Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus: Nuorisovaltuusto varmistamaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Lahden kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudelle 2024-25 nuorisovaltuuston, joka varmistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto koostuu vuosittain valittavista jäsenistä ja varajäsenistä, jotka ovat koulujen ja 2. asteen oppilaitosten oppilaskuntien edustajia.

Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sellaisissa asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen. Nuorisovaltuusto otetaan mukaan, kun kehitetään lasten ja nuorten osallistumista ja kuulemista kunnassa.

Konsernihallinnon alaisten yksiköiden käyttösuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernihallinnon palvelualueen käyttösuunnitelmasta kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Provincia Oy:lle voidaan antaa sopimuksella oikeuksia hyväksyä teknisluonteisia kirjanpidon muistiotositteita.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä päätettiin konsernipalvelut-vastuualueen toistuvaisavustukset ja esitettiin niiden valtiontukiarviointi osana käyttösuunnitelmaa. Muut mahdolliset kertaluonteiset käyttösuunnitelmavuoden aikana myönnettävät avustukset ja hankkeiden rahoitukset päätetään erillisillä päätöksillä.

Työterveys Wellamo Oy:n toiminnan alasajo hoidetaan vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta ja yhtiö voidaan asettaa selvitystilaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että jos varat eivät riitä hallittuun alasajoon, yhtiötä pääomitetaan omistusosuuksien suhteessa, niin että varat riittävät velvoitteiden hoitamiseen ja hallittuun yhtiön toiminnan alasajoon eikä hallitsemattomaan konkurssiin.

Asiat päätettiin esityslistan mukaan.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

Esityslistaan