Siirry suoraan sisältöön

Mitä on pohjavesi?

Pohjavesien suojelu on Lahdessa korostetun tärkeässä asemassa, sillä kaupunki sijaitsee Suomen suurimpiin kuuluvien pohjavesimuodostumien, Salpausselkien tuntumassa. I Salpausselkä kulkee kaupungin läpi ja valtaosa asutuksesta on keskittynyt sen yhteyteen ja liepeille. II Salpausselkä kulkee kaupungin pohjoisrajaa pitkin.
Saunatien lähde

​Lahdessa käytännössä kaikki pohjavesivarannot sijoittuvat viimeisen jääkauden aikana muodostuneisiin harjuihin sekä Salpausselkiin.

Salpausselät ovat reunamuodostumia, jotka ovat nimensä mukaisesti muodostuneet jäätikön reunan eteen kerrostuneesta maa-aineksesta. Harjut ovat muodostuneet mannerjäätikön sulamisvesitunneleihin kerrostuneesta hiekasta ja sorasta.

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä on käytännössä kaikkialla, mutta maaperän ominaisuudet määrittävät kuinka hyvin pohjavesi on hyödynnettävissä. Pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu ja pohjavettä on tarvittaessa mahdollista käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin. Pohjavesialueista on omiksi alueikseen eroteltu pohjaveden muodostumisalueet, joilla maaperä on erityisen hyvin vettä johtavaa. Ne ovat pohjaveden muodostumisen kannalta erityisen keskeisiä alueita.

I Salpausselkä on jaettu Lahdessa useisiin erillisiin pohjavesialueisiin, joita toisistaan erottaa esimerkiksi pohjaveden pinnan yläpuolelle nousevat kalliot. Lahdessa on 15 vedenoton kannalta tärkeää tai siihen soveltuvaa pohjavesialuetta.


Lisätiedot

vesiensuojelusuunnittelija Riikka Mäyränpää

riikka.mayranpaa (a) lahti.fi 050 3836 498