Hulevedet

Kaupunkien hulevedet ovat huomattava vesistöjen kuormittaja. Niiden aiheuttamia haittoja pyritään vähentämään luonnonmukaisilla suodatus-, viivytys- ja imeytysmenetelmillä.

​Rakennetuilla alueilla sateen tai lumen sulannan seurauksena syntyvää pintavaluntaa sekä rakennusten kuivatusvesiä kutsutaan hulevesiksi. Perinteisessä kaupunkisuunnittelussa hulevedet johdetaan tulvanhallinnallisista syistä käsittelemättöminä vastaanottaviin vesistöihin hulevesiviemäreitä pitkin. Hulevedet kuljettavat mukanaan teille, jalkakäytäville, parkkipaikoille ja katoille kerääntyneet epäpuhtaudet, mm. ravinteet, raskasmetallit, kiintoaineen ja patogeeniset mikro-organismit.

Nykyisessä kaupunkisuunnittelussa hulevesiä hallitaan kokonaisvaltaisesti; ne pyritään imeyttämään ja viivyttämään suoraan syntypaikalla jolloin vesistökuormitus vähenee. Kokonaisvaltaisessa hulevesisuunnittelussa hyödynnetään esimerkiksi viheralueita, vettä läpäiseviä pintamateriaaleja sekä imeytys- ja viivytyspainanteita ja -altaita kaupunkialueella syntyvän hulevesikuormituksen vähentämiseksi.

Lahden kaupungin hulevedet ovat huomattava Vesijärven kuormittaja; vuodessa niiden mukana järveen kulkeutuu noin 1 530 kg fosforia (13 % kokonaiskuormituksesta) ja 11 900 kg typpeä (3,4 %).

Yhteystiedot

 

 

Juhani Järveläinen, vesiensuojelusuunnittelija, p. 050 559 4083