Siirry suoraan sisältöön

Osoitteet ja nimistö

Asemakaavassa annetaan nimet kaupunginosille, kaduille, puistoille, toreille ja muille yleisille alueille. Haja-asutusalueella tiennimet vahvistetaan viranhaltijapäätöksellä. Osoitteet ja nimistö pysyvät ajan tasalla kaupungin osoitejärjestelmässä ja nimistörekisterissä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/kartta-ja-paikkatiedot/paikkatietoaineistot/tienviitat.jpg

​Osoitteet annetaan asemakaavassa vahvistuneiden katu- ja tienimien mukaan. Osoitenumero määräytyy siten, että tien alusta katsoen vasemmalla puolella ovat parilliset numerot ja oikealla puolella parittomat. Haja-asutusalueella numerot määräytyvät kiinteistön etäisyyden perusteella, joka lasketaan tien alkupisteestä: osoitenumero saadaan, kun etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois.

Asemakaavoitetulla alueella kiinteistö saa osoitenumeron kiinteistönmuodostamisen yhteydessä. Rakennuksille osoite määritetään rakennusluvan hakuvaiheessa.

Osoitemuutokset

Asemakaavamuutokset ja haja-asutusalueiden muuttavat tiejärjestelyt voivat aiheuttaa osoite- ja katunimimuutoksia. Muuttuvat osoitteet ja katunimet otetaan käyttöön asemakaavan toteuttamisen etenemisen mukaan tai uudet kun tiejärjestelyt otetaan käyttöön. Osoitemuutoksista tiedotetaan kiinteistönomistajille ennen muutosten käyttöönottamista.

Tiedottaminen osoitteista

Kaupunki ilmoittaa tiedot osoitteista valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään (VTJ). VTJ:stä tiedot välittyvät eri toimijoille. Lisäksi osoitemuutoksista ilmoitetaan pelastuslaitokselle, postin osoitepalveluun, Lahti Energialle ja Lahti Aqualle.

Osoitteiden merkitseminen

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja. Asemakaava-alueella kadunnimikilvet hankkii ja asentaa kaupunki. Haja-asutusalueella tien nimikilvet hankkii ja asentaa tiekunta.