Hyppää sisältöön

Päihteet ja muut riippuvuudet

 

Päihteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä riskejä ja riippuvuutta. Niiden käytön vähentämisellä tai lopettamisella kokonaan on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja koko elämään.

Tältä sivulta löytyy koottuna Lahden alueella olevat palvelut apua tarvitsevalle ja läheiselle sekä linkit testeihin ja itsehoitomateriaaleihin.

Päihteillä tarkoitetaan päihtymistarkoitukseen käytettyjä, psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia aineita kuten, alkoholia, huumeita, tupakkaa ja muita nikotiinituotteita. Lääkkeet ovat päihteitä silloin, kun niitä väärinkäytetään lääkinnällisen tarkoituksen sijaan päihtymistarkoituksessa.

Netin käyttäminen ja rahapelaaminen karkaavat joskus hallinnasta ja ne alkavat tuottaa haittoja ja ongelmia.

Ehkäisevällä työllä pyrimme estämään riskien, ongelmien ja haittojen syntymistä.

 • Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Suurin osa aikuisväestöstä juo alkoholia pieniä määriä siten, ettei terveysriskejä ole odotettavissa. Liiallisen alkoholinkäytön riskirajat vaihtelevat tilanteen mukaan. Alkoholiriippuvuudesta ja vakavista alkoholiongelmista kertovat todella vahvat humalatilat ja merkittävä alkoholinsietokyvyn kasvu.

  Jokaisen alkoholia vähänkin käyttävän on hyvä ajoittain pysähtyä tarkkailemaan omaa alkoholinkäyttöään, koska se saattaa lisääntyä vähin erin ja muuttua huomaamatta ongelmakäytöksi.

  Testaa

  Alkoholin käytön riskikartoituskysely Audit

  Alle 18-vuotiaille nuorille tarkoitettu päihdemittari Adsume

   Alkoholin riskikäytön testi yli 65- vuotiaille

   Verneri » Selkokieliset sivut » Testaa kuinka paljon juot

  Alkoholin sosiaaliset vaikutukset testi

 • Huumeet ovat Suomessa laittomia päihteitä. Eri huumeiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti. Osalle meistä huumeriippuvuus kehittyy helposti. Silloin jo muutamien viikkojen tai kuukausien toistuva huumeen käyttö saattaa johtaa aineen sietokyvyn kasvuun ja himoon sekä vaikeuksiin lopettaa sen käyttäminen.

  Testaa

  Huumeiden käyttötesti DAST 20

  Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatiotesti DUDIT-E

  Kannabiksen käytön riskitesti

 • Lääkkeiden väärinkäytöstä puhutaan silloin, kun niitä käytetään tietoisesti lääkinnällisen tarkoituksen sijaan päihtymistarkoituksessa. Tällöin niitä usein otetaan alkoholin tai muun päihteen kanssa samanaikaisesti.

  Sekakäyttö eli lääkkeiden tahallinen käyttö alkoholihumalan tehostajana lisää erilaisia päihtymystilan riskejä. Joskus sekakäyttö on tahatonta. Sitä voi syntyä muun muassa silloin, jos runsaan juomisen aiheuttamia häiriöitä hoidetaan uni- ja rauhoittavilla lääkkeillä.

  Imppaus on erilaisten aineiden, kuten ohenteiden, liuotinaineiden ja ponnekaasujen hengittämistä tai haistelemista päihtymistarkoituksessa. Osa impattavista aineista kuuluu vaarallisiin kemikaaleihin, joita ei saa luovuttaa ostajalle, jos on epäilys niiden käytöstä päihtymiseen.

 • Savuke on meillä eniten käytetty tupakkatuote. Nuuskan käyttö kasvaa erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa .Sähkösavukkeen eli vapen käyttö on nuorten keskuudessa lisääntynyt viimeaikoina runsaasti. Uutena runsaasti nikotiinia sisältävänä tuoteena markkinoille on tullut nikotiinipussit.

