Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen jätelautakunta 16.4.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti biojätteen erilliskeräyskokeilun jätetaksasta. Asukkaille vapaaehtoinen biojätteen erilliskeräyskokeilu toteutetaan 1.6.2020-31.12.2021 Lahden kaupungin alueella. Lisäksi lautakunta korotti Padasjoen kunnan viemärilaitoksen sako- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksuja 1.6.2020 alkaen.

Biojätteen erilliskeräyskokeilu

Lahden kaupungin alueella toteutetaan biojätteen erilliskeräyskokeilu 1.6.2020-31.12.2021. Erilliskeräyskokeiluun otetaan 200 asiakasta, yhdeltä tai useammalta pientalovaltaiselta alueelta. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä peritään jätetaksan mukainen maksu. Kuljetus on kunnan järjestämää jätteenkuljetusta ja sen kilpailuttaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy.

Kokeiluun osallistuvat kotitaloudet saavat pihalle sijoitettavan biojäteastian ja keittiöön sijoitettavan keräysastian pusseineen. Kokeiluun osallistuva kotitalous kerää biojätteet paperipussiin, ja vie sen ulkona muiden jäteastioiden luona sijaitsevaan biojäteastiaan.

Biojäte pienastia-asiakkaiden pihalla on yksi normaalia jäteastiaa pienempi biojäteastia. Biolinkit ovat kotitalouksia, joiden pihalle on vakiokokoinen 240 litran jäteastia. Biolinkit toimivat ”minisiirtoasemina”. Biolinkin jäteastiaan täytetään sekä biolinkin oman talouden että muiden linkkiin kuuluvien pienastia-asiakkaiden biojätteet. Tähän välikuljetukseen käytetään normaalia pienempää jätteenkuljetuskalustoa.

Päijät-Hämeen jätetaksa tulee voimaan 1.6.2020 alkaen ja on julkisesti nähtävillä 22.4.-5.5.2020.

Jätelautakunnan päätökset 16.4.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti.

  1. Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokousten menettelytavat ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen jäljellä olevan toimikauden ajaksi –
  2. Päijät-Hämeen jätetaksa 1.6.2020 alkaen 3 kpl
  3. Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouspäivien muuttaminen –
  4. Tiedoksi merkittävät asiat 1 kpl
  5. Muut asiat

Lisätietoja:

jäteasiamies Tiia Yrjölä, p. 044 416 3634, tiia.yrjola@lahti.fi

Aihealueet