Siirry suoraan sisältöön

Rakennushankkeet

Lahden Tilakeskus vastaa kaupungin omistamien rakennuksien ja toimitilojen peruskorjauksista sekä rakennuttamisesta.
Kerrostalomaisemia

​Tilakeskus vastaa yhdessä kaupungin toimialojen kanssa toimitilaverkkojen kehittämisestä ja vuosittaisen investointiohjelman valmistelusta. Investointiohjelma kattaa uudis- ja perusparannushankkeet sekä korvausinvestoinnit. Investointiohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa osana kaupungin talousarvion ja -suunnitelman käsittelyä. 

Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

Tilakeskus laatii kaupungin toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Hankesuunnitelmat hyväksytään käyttäjälautakunnissa ja konserni- ja tilajaostossa. Merkittävien uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

Investointihankkeet ovat investointiohjelmaan sisältyviä uudis- ja perusparannuskohteita tai korvausinvestointeja. Tilakeskus toimii hankkeiden tilaajana ja rakennuttajana. Tehtäviin kuuluu suunnittelun valmistelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu ja ohjaus ja kohteen käyttöönottoon liittyvät sekä takuuajan tehtävät. Toimialat osallistuvat rakennushankkeisiin käyttäjän edustajana. Suunnittelu tuotetaan konsulttipalveluina ja rakentaminen urakointipalveluina.