Siirry suoraan sisältöön

Ydinkeskusta

Kaupungin tavoitteena on luoda viihtyisä, vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunkikeskusta, jonne on helppo saapua kaikilla kulkumuodoilla.
Kaupunkilaisia alatorin puistossa

Keskustan tavoitteita vie eteenpäin kehittämisryhmä, jossa on mukana kaupungin asiantuntijioden lisäksi yrittäjien, kiinteistöjen, organisaatioiden ja yhdistysten edustajia. Vuoden 2017 aikana ryhmä on laatinut sadan kohteen toimenpideohjelman keskustan kehittämiseksi. Myös asukkaat osallistuivat työhön keskustakyselyn kautta kesällä 2017.

Ydinkeskustan tärkeitä, valmistuneita rakennushankkeita ovat olleet matkakeskus, kauppatori Toriparkkeineen ja Alatorin toimintapuistoineen sekä Aleksanterinkatu. Myös Lahdenkadun ja Ranta-Kartanon isoimmat katutyöt ovat valmistuneet.

Keskustan liikenteen ja liikkumisen tavoitesuunnitelman vuodelle 2030+ (LIISU 2030) laatiminen on alkanut. Kaksivaiheinen suunnitelma määrittää keskustan liikenneverkon periaatteet sekä katukohtiset ratkaisut, joilla voidaan luoda elinvoimainen ja viihtyisä keskusta ja samalla vastataan kaupunkimme ilmastotavoitteisiin. Lisätietoa täältä.

Keskustan alueen kaavoitus ja kiinteistörakentaminen on vilkasta. Kaavakohteet löytyvät kaavasivuilta. Merkittävimpiä kaavoituskohteita keskustassa on Paavolan kampusalue, Tiirismaan ja Lotilan koulun alue ja kaupunginsairaalan alue. 

Keskustaa kehitetään yhteistyössä Lahti City ry:n kanssa.