Hyppää sisältöön

Korkeakoulutustarjonta tukee lahtelaisten koulutustason nousua

Ammatillisten koulutusmahdollisuuksien lisäksi kasvavat korkeakoulutusmahdollisuudet tukevat osaltaan lahtelaisten koulutustason nostoa. Erityisesti yliopisto-opiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina

Lahti on yhä merkittävämpi opiskelijakaupunki. Vuonna 2022 Lahdessa oli lähes 33 700 opiskelijaa, mikä oli yli 9 000 (+38 %) enemmän kuin vuonna 2000 (noin 24 300 opiskelijaa). Opiskelijamäärän kasvu on aiheutunut miltei kokonaan perusasteen ja lukion jälkeisessä koulutuksessa olevista, sillä vuonna 2000 perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa oli noin 15 300 oppilasta ja vuonna 2022 vain vajaat 500 enemmän. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien määrä oli 2000-luvun alussa vajaat 5 000 ja näyttää viime vuosina vakiintuneen noin 11 000:een. Ammattikorkeakoulutuksessa olevien määrä nousi 2000-luvulla nopeasti 5 000 opiskelijan paikkeille. Viime vuosina ammattikorkeakouluopiskelijoiden määrä on jälleen alkanut selkeästi kasvaa ja nousi runsaaseen 6 200:aan vuonna 2023. Yliopisto-opiskelijoiden määrä on kasvanut Lahdessa voimakkaasti viime vuosina. Vuoteen 2019 saakka Lahdessa oli enimmällään noin 350 yliopisto-opiskelijaa. Vuonna 2023 heitä oli jo lähes 1 400.  Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on kasvanut nopeasti Lahdessa viime vuosina ja on tällä hetkellä maan keskitasoa.

Lahtelaisten koulutustaso on noussut, vaikkakin on yhä alle maan keskitason

Vähintään toisen asteen tutkinnon oli suorittanut 73 % Lahden 15 vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2022. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 30,1 %. Koko maassa vähintään toisen asteen tutkinnon oli suorittanut 74,7 %, ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 33,3 %. Vaikka väestön koulutustaso on Lahdessa yhä alle maan keskitason ja alhaisempi kuin useimmissa muissa suurissa kaupungeissa, on koulutustaso noussut jatkuvasti ja osaajia on kaupungissa yhä enemmän. Hyvien ammatillisten koulutusmahdollisuuksien ohella kaupungin kasvava korkeakoulutustarjonta tukee lahtelaisten koulutustason nousua.

Koulutustaso, opiskelijat ja tutkinnot

Lisätietoja