Hyppää sisältöön

Renkomäen monitoimitalolle haetaan neljän tähden RTS-ympäristöluokitusta

Renkomäen monitoimitalo Aura on rakennettu parhaiden käytäntöjen mukaan tavoitteena korkea ympäristölaadun taso. Käyttäjilleen se on terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja hyvin toimiva rakennus.
Renkomäen monitoimitalo Aurassa on korkea ympäristölaadun taso ja käyttäjille erinomaiset tilat.

Skanskan ja Caverionin elinkaarihankkeena toteuttama Renkomäen monitoimitalo alkaa valmistua. Talo sai nimikilpailussa nimekseen Aura. Renkomäen ja Ali-Juhakkalan koulut, Renkomäen päiväkodin esiopetus ja siihen liittyvä varhaiskasvatus sekä Renkomäen kirjasto asettuvat Auraan tammikuussa 2023. Oppimisen ja kasvamisen tiloja on 560 lapselle. Talo on käyttäjälähtöisesti suunniteltu, viihtyisä ja kutsuva, ja laadullinen hyppäys entisistä tiloista uusiin on suuri.

Rakentamisen laadusta kertoo sekin, että rakennukselle haetaan neljän tähden RTS-ympäristöluokitusta. Neljä tähteä tarkoittaa korkeata ympäristölaadun tasoa.

Rakennustieto Oy:n ylläpitämä ympäristöluokitusjärjestelmä julkaistiin vuonna 2017, ja sitä on päivitetty vuosina 2018 ja 2022. Ympäristöluokituksen ovat Suomen oloihin kehittäneet yhteistyössä rakennusalan toimijat.

Luokitustyökalu ohjaa laaja-alaisesti ympäristövastuullista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa koko elinkaaren osalta. Pääpaino on energiatehokkuudessa, hyvässä sisäilmassa ja kosteudenhallinnassa – unohtamatta esimerkiksi elinkaaren hiilijalanjälkeä.

Luokitus kokoaa yhteen hyvät käytännöt

”RTS-ympäristöluokituksen pääpaino on energiatehokkuudessa, hyvässä sisäilmassa ja kosteudenhallinnassa”, kertovat Ossi Leppisaari ja Tero Harju Lahden Tilakeskukselta sekä Heidi Sell Rambollilta.

Monitoimitalo Auran tilaaja on Lahden Tilakeskus, joka on rakennuttanut useita monitoimitaloja viime vuosina. Ympäristökriteerit Tilakeskus ottaa huomioon kaikissa rakennettuun ympäristöön liittyvissä kilpailutuksissa – onhan Lahti johtava ympäristökaupunki ja suunnannäyttäjä, joka oli Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Lahden kaupungin tavoite on olla hiilineutraali jo vuonna 2025, kymmenen vuotta aiemmin kuin Suomen.

– Kiinteistöjensä energiatehokkuuden eteen Lahden kaupunki on tehnyt työtä erittäin pitkäjänteisesti. Esimerkiksi energiatehokkuussopimuksissa Lahti on ollut mukana vuodesta 2001, parhaillaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Uudisrakentamisessa pyritään aina määräyksiä parempaan energiatehokkuuteen, kiinteistöpäällikkö Ossi Leppisaari Lahden Tilakeskuksesta sanoo.

Leppisaaren mukaan esimerkiksi kosteudenhallinta on myös ollut painokkaasti mukana kaikissa hankkeissa. Käytössä on ollut Kuivaketju10-toimintamalli, jonka avulla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Myös rakennustyömaan puhtaudenhallinta on ollut prioriteettina.

RTS-ympäristöluokituksessa on tuttuja elementtejä ympäristövastuullisille rakennuttajille ja rakentajille. Luokitus perustuu eurooppalaisiin CEN TC 350 -standardeihin ja kokoaa systemaattisesti yhteen rakennusalan hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Kuivaketju10:n, Sisäilmastoluokituksen, rakennusmateriaalien päästöihin liittyvän M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit – E-luku, hiilijalanjälki, elinkaarikustannuslaskenta, pohjateholaskenta – ja Viherkerroin-menetelmän.

Lahden ensimmäinen ympäristöluokitus

Renkomäen Aura on paitsi Lahden ensimmäinen elinkaarihanke myös ensimmäinen RTS-ympäristöluokitukseen tähtäävä hanke.

