Hyppää sisältöön

Lahden talousarviossa 2023 näkyy kuntatalouden uusi aika

Kaupunginvaltuusto päätti Lahden kaupungin talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2023-2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen muutamilla tekstimuutoksilla. Meno- tai tulolisäyksiä ei tehty.  Valtuusto hyväksyi kaksi ponsiesitystä.

Lahden talousarviossa 2023 näkyy kuntatalouden uusi aika. Kuntatalouteen vaikuttaa merkittävästi sosiaali- ja terveyshuollon uudistus, sillä tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntien verorahoitusta siirretään valtiolle uusien hyvinvointialueiden rahoituksen kattamiseksi. Lahden kaupungin kunnallisveroprosentiksi vuonna 2023 jää 8,11 prosenttia. Myös kuntien saamia yhteisöveroja leikataan noin kolmanneksella ja kuntien valtionosuudet vähenevät.

Lahti on entistä vahvemmin elinvoima- ja sivistyskaupunki, sillä sote-uudistuksen jälkeen suurimmat palvelut ovat perusopetus ja varhaiskasvatus. Sivistyksen lisäksi kaupungin elinvoimapalvelut on keskeisessä roolissa.

Kaupunginvaltuusto kävi keskustelua etenkin sivistyksen määrärahojen riittävyydestä lasten ja nuorten kasvun vastuualueella. Äänestyksen tuloksena määrärahoja ei kuitenkaan lisätty. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahaa voidaan tarkistaa valmistelussa olevan toiminta- ja kehittämisselvityksen tulosten perusteella. Selvityksen tuloksen tulee olla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahan tason määrittämisen perusta, joka toimii tulevien toimenpiteiden rahoitustarpeen lähtökohtana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös talousarvion Strategian valmistelu -kohtaan ponnen, jonka mukaisesti laaditaan valtuustosopimus kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Talousarvio toteuttaa uutta strategiaa

Vuoden 2023 talousarvio perustuu voimassa olevaan Lahden kaupunkistrategiaan ja sitä toteutetaan viidellä kärkihankkeella: Hiilineutraali Lahti, Osaava Lahti, Elävä Lahti, Hyvinvoiva Lahti ja Houkutteleva työnantaja Lahti.

Energiakriisin ja korkean inflaation vaikutuksia ei ole täysimääräisesti arvioitu talousarvioon. Näistä toteutuvat vaikutukset tarkastellaan alkuvuodesta 2023 ja tehdään tarvittaessa lisätalousarvioesitys.

Kaupunginvaltuusto päätti käynnistää parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi vuosille 2024–2026. Ohjelmassa huomioidaan valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määritellään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella. Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehykseen ja taloussuunnitelmaan kaudelle 20242026.

Talousarvion 2023 keskeiset tunnusluvut ovat toimintakate -317,2 milj. euroa, vuosikate 44,0 milj. euroa, tilikauden tulos -9,3 milj. euroa, bruttoinvestoinnit 78,1 milj. euroa sekä toiminnan ja investointien rahavirta -25,2 milj. euroa.

Talousarvion perusteella kaupungin lainamäärä ei kasva lainkaan vuonna 2023. Käytännössä ensi vuodesta on tulossa kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin kaupungin lainamäärä ei kasva.

Lisätiedot

Juha Rostedt, puheenjohtaja, kaupunginvaltuusto, puh. +358 50 398 5225

Katso tallenne kokouksesta