Siirry suoraan sisältöön

Eläinten hautaaminen

Kuolleet lemmikkieläimet ja hevoset saa haudata maahan, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa. Eläimet saa haudata vain kiinteistönomistajan luvalla.

​Eläimiä ei saa kuitenkaan haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, 250 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai vesistöön viettävään rinteeseen.

Haudattavan eläimen paino ratkaisee hautaussyvyyden

Haudattaessa alle 40-kiloinen eläin, tulee sen päällä olla vähintään 0,5 metrin paksuinen maakerros ja yli 40-kiloista eläintä haudattaessa, tulee sen päällä olla vähintään yhden metrin paksuinen maakerros. Hauta tulee peittää välittömästi. Eläintä ei saa haudata käärittynä maatumattomaan materiaaliin.

Kaikkia eläimiä ei saa haudata

Nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan ruhot on toimitettava EU:n sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen.

Yhteis- tai yksilötuhkaus

Lahden eläinlääkärivastaanoton kautta on mahdollista järjestää kuolleen lemmikkieläimen yhteis- tai yksilötuhkaus erillistä, kulloisenkin hinnaston mukaista korvausta vastaan.

Hautapaikka pieneläinhautausmaalla

Hautapaikan kuolleelle lemmikille Levon pieneläinhautausmaalla voi lunastaa Uudenkylän Metsäpalvelulta, joka vastaa lemmikkieläinten hautapaikkojen vuokraamisesta ja alueen ylläpidosta.

Alueelle ei saa haudata lemmikkejä omatoimisesti. Lemmikkieläimen kuollessa, olethan ajoissa yhteydessä hautausmaan hoitajaan.

Hautausmaan hoitaja osoittaa uudet hautapaikat, neuvoo hautauksessa ja perii hautausmaksun. Hautausmaksuilla ylläpidetään alueen toimintaa. Lemmikkieläinten hautausmaan osoite on Nastolantie 26.

 

Yhteystiedot:

  • Lahden kaupungin eläinlääkärivastaanotto
    Puhelinaika ja ajanvaraus arkisin klo 8.00 – 9.00
    p. 044-416 2749

Kartta