Siirry suoraan sisältöön

Ydinkeskusta

Kaupungin tavoitteena on luoda viihtyisä, vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunkikeskusta, jonne on helppo saapua kaikilla kulkumuodoilla.
Kaupunkilaisia alatorin puistossa

Keskustan tavoitteita vie eteenpäin kehittämisryhmä, jossa on mukana kaupungin asiantuntijoiden lisäksi yrittäjien, kiinteistöjen, organisaatioiden ja yhdistysten edustajia. Vuoden 2017 aikana ryhmä on laatinut sadan kohteen toimenpideohjelman keskustan kehittämiseksi. Myös asukkaat osallistuivat työhön keskustakyselyn kautta kesällä 2017.

Ydinkeskustan tärkeitä, valmistuneita rakennushankkeita ovat olleet matkakeskus, kauppatori Toriparkkeineen ja Alatorin toimintapuistoineen sekä Aleksanterinkatu. Myös Lahdenkadun ja Ranta-Kartanon isoimmat katutyöt ovat valmistuneet. Tärkeimpiä kehittämistyön kohteita ovat tällä hetkellä Ranta-Kartanon ja Matkakeskuksen lähialueiden lisäksi Taide- ja muotoilumuseon LAD:in sekä kaupunginsairaalan ja Paavolan kampuksen alueet.

Keskustan maankäyttö ja toiminnot muuttuvat jatkuvasti, niinpä alueen liikenne ja katujärjestelyt vaativat jatkuvaa kehittämistä. Liikenteellisesti erityisesti eteläisen kehätien käyttöönotto v. 2020-2021 vuodenvaihteessa, muuttaa koko kaupungin ja  keskustan liikennettä. Parhaillaan on käynnissä keskustan liikenteen ja liikkumisen tavoitesuunnitelman ( LIISU 2030) laatiminen vuodelle 2030. Kaksivaiheinen suunnitelma määrittää keskustan liikenneverkon periaatteet sekä katukohtaiset ratkaisut, joilla voidaan luoda elinvoimainen ja viihtyisä keskustaympäristö ja samalla vastataan kaupunkimme ilmastotavoitteisiin. Lisätietoa täältä.

Keskustan alueen kaavoitus ja kiinteistörakentaminen on vilkasta. Vuonna 2020 keskustan alueella ja sen liepeillä on tekeillä 22 kaavakohdetta. Merkittävimpiä kaavoituskohteina on mm. Aleksanterinkadun ylikulkusilta, Kelatalon ja Paavolan terveysaseman kortteli sekä kaupunginsairaalan ja Lotilan koulun alueet. Kaavakohteet löytyvät kaavasivuilta.

Keskustaa kehitetään yhteistyössä Lahti City ry:n kanssa.