Hyppää sisältöön

Julistekilpailu

Seudullisen Ympäristöviikon julistekilpailun aiheena on tänä vuonna luonnon monimuotoisuus.

Luonnon monimuotoisuus vähenee jatkuvasti monesta ihmisestä johtuvasta syystä. Luontokato uhkaa useita lajeja ja luontotyyppejä.
Viimeisimmän (2019) uhanalaisuusselvityksen mukaan joka yhdeksäs suomalainen eliölaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja joka toinen luontotyyppi Suomessa on jo uhanalainen. Kun elinympäristö tuhoutuu, katoaa myös siitä riippuvaiset lajit. Monimuotoinen luonto on ehyt ja samalla ehdoton edellytys ihmisen hyvinvoinnille. Ympäristöviikolla pohditaan yhdessä, miten voimme omilla valinnoillamme ja teoillamme vaalia monimuotoisuutta.

Kilpailukutsu

Kilpailulla etsitään kuvaa seudullisen Ympäristöviikon 2022 julisteeseen. Kilpailuun kutsutaan kaikki Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Lahden ja Sysmän ala- ja yläkoululaiset sekä lukiolaiset.

Toteuttamistapa

Kuvan toteuttamistapa ja -tyyli ovat vapaat. Huomioi kuitenkin kuvan painatettavuus ja toimivuus julisteena työtä suunniteltaessa. Juliste painetaan A3 kokoon pystysuunnassa. Koulu tai oppilas itse voi lähettää kilpailuun kaikki sitä varten tehdyt työt. Töiden taakse merkitään tekijän nimi, ikä, luokka ja koulun nimi, sekä koulun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Aikataulu ja palkinnot

Osallistuvien töiden tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 15.5.2022:

– postittamalla tai tuomalla kuoressa Lahti-Pisteeseen:
Lahti-Piste, Palvelutori, kauppakeskus Trion 2. krs., Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti. Lahti-Piste on avoinna arkisin klo 8-18 (varmista aukiolo www.lahti.fi/lahti-piste). Kuoreen merkintä ’Ympäristöviikon julistekilpailu 2022’.
– sähköisesti osoitteeseen: ymparisto@lahti.fi . Viestin aiheeksi ’Ympäristöviikon julistekilpailu 2022’.

Voittaja saa palkinnoksi kunniakirjan sekä 100 euroa. Myös muiden sarjojen parhaat palkitaan. Voittajat palkitaan oman koulun kevätjuhlassa.

Voittajien valinta ja kuvien esillä olo

Voittajat valitsee raati, johon kutsutaan ympäristöviikkokuntien yhteyshenkilöt. Kaikista kilpailutöistä kootaan näyttely sähköisessä muodossa Lahden seudun Ympäristöviikon Fb-sivulle. Syksyn seudullisella Ympäristöviikolla kilpailutöitä on esillä seudulliseen Ympäristöviikkoon osallistuvien kuntien kirjastoissa tai vastaavissa julkisissa paikoissa, mahdollisimman lähellä osallistujien kouluja.

Osallistumalla kilpailuun tekijä antaa luvan työnsä käyttämiseen seudullisen Ympäristöviikon julisteessa sekä muussa mahdollisessa ympäristöviikkomateriaalissa.

Kilpailuun osallistuneita töitä ei palauteta, ellei niin ole etukäteen sovittu (katso kilpailuohje.pdf tällä sivulla).

Vuoden 2021 julistekilpailun tuloksia

Tiukkaan kilpailuun osallistui kaikkiaan 128 työtä 13 eri koulusta. Alakouluista töitä saapui 67 kappaletta, yläkouluista 28 ja lukioista 33. Näet kaikki osallistuneet työt Ympäristöviikon Facebook -sivulta.

Ympäristöviikon kuntayhteyshenkilöistä koostunut raati valitsi vuoden 2021 voittajaksi Tiirismaan yläkoulun Liinu Virolaisen työn. Liinun raikkaassa ja julisteeksi hyvin sopivassa työssä vuoden teeman, vuoropuhelun ja kuuntelun tärkeys ymmärryksen lisäämiseksi tulee erityisen hienosti esille.

Liinu Virolainen

Alakoulujen parhaaksi valittiin Lotilan alakoulun oppilaiden Sanni ja Iina Krekulan yhdessä tekemä iloinen työ, ja lukiosarjan parhaaksi valittiin Kannaksen lukion Emmi Hurmalaisen kaunis työ.

Iina ja Sanni Krekula
Emmi Hurmalainen

Raati valitsi lisäksi postikorteiksi painatettavat työt kunkin sarjan parhaista. Postikorteiksi painetaan alakouluista Iina ja Sanni Krekulan työn lisäksi Kasakkamäen alakoulun Neela Koskisen ja Venla Hautaniemen yhteinen työ sekä Länsiharjun alakoulusta Wilho Vattulaisen työ.

Neela Koskinen ja Venla Hautaniemi
Wilho Vattulainen

Yläkouluista postikorteiksi valittiin Tiirismaan yläkoulun Sofia Virtasen sekä Aleksanteri Tuomalan työt,

Sofia Virtanen
Aleksanteri Tuomala

ja lukiosarjasta postikortit taiteili Emmi Hurmalaisen lisäksi Kannaksen lukion Meri Laasonen sekä Alex Marova.

Meri Laasonen
Alex Marova

Kaikki viime vuosina julistekilpailuun osallistuneet työt ovat nähtävillä Ympäristöviikon Facebook -sivulla.

Julistekilpailuun voi vuosittain osallistua kaikki seudullista Ympäristöviikkoa viettävien kuntien ala- ja yläkoululaiset sekä lukiolaiset. Eri ikäisille on omat kilpailusarjat, ja jokaisen sarjan paras palkitaan. Koko kilpailun voittajatyöstä painetaan vuoden juliste.

Ympäristöviikko Facebookissa