  Tupakoinnin ja muun nikotiinituotteen käytön lopettaminen kannattaa aina. Se on yksi merkittävimmistä päätöksistä, jonka voit tehdä oman terveytesi eteen. Vieroitusoireita ei kannata etukäteen pelätä, sillä ne eivät tule voimakkaina kaikille. Niitä voi myös lievittää nikotiinikorvaushoidolla.

  Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus

  Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysisistä, psyykkistä tai sosiaalista riippuvuutta. Riippuvuutta pahentaa se, että tupakointi liittyy usein tiettyihin arkisiin tilanteisiin kuten aamukahvin juomiseen, ruokailuun, viinilasillisen nauttimiseen tai illanviettoon kavereiden kanssa.

  Nikotiiniriippuvuus on kemiallista riippuvuutta nikotiinista. Nikotiinin käyttö aiheuttaa mielihyvän tunnetta. Nuuskasta ja nikotiinipusseista saatu nikotiiniannos on suurempi kuin tupakasta saatu ja tämän vuoksi ne aiheuttavat voimakkaampaa riippuvuutta kuin tupakointi.

  Testaa

  Fageströmin tupakkariippuvuustesti

  Nuuskatesti

 • Digipelaaminen on viihteellistä pelaamista digitaalisella laitteella, kuten tietokoneella, pelikonsolilla, mobiililaitteella tai älypuhelimella ja monille se on nykyään television katselun korvannut vapaa-ajan viettotapa. Digipelaaminen on eri ikäryhmiä ja sukupuolia yhdistävä harrastus, johon liittyy myös paljon iloa ja hyötyjä.

  Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelaaja voi voittaa tai hävitä rahaa. Suurimmalle osalle pelaajista rahapelit eivät aiheuta haittoja. Kohtuullista pelaaminen on silloin, kun se ei vie liikaa aikaa tai rahaa, eikä vaikuta kielteisesti elämään.

  Joskus netin käyttäminen ja rahapelaaminen karkaavat hallinnasta ja ne alkavat tuottaa haittoja ja ongelmia.

  Nettiriippuvuus

  Nettiriippuvuus on yli kolme kuukautta jatkunutta hallitsematonta internetin käyttöä, esimerkiksi pakonomaista tarvetta viettää aikaa keskustelufoorumeilla, chateissa, peli- tai seksisivustoilla. Se voi ilmetä myös pakonomaisena sähköpostin tarkastamisena tai informaatioriippuvuutena.

  Pelkästään internetissä vietetty aika ei kerro riippuvuudesta vaan samanaikaisesti tulee tarkastella, mitä haittoja netin käytöstä on muun muassa ihmissuhteille, koulussa tai työssä käynnille sekä terveydelle. 

  Rahapeliongelma ja -riippuvuus

  Ongelmallisessa pelaamisessa on eri tasoja. Ongelmapelaaminen aiheuttaa lievempiä haittoja kuin rahapeliriippuvuus. Ongelmapelaaja käyttää liikaa aikaa tai rahaa pelaamiseen ja se vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön. Rahapeliriippuvaisen pelaaminen taas on pakonomaista, toistuvaa ja hallitsematonta rahapelaamista, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka pelaamisen haluaisi lopettaa.

  Pelaaminen voi olla myös pakenemista muista elämän vaikeuksista.  Rahapeliongelmiin tai peliriippuvuuteen liittyy lähes aina muita samanaikaisia ongelmia, kuten elämänkriisi, mielenterveyden ongelma tai päihteet. Ne johtavat usein myös taloudellisiin vaikeuksiin. Oleellista on tarkastella pelaamisen taustalla vaikuttavia syitä.

  Testaa

  Rahapelitesti

  Nettiriippuvuustesti

Lahden alueella olevat palvelut – apua ja tukea päihteidenkäyttöön ja pelaamiseen

Lisätietoja