Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät

Kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­­ryh­mä

Kaupungin hyvinvointiryhmä kehittää ja koordinoi kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä sekä tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Hyvinvointiryhmä

 • kehittää, koordinoi ja seuraa kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä,
 • tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle,
 • valmistelee hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa,
 • seuraa ja dokumentoi hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokauden lopussa ja hyvinvointisuunnitelma uuden valtuustokauden alussa.

 • Varsinaiset jäsenet:

  • puheenjohtaja, sivistysjohtaja Tiina Granqvist
  • varapuheenjohtaja, vastuualuejohtaja Heikki Turunen
  • sihteeri, johtava asiantuntija Pia Haverinen
  • kehittämisjohtaja Sari Alm
  • työvalmennuspäällikkö Eeva Friberg
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • verkostopäällikkö, työllisyyspalvelut Susanna Holopainen
  • opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • palvelupäällikkö Jaana Lehtinen
  • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola
  • liikuntapalveluvastaava Sanna-Maija Nurminen
  • asiakaspalvelupäällikkö Laura Packalén-Vehko
  • palvelupäällikkö (pohjoinen) alue Petteri Peltonen
  • lähipalveluiden palvelupäällikkö, kirjasto Pirita Rautavuo
  • yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
  • strategiasuunnittelija Olli Toivonen
  • asumisasiain päällikkö Helene Vanninen
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo
  • Wellamo-opiston suunnittelijaopettaja/liikunta Päivi Vihma

  Asiantuntijajäsenet:

  • hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen, Päijät-Hämeen liitto
  • kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos
  • erityisasiantuntija Juha Kokkonen
  • alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara Päijät-Hämeen hyvinvointialue
  • osaamispäällikkö Virpi Liljeström, LAB
  • osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
  • viestintäpäällikkö Oili-Mirjam Naasko
  • neuvontahoitaja Niina Nykänen, Etelä-Suomen syöpäyhdistys ry
  • turvallisuuspäällikkö Antti Prepula
  • maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta

Lisätietoja

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­ti­­ryh­mät

Lasten ja nuorten hyvinvointityössä

 • vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta,
 • tuetaan lasten sujuvia siirtymiä esim. eskarista ekaluokalle,
 • toimitaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden, opiskeluhuollon, Päijät-Soten, seurakuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista lasten ja nuorten hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

  • puheenjohtaja, opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju
  • lapsiperhepalveluiden tulosaluejohtaja Eija Kallio, Päijät-Hämeen hyvinvointialue (vara Pinja Salmi)
  • opiskeluhuoltopalveluiden tulosyksikköpäällikkö, Eija Kinnunen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
  • erityisasiantuntija Juha Kokkonen
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti
  • varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Piia Larinen
  • nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Jaana Lehtinen
  • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, Marja Mikola
  • vastaava perhetyöntekijä, Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry, lapsiperheyhdistysten edustaja
  • nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Virpi Rantanen
  • vastaava rehtori Matti Saarela
  • toiminnanjohtaja Marjukka Salomaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lahti
  • vastaava rehtori Kirsikka Saresma
  • opiskeluhuollon erityisasiantuntija Hannele Tommo
  • lukiojohtaja Heikki Turunen
  • kasvatus- ja perheasioiden johtaja Seppo Vesala, Lahden seurakunnat.
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo

  Lisätietoja

  Virve Jämsén, opetus- ja kasvatusjohtaja
  p. 044 7161 328
  virve.jamsen@lahti.fi

 • Alueellisissa monialaisissa lasten ja nuorten hyvinvointiryhmissä edistetään toimia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarpeisiin. Ryhmissä on asiantuntijoita varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, nuorisopalveluista, opiskeluhuollosta, kouluterveydenhuollosta, neuvolasta, lapsiperhepalveluista, alaikäisten mielenterveyspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

  Lisätietoja aluekoordinaattoreilta:

  Eteläinen alue, Minna Halme, 044 482 6835
  Itäinen alue, Liisa Kumpulainen, 044 482 0818
  Pohjoinen alue, Anna-Kaisa Vihersalo , 044 482 6836

  etunimi.sukunimi@lahti.fi

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto Pete Lahti

Pete Lahti on ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön monitoimijainen verkosto, joka järjestää asukkaille ja ammattilaisille erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia tukemaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

Lisätietoja:

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola, 044 4826378

marja.mikola@lahti.fi

Osal­li­suus ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut

 • kehittää kaupunkitasoista osallisuus- ja lähidemokratiamallia ja osallistuvaa budjetointia
 • lisää kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi
 • koordinoi kaupunkitasoista hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyötä sekä palveluyksikön tehtäviin kuuluvaa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä
 • vastaa koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä.

Osallisuus ja hyvinvointi -palveluyksikön tehtävänä on koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti muiden toimijoiden kanssa. Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.