoja vesistökuorman vähentämiseksi.  Tärkein yksittäinen tavoite on minimoida alueelta Vesijärveen kohdistuva hulevesikuormitus ja tätä kautta parantaa Vesijärven tilaa paikallisesti.

Ranta-Kartanon hulevesisuunnitelmassa ratkaisuksi on valittu hajautettu ja monivaiheinen järjestelmä, jossa pyritään osa vesistä imeyttämään maahan syntypaikoillaan ja loput johdetaan alueen keskelle rakennettavaan hulevesikanaaliin, joka laskee hulevesialtaaseen ja edelleen biosuodatusaltaaseen.  Hulevesiallas toimii hulevesiä viivyttävänä järjestelmänä ja biosuodatusaltaan tehtävänä on puhdistaa tavanomaiset sadevedet.

Ranta-Kartanon hulevesien hallinnan suunnitelmaraportti löytyy oikealla olevasta linkistä. Suunnitelmaa tullaan päivittämään ennen hulevesikanaalin ja muiden aukioille tulevien rakenteiden toteuttamista.  Hulevesikanaalin rakentamista on käsitelty myös alueen kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa. Katujen varsille järjestelmä rakennetaan katujen rakentamisen yhteydessä vuosina 2017-2019.  Silloin tehdään myös ne altaat, jotka ovat tarpeen rakennusaikaisten hulevesien hallinnassa.