Hyppää sisältöön

Ympäristöpalkinto

Ympäristöpalkittavia joka vuosi

Tunnustuksella ja kunniamaininnoilla halutaan nostaa esiin pieniä ja suuria paikallisia tekoja, joilla on poikkeuksellisen positiivinen vaikutus ympäristöön. Kuntakohtaiset ympäristöpalkinnot myönnetään vuosittain ja kaikki voivat ehdottaa palkittavia. Jokaisen kunnan ehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden

sähköpostilla: ymparisto@lahti.fi (laita viestin aiheeksi Ympäristöpalkinto)

kirjepostilla: Lahden ympäristöpalvelut/Sari Knuuti, Askonkatu 2, 15100 Lahti

Vuonna 2022 Ympäristöpalkinnot myönnettiin seuraaville tahoille:

Hartola
Hartolan Ympäristöpalkinnon sai Marjo Kuisma, joka on toiminut Päijät-Hämeen luonnonperintösäätiön asiamiehenä vuosina 2012–2022 ja on ollut monien
luonnonsuojelukohteiden käynnistäjänä niitä haettaessa suojelun piiriin. Hän toimii myös Majuven suojellun metsän kummina Hartolassa. Hänen toimintansa on ollut todella merkittävää luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa Hartolassa ja muuallakin Itä-Hämeessä.

Hartolan Ympäristöpalkinnon jakoi Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry.

Heinola
Heinolan Ympäristöpalkinnon sai tänä vuonna Sallamaari Simpanen tekemästään työstä luonnonvaraisten eläinten hyväksi.

Kunniamaininnan sai Elsan Ekopaja. Elsan Ekopaja tuottaa käsityönä ekologista saippuaa, kosmetiikkaa ja siivoustuotteita. Ekopaja tekee yhteistyötä kotimaisten tuottajien kanssa ja hankkii raaka-aineensa vastuullisesti ja kestävästi.

Heinolan Ympäristöpalkinnon jakoi Heinolan kaupungin ympäristönsuojelu.

Hollola
Hollolan Ympäristöpalkinnon sai Kati Komulainen kiitoksena sitkeästä uurastuksesta, jonka johdosta Salpausselkä UNESCO Global Geopark saatiin Päijät-Hämeeseen.

Hollolan Ympäristöpalkinnon jakoi Hollolan ympäristöyhdistys ry ja Hollolan kunta yhteistyössä.

Iitti
 Iitin Ympäristöpalkinnon sai tänä vuonna Iitin seurakunta kiitokseksi metsien suojelusta ja sen myötä luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.
Palkinto luovutettiin Karjettamäellä, joka on yksi seurakunnan suojelemista alueista.

Iitin Ympäristöpalkinnon jakoi Pohjoiskymen luonto ry.

Lahti
Lahden Ympäristöpalkinnon sai LC Lahti Ankkurit kiitokseksi pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta työstä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi.

Lahdessa myönnettiin lisäksi kaksi kunniamainintaa, jotka saivat Jenni Räisänen kiitokseksi pitkäkestoisesta ja merkittävästä vapaaehtoistyöstä luonnonvaraisten lintujen auttamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi kansalaisissa, sekä Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry pitkäjänteisestä ja merkittävästä työstä linnustotietouden levittämisessä mm. opastettujen retkien ja luentojen muodossa.

Lahden Ympäristöpalkinnon jakoi Lahden kaupungin ympäristöasiantuntijoista koostuva raati.

Sysmä
Sysmän Ympäristöpalkinnon sai Hannu Hovio, joka on merkittävästi tukenut maanomistajana Sysmän Antianlahden kunnostustöitä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Hän on antanut myös merkittävän panoksen valtakunnallisesti tärkeän Hovilan niittyjen perinnebiotoopin
ylläpitoon mm. ohjaamalla karjan laidunnukseen alueella ja vesakoiden karsimiseen. Tämä työ tulee jatkumaan vuosikausia eteenpäin.

Sysmän Ympäristöpalkinnon jakoi Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry.