Siirry suoraan sisältöön

Asumisterveys ja sisäilma

Terveydensuojelulain mukaisesti asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveyshaitalla tarkoitetaan asuinympäristössä olevaa tekijää tai olosuhdetta, josta voi aiheutua sairaus tai sairauden oire. Myös altistumista tällaisille olosuhteille tai tekijälle pidetään terveyshaittana.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Ympäristöterveystarkastajat selvittävät terveydellistä haittaa aiheuttavia epäkohtia sisätiloissa perustuen terveydensuojelulakiin (763/1994) ja ns. asumisterveysasetukseen (545/2015).

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön omistajan selvittämään ongelman syyt ja korjaamaan epäkohdat.

Asunnontarkastuspyyntö

Mikäli kiinteistön omistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai terveyshaitan olemassaolosta on erimielisyyttä, voi asukas tehdä asunnontarkastuspyynnön terveydensuojeluviranomaiselle. Myös asukkaan edunvalvoja tai muu asukkaan valtuuttama henkilö (valtakirjalla) voivat tehdä asunnontarkastuspyynnön.

Asunnontarkastuspyyntö tulee vireille asunnontarkastuspyyntölomakkeen saavuttua ympäristöterveyteen sähköpostitse tai kirjeenä. Vireille tulosta ilmoitetaan asianosaisille. Puutteellisesti täytettyyn lomakkeeseen viranomainen pyytää täydennystä. Lomake löytyy yllä olevista linkeistä. 

 

Yhteystiedot:

Ympäristöterveyden päivystysnumero arkisin klo 9.00 – 11.30, p. 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Ympäristöterveystarkastajat:
Jari Ahonen, p. 050 387 8730
Nina Hiltunen, p. 050 518 4484
Sami Niemelä, p. 044 416 4596

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.