Hyppää sisältöön

Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn saatiin lähes 1000 vastausta

Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely on toteutettu Lahdessa kaksi kertaa avoimena verkkokyselynä. Ensimmäisen kerran kysely toteutettiin lokakuussa 2020, jolloin kyselyyn vastasi 940 henkilöä. Toisen kerran kysely toteutettiin helmikuussa 2023, jolloin vastaajia oli 989.

Tällä kyselykierroksella vastaajalla oli mahdollisuus merkitä turvattomaksi ja viihtyisäksi kokemiaan paikkoja kartalle niin keskustan alueelta kuin omalta asuinalueeltaan. Turvattomaksi koettuja paikkoja keskustassa merkittiin lähes 1200 kertaa, joista noin 46% liittyi päihteidenkäyttöön tai huumausaineiden kauppaamiseen. Keskustan alueelle merkittiin myös lähes 1000 viihtyisäksi koettua paikkaa. Viihtyisyyden syynä oli yleisimmin luonnonläheisyys, rauhallisuus ja maisemat.

Kahden vuoden välein toteutettavalla kyselyllä kaupunki kerää hyvinvointi- ja turvallisuustyön tueksi tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja koetusta turvallisuudentunteesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ja asuinalueiden kehittämisessä.

Kyselyssä kartoitettiin lahtelaisten:

  • tyytyväisyyttä elämäntilanteeseen
  • osallistumisaktiivisuutta
  • tyytyväisyyttä rakennettuun ympäristöön ja palveluihin
  • huolestuneisuutta ilmastonmuutoksesta
  • hyvinvointia vahvistavia asioita
  • tapoja ja tottumuksia
  • koettua turvallisuuden tunnetta

Kyselyn tuloksia on koottu tähän diasarjaan.

Lisätietoja