Hyppää sisältöön

Kehittyvä radanvarsi vaatii kaupunkibulevardin

Ensimmäiset uudet asuintalot ovat nousseet Lahden radanvarteen. Alueen kehittäminen ja rakentaminen on vauhdissa. Yksi merkittävä kehittämiskohde on Mannerheiminkadun muuttaminen kaupunkibulevardiksi. Tavoitteena on, että Mannerheiminkadulla on sujuvaa ja viihtyisää liikkua – kuljit sitten kävellen, pyörällä tai omalla autolla.
Mannerheiminkatu kulkee talvisen Radiomäen viertä Mytäjäisistä Matkakeskukselle.

Mannerheiminkatu voidaan muuttaa kaupunkibulevardiksi, koska ennusteiden mukaan 50 % autoliikenteestä siirtyy uudelle eteläiselle kehätielle. Raskaan liikenteen osalta muutos on vielä suurempi.

Bulevardi palvelee uutta urbaania kaupunginosaa

Radanvarresta – Mytäjäisten ja Iso-Paavolan sillan välisestä alueesta – kehitetään uutta urbaania kaupunginosaa, joka on osa Lahden keskustaa. Alueen sijainnilla on monia etuja: matkakeskuksen, keskustan palveluiden ja urheilu- ja messukeskuksen läheisyys sekä hyvät ulkoilumaastot.

Seuraavana kehittämiskohteena on entinen ratapiha-alue.  Jo nyt valmiiden asemakaavojen perusteella alueelle voi rakentaa asuntoja, uusia palveluita ja toimistotiloja. Rakentaminen tapahtuu vaiheissa, eli uutta ei rakenneta, jos kysyntää ei ole. Kehittämistä ja infran rakentamista kuitenkin pitää tehdä jo nyt. Radanvarren rakentaminen voi viedä vuosikymmeniä.

Tavoitteena on, että Mannerheiminkadulla on sujuvaa ja viihtyisää liikkua – kuljit sitten kävellen, pyörällä tai omalla autolla.

Millainen kaupunkibulevardi olisi?

Jotta radanvarresta syntyisi houkutteleva asuinalue, tulee Mannerheiminkatua kehittää viihtyisäksi, kaikki kulkumuodot huomioivaksi kaduksi. Tavoitteena on, että kaupunkiliikenne sujuu kävellen, pyörällä, bussilla ja autolla. Asukkailla on noussut huoli autoliikenteen sujuvuudesta, mutta liikenne-ennusteiden ja huolellisen suunnittelutyön avulla varmistetaan, että autoliikenne pysyy jatkossakin sujuvana.

Katu palvelee erityisesti radanvarren maankäyttöä ja liityntäpysäköintiä, mutta myös kaupungin sisäistä läpiajoa. Pitkän matkan läpiajoliikenne ohjataan eteläiselle kehätielle. Uusi valtatieyhteys on ollut Lahdelle iso investointi ja liikenteen siirtyminen kehälle rauhoittaa keskusta-aluetta. Tulevilla muutoksilla Mannerheiminkadusta tulee kaupunkimaisempi ja osa Lahden keskustan katuja.

Mannerheiminkatu on yksi pyöräilyn tavoiteverkon pääreiteistä, ja siksi pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Uuden tieliikennelainkin perusteella jalankulku ja pyöräily tulee erottaa omille väylilleen.

Matkakeskuksen edustaa korostetaan kaupunkiaukiomaisena tilana, ja samalla tuodaan näkyvämmin esille keskustaan vievää kävelyreittiä. Viihtyisyyttä parannetaan lisäämällä vehreyttä ja puistosaarekkeita. Samalla korostetaan olemassa olevaa viherympäristöä. Suunnitteluratkaisuissa painotetaan ekologisia ratkaisuja.

Suunnittelua tehdään eri tasoilla

Valtatien muuttaminen kaupungin kaduksi edellyttää sekä asemakaavamuutosta että tarkempaa katusuunnittelua.

Asemakaavamuutos on yleispiirteisempi ja teknisempi muutos, jossa ei tehdä yksityiskohtaisia ratkaisuja esimerkiksi kaistamääristä tai katutilasta. Kaavamuutos kuitenkin tarvitaan, jotta valtatiestä voi tulla virallisesti kaupungin ylläpitämä katu.

Vuoden 2021 aikana laaditaan yleissuunnitelma, jossa esitetään, millainen kaupunkibulevardin katutila olisi. Siinä ratkaistaan, miten katutila jaetaan eri kulkumuodoille ja katuvihreälle. Yleissuunnitelma tarkentuu vielä myöhemmin katusuunnitelmiksi, joissa on ratkaistu yksityiskohtaisemmin kunnallistekniikka. Asukkaat voivat kommentoida myös katusuunnitelmia. Katumuutoksia toteutetaan lähivuosina, vaiheistaen alueen kortteleiden rakentamisen kanssa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 4.3.2021 ilmestyneessä kaavoituskatsauksessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kaupunkibulevardista