Vanhuspalvelut

Lahden vanhuspalvelut edistävät ikäihmisten hyvinvointia sekä mahdollisuuksia hyvään ja aktiiviseen elämään.

​​​Ikäihmisten neuvontapalvelut on keskitetty Asiakasohjausyksikkö Siiriin, sieltä saat tietoa yksityisistä ja kunnallisista palveluista. Siiri tuntee myös erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja kerhojen toimintaa.

PalveluSantra

tuottaa Siirin neuvontapalveluja, jonka palveluoppaan saat Siiristä.
Puh. 03 818 5555

Eri hakemukset vanhuspalveluihin löydät Asiakasohjausyksikkö Siirin sivun asiointi ja palaute kohdasta.

Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta

Palvelutarpeen selvitys tehtiin 2/2017 8,6 arkipäivän kuluessa pyynnöstä.

Odotusaika palveluasumiseen  2/2017 oli  68 vuorokautta, siitä kun myönteinen palvelupäätös oli tehty. Odotusaika riippuu aina palvelutarpeen kiireellisyydestä.

Esitietolomake potilaan alueellisissa siirtymisissä

Päijät-Hämeen alueellinen esitietolomake on otettu käyttöön parantamaan tiedonkulkua ja hoitoa Akuutti 24:ssa. Lomakkeen löydät kohdasta asiointi ja palaute.

Vuonna 2016 entisen Nastolan kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Aava.