Hyppää sisältöön

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Osallisuuden kokemus syntyy siitä, kun tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Tämä lisää hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Edistämällä osallisuutta vähennämme ihmisten välistä eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Osallistuminen on aktiivista toimintaa. Työ on yksi merkittävimmistä tavoista osallistua yhteisölliseen toimintaan. Sen puuttuminen pitkäaikaisesti saattaa johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, jolla on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Yhteiskunnan palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden vahvistamisessa. Myös kouluilla, työpaikoilla, seurakunnilla sekä yhdistyksillä ja järjestöillä on siinä oma keskeinen asemansa.

Osallistu ja vaikuta Lahdessa

Lahti tarjoaa asukkailleen monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yhteisöille tukia ja avustuksia.  Osallistu ja vaikuta-sivulta voit lukea lisää ajankohtaisista asioista, toimintamalleista, osallistumismahdollisuuksista sekä kaupungin osallisuustyöstä. Lahden kaupungin osallisuus- ja lähidemokratiamallin tavoitteena on muun muassa lisätä asukkaiden ja toimijoiden osallisuutta.

Lahden Palvelutori helpottaa arjen asiointia ja kokoaa yhteen ison joukon julkisia toimijoita ja palveluja. Palvelutorilta löytyy kaupungin osallistumistila Kymppi, jossa kaupunki esittelee ajankohtaisia hankkeita.

Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin on tärkeää. Lahdessa tavoitteena on, että jokainen asukas kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi. Yhdessä teemme elinvoimaisempaa ja yhteisöllisempää Lahtea.

Lisätietoja