– Meillä tilaajana oli tahtotila käyttää markkinoille tullutta RTS-ympäristöluokitusta tässä hankkeessa. Työkalun avulla voi systemaattisesti seurata ja todentaa, miten ympäristötavoitteisiin pystytään monitoimitalon rakentamisessa ja ylläpidossa vastaamaan, projektipäällikkö Tero Harju Tilakeskuksesta kertoo.

– Edellytimme jo kilpailutusvaiheessa, että palveluntarjoaja laatii esiselvityksen ja vakuuttaa toteuttavansa valitsemamme neljän tähden tason, Harju sanoo.

Luokitus auditoinnin jälkeen

Renkomäen monitoimitalon rakentajaksi valikoitui Skanskan ja Caverionin yhteenliittymä. Pääurakoitsijana toimiva Skanska on vastannut rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen. Caverion on vastannut talotekniikan kokonaistoteutuksesta suunnitteluineen. Rakennuksen valmistuttua Caverionin vastuulla on kiinteistön kunnossapito ja huolto sekä palveluiden johtaminen 20 vuoden ajan.

Energia-asiantuntija Heidi Sell Rambollilta on toiminut hankkeessa RTS-ympäristökonsulttina. Hän on seurannut ja tukenut projektin osapuolia ympäristötavoitteiden saavuttamisessa suunnittelun alusta lähtien.

Luokitustasot ovat yhdestä viiteen tähteen.

– Neljä tähteä tarkoittaa korkeata ympäristölaatua, joka on tavanomaista rakentamisen tasoa ja rakentamismääräyksiä paljon parempaa tasoa. Tämä ei synny tyhjästä, vaan töitä on pitänyt tehdä kovasti, Sell sanoo.

RTS-ympäristöluokitus jakautuu viiteen pääryhmään, kolmeentoista alaryhmään ja yksittäisiä kriteerejä on 28. Sellin mukaan huomioon otetaan ympäristönäkökohdat ja lisäksi halutaan tuottaa hyvät olosuhteet käyttäjille.

Ympäristöluokitus nostaa rakennuksen arvoa ja herättää kiinnostusta.

Monitoimitalo Aurassa on toteutettu työmaan kosteuden- ja puhtaudenhallintaa parhaiden käytäntöjen mukaan. Energiatehokkuus on rakentamismääräyksiä huomattavasti parempaa A-energialuokkaa, ja hyvä energiatehokkuus pienentää elinkaaren hiilijalanjälkeä. Uusiutuvina energialähteinä käytetään maalämpöä ja aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä.

Sisämateriaalit ovat vähäpäästöisiä M1-luokituksen mukaisesti, ja sisäilman olosuhteet ovat hyvät. Parhaita käytäntöjä noudatetaan taloteknisessä toiminnanvarmistuksessa ja laadukkaassa käytön opastuksessa.

Muuntojoustavuus on otettu Sellin mukaan hankkeessa hyvin huomioon.

– Kun rakennus on valmis loppuvuodesta, aletaan kerätä rakentamisvaiheen dokumentteja auditointia eli ulkopuolista tarkastusta varten. Anonyymin ja puolueettoman auditoijan hankkii Rakennustieto Oy. Suunnitteluvaiheen väliarvio on jo tehty, ja siitä neljä tähteä on saatu, Sell kertoo.

Auditoitu hanke saa ympäristöluokituksen, joka nostaa rakennuksen arvoa ja herättää kiinnostusta rakennusta kohtaan.

Oppilaan kysymys

Kuinka monta aurinkopaneelia katolla on?

Aurinkopaneeleista haluaa tietää Renkomäen koulun 4A-luokan oppilas Emilia Pousi.

Hänelle vastaa Ari Västinsalo, kiinteistöjen elinkaariasiantuntija, Caverion:

Monitoimitalon katolle asennetaan 128 aurinkopaneelia. Aurinkosähköjärjestelmä on rakennettu siten, että sen tuottama energia saadaan käytetyksi kokonaisuudessaan rakennuksessa. Aurinkoisina päivinä aurinkopaneelien tuottama energia riittää hyvinkin käyttäjien sähköntarpeeseen.