Siirry suoraan sisältöön

Ranta-Kartanon hulevedet

Ranta-Kartanon alueen sulamis- ja valumavedet on suunniteltu hallittavaksi mahdollisimman luonnonmukaisesti. 
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/rantakartano_hulevesi-8.jpg

​Hulevesisuunnitelmassa on tutkittu erityisesti alueen hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn edistämistä sekä keinoja vesistökuorman vähentämiseksi.  Tärkein yksittäinen tavoite on minimoida alueelta Vesijärveen kohdistuva hulevesikuormitus ja tätä kautta parantaa Vesijärven tilaa paikallisesti.

Katujen varsille järjestelmä rakennettiin katujen rakentamisen yhteydessä vuosina 2017-2019.   Hulevesijärjestelmiä tulee myös korttelialueille sekä puistoalueelle.