Hyppää sisältöön

Lahti selvittää vaihtoehtoja merkittävän sijoituspääoman kerryttämiseksi

Lahden kaupunki selvittää vaihtoehtoja merkittävän sijoituspääoman kerryttämiseksi ja tuottojen lisäämiseksi. Kaupunki hakee kilpailutuksella neuvonantajaa Lahti Energian myynnin selvittämiseen liittyvään työhön ja mahdollisen myyntiprosessin toteuttamiseen. Myös muiden Lahti-konsernissa mahdollisesti tehtävien yritysjärjestelyjen tueksi kaupunki kilpailuttaa asiantuntijapalveluita. Kilpailutus tulee julkiseksi hankintajärjestelmä Hilmassa lähipäivinä.

Helmikuussa aloittanut parlamentaarinen työryhmä valmisteli talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamaan Lahden kaupungin taloutta vuosina 2024–2027. Painotuksena on tulojen kasvattaminen, jotta palvelujen nykytaso voidaan säilyttää.

Kaupungin tulojen ja hallussa olevan yhtiövarallisuuden ja muun omaisuuden tuoton pysyvälle lisäykselle asetetaan vähintään 30 miljoonan euron tavoite per taloussuunnitelmakauden vuosi (2024-2026). Yhtiövarallisuuden ja muun varallisuuden tuoton lisääminen edellyttää päätöksiä konsernirakenteesta, kumppanuuksien solmimisesta keskeisempien yhtiöiden kehittämiseksi ja joistakin yhtiöistä tai niiden osista luopumisesta. Päätökset tehdään eri päätöksentekotasoilla hallintosäännön mukaisesti.

Lahden kaupunki selvittää vaihtoehtoja merkittävän sijoituspääoman kerryttämiseksi ja tuottojen lisäämiseksi. Suurimpana konserniyrityksenä Lahti Energia on luonnollisesti mukana tarkastelussa. Energiamarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ja omistuksen riski on kasvanut. Kilpailutus käynnistyy lähipäivinä hankintajärjestelmä Hilmassa.

Kaupunki hakee kilpailutuksella neuvonantajaa Lahti Energian myynnin selvittämiseen liittyvään työhön ja mahdollisen myyntiprosessin toteuttamiseen. Myös muiden Lahti-konsernissa mahdollisesti tehtävien yritysjärjestelyjen tueksi kaupunki kilpailuttaa asiantuntijapalveluita.

 

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Mika Mäkinen, Lahden kaupunki, p. 050 556 9815