Hyppää sisältöön

Asumisneuvonta

Asumis- ja talousneuvontaa lahtelaisille

Asumisneuvojalta saat ohjausta ja neuvontaa asumiseen sekä vuokranmaksuasioihin liittyen. Asumisneuvontaan voit olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Mikäli olet asunnoton tai muuten asunnon hakija ja tarvitset ohjausta ja neuvontaa asunnon hakuasioissa. Asumisneuvoja kartoittaa tilannettasi ja ohjaa myös tarvittaviin palveluihin.
 • Asumisen haastavat tilanteet: vuokranmaksuongelmat, vuokrasuhdeasiat ja asunnon menettämisen uhka. Asumisneuvojalta saat neuvontaa ja ohjausta asian hoitamiseen.

Asumisneuvonnan palvelupiste on Lahden Palvelutorilla Kauppakeskus Trion 2. kerroksessa.

Asumisneuvojien päivystys tiistaisin ja torstaisin klo 9-15 Lahden Palvelutorin keltaisen alueen huoneissa Puro.

Asumisneuvojan tavoitat

 • puhelimitse ma-pe, p. 044-482 6769 Anne,  044–482 6287 Heli, 044–482 0810 Satu
 • Sähköpostitse asumisneuvo@lahti.fi (yleistä neuvontaa ja yhteydenottopyynnöt)
 • Palvelutorilla tiistaisin ja torstaisin klo 9-15
 • ajanvarauksella sovitusti, ajan saat soittamalla asumisneuvojalle
 • Service in English p. 044-482 6769

Kesän päivystysajat

ASTA-hanke

ASTA-hanke valtakunnallisesti

Hanke on käynnistynyt keväällä 2018 ja päättyy 2021. Hankkeen koordinoinnista vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Hankkeessa vahvistetaan asumistoimijoiden osaamista ja valmiutta tukea talous- ja velkavaikeuksissa olevia vuokra-asukkaita ennen ongelmia ja niiden aikana. Tuella turvataan asumista ja ennaltaehkäistään asunnottomuutta.

Takuusäätiö vetää hankkeen koordinointihanketta, jossa kehitetään yhteistyