Vanhuspalvelut

Lahden vanhuspalvelut edistävät ikäihmisten hyvinvointia sekä mahdollisuuksia hyvään ja aktiiviseen elämään.

​​​Ikäihmisten neuvontapalvelut on keskitetty Asiakasohjausyksikkö Siiriin, sieltä saat tietoa yksityisistä ja kunnallisista palveluista. Siiri tuntee myös erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja kerhojen toimintaa.

PalveluSantra

tuottaa Siirin neuvontapalveluja, jonka palveluoppaan saat Siiristä.
Puh. 03 818 5555

Eri hakemukset vanhuspalveluihin löydät Asiakasohjausyksikkö Siirin sivun asiointi ja palaute kohdasta.

Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta

Palvelutarpeen selvitys tehtiin 12/2016 6,7 arkipäivän kuluessa pyynnöstä.

Odotusaika palveluasumiseen  12/2016 oli  75 vuorokautta, siitä kun myönteinen palvelupäätös oli tehty. Odotusaika riippuu aina palvelutarpeen kiireellisyydestä.

Esitietolomake potilaan alueellisissa siirtymisissä

Päijät-Hämeen alueellinen esitietolomake on otettu käyttöön parantamaan tiedonkulkua ja hoitoa Akuutti 24:ssa. Lomakkeen löydät kohdasta asiointi ja palaute.

Vuonna 2016 entisen Nastolan kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Aava.

Rekrytointiyksikkö
Vanhusten palvelut ja kuntoutus

Sijaiseksi vanhusten palveluihin ja kuntoutukseen

Hoitoalan ammattilainen tai alaa opiskeleva, tule sijaiseksi sairaanhoitajan tai lähihoitajan tehtäviin Lahden kaupungin kotihoitoon, palveluasumiseen ja/tai sairaalapalveluihin.

Tarjoamme paljon vaihtoehtoja, hyvän perehdytyksen sekä mahdollisuuden käyttää luovuuttasi monipuolisissa, innostavissa tehtävissä ja kannustavassa työporukassa.

Rekrytointiyksikön yhteystiedot

Asiakasohjausyksikkö Siiri
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti
vapaku_rekry@lahti.fi
Mirja Kovalainen p. 050 539 1631
Satu Uusitalo p. 050 559 7927