Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten harrastusryhmien toiminta sisätiloissa voi käynnistyä

Tiistaista 2.2.2021 alkaen voidaan myös Lahdessa ja Hollolassa käynnistää alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen kaikkia suosituksia ja rajoituksia arvioidaan seuraavan kerran viimeistään 8.2.

Alueen koronaepidemian tilanne on viime viikkoina parantunut, ja koko yhtymän alue on kiihtymisvaiheessa. Epidemiatilanne on Suomessa kuitenkin huonontunut viimeisten viikkojen aikana selvästi. Koronatilanne on paikoin heikentynyt nopeasti massatartuntojen myötä. Tämän vuoksi yhtymän alueella pidetään toistaiseksi pääosin voimassa leviämisvaiheen rajoitukset ja muut toimenpiteet.

Kansallisten ohjeiden mukaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan rajoittaa vain erityisen harkinnan jälkeen. Näistä harrastuksista on alueellamme tullut hyvin vähän koronatartuntoja. Toisaalta harrastusten rajoittamisella on ilmeiset haitalliset vaikutukset erityisesti Päijät-Hämeen tilanteessa. Tässä vaiheessa on mahdollista keventää lasten ja nuorten ryhmäharrastuksiin liittyviä suosituksia.

Aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeytyminen jatkuu.

Johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen korostaa, että lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on hyvä noudattaa mahdollisimman huolellisesti turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä.

– Tiedämme, että alueemme seurat ja muut järjestäjät toimivat vastuullisesti myös lasten ja nuorten ryhmäharrastuksien yhteydessä. Se on varmastikin vähentänyt näissä toiminnoissa ilmaantuneiden tartuntojen määrää.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvassa harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
  • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
  • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.