Hyppää sisältöön

Mitä laajentunut oppivelvollisuus merkitsee? Mistä saa apua ongelmiin?

Oppivelvollisuus jatkuu nyt 18 ikävuoteen asti, mutta takaa maksuttomat toisen asteen opinnot. Joissain tapauksissa 17-vuotiaat tulevat työttömyysetuuden piiriin.

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa ja nosti oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen elokuun alusta. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Lain myötä jokaisen peruskoulun tänä keväänä päättäneen nuoren – eli ysiluokan päättäneiden – oli velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen kevään yhteishaussa.

Ohjausta jatko-opintoihin saa omasta peruskoulusta 27.8. asti

Uuden oppivelvollisuuden piirissä olevilla, mutta jatko-opinnoistaan edelleen epätietoisilla nuorilla on vielä tämä viikko aikaa saada ohjausta oman peruskoulunsa opinnonohjaajalta. Viimeinen päivä kääntyä peruskoulun puoleen on perjantai 27.8.

Siis jos olet edelleen ilman jatko-opintopaikkaa, ota välittömästi yhteyttä peruskoulusi opinnonohjaajaan!

Mistä apua opintoihin 27.8. jälkeen?

Jos peruskoulun päättänyt nuori on ilman jatko-opintopaikkaa 27.8. jälkeen, häneen ottaa yhteyttä Lahden kaupungin oppivelvollisuuden tuen suunnittelija Johanna Panttila.

– Pyydän nuoren juttusille saamaan tilanteeseensa apua ja tukea. Kartoitamme nuoren tilannetta, kuuntelemme hänen toiveitaan, käymme läpi vaihtoehtoja ja selvitämme tuen tarpeita. Minuun saa myös ottaa yhteyttä, Panttila sanoo.

Toiseen asteen opintopaikka tai muu tarkoituksenmukainen palvelu tulee löytyä kahden kuukauden sisällä.

– Toisen asteen koulutukseen voi hakea ja opintoja alkaa ympäri vuoden, Panttila muistuttaa.

Panttila kuitenkin painottaa, että jos nuori on ollut uuden oppilaitoksen opiskelijana yhdenkin päivän, vastuu hänen ohjaamisestaan on oppilaitoksella.

Toisen asteen koulutuksen voi suorittaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Perustutkinnon opiskelupaikkaa odotellessa oppivelvollisuutta voi täyttää muissa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvissa opinnoissa kuten erilaisissa nivelvaiheen koulutuksissa. Nivelvaiheen koulutuksiin kuuluu muun muassa peruskoulun lisäopetus – tutummin kymppiluokka – ja ammattiin valmentava koulutus eli Valma, jossa saa pohjaa ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen.

Velvollisuus opiskella, mutta opinnot ovat maksuttomia ja ohjaus laajenee

– Laajentunut oppivelvollisuus merkitsee nuorille lisääntynyttä vastuuta mutta myös uusia etuja. Opiskella täytyy ja opintoja ei saa lopettaa ilman uutta opintopaikkaa. Mutta toisen asteen opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia mukaan lukien oppimateriaalit, tietokoneet ja muut työvälineet sekä työvaatteet. Opintojen maksuttomuus jatkuu toisen asteen tutkinnon suorittamiseen asti mutta enintään sen vuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 ikävuotta, Panttila painottaa.

Maksuttomuuden piiriin eivät kuitenkaan kuulu harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet kuten soittimet tai urheiluvälineet.

– Lisäksi oppilaitosten antamaa ohjausta on lisätty. Jos nuoresta tuntuu, että hänellä on ongelmia opinnoissa tai hän on väärällä alalla, apua saa oppilaitoksesta.

17-vuotiaiden nuorten ohjaus ja oikeus työttömyysetuuteen

Jos olet päättänyt peruskoulun ennen tämän vuoden alkua, mutta olet vielä 17-vuotias, et kuulu laajennetun oppivelvollisuuden etkä työttömyysetuuden piiriin. Ohjausta työllistymiseen, opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun saat nuorten palvelupisteestä Ohjaamo Lahdesta.

Ohjaamo Lahti palvelee kaikkia 15–29-vuotiaita lahtelaisia nuoria. Ohjaamo Lahteen ja sen verkostoon on kerätty monen alan asiantuntemusta, ja ratkaisuja nuoria askarruttaviin kysymyksiin etsitään yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Palvelu on maksutonta. Lue lisää: ohjaamolahti.fi.

Jos olet päättänyt peruskoulun tämän vuoden alun jälkeen ja olet siten laajennetun oppivelvollisuuden piirissä sekä olet 17-vuotias, sinun on mahdollista selvittää, oletko oikeutettu työttömyysetuuteen. Voit olla oikeutettu työttömyysetuuteen, jos olet keskeyttänyt oppivelvollisuutesi suorittamisen pitkäaikaisen sairauden, vanhempainvapaan, ulkomailla olon tai muun painavan syyn perusteella. Lisätietoja työttömyysetuudesta saat työllisyyden kuntakokeilun neuvonnasta: lahti.fi/kuntakokeilu.

Lisätietoja

Oppivelvollisuuden tuen suunnittelija Johanna Panttila, p. 044 482 6767, johanna.panttila@lahti.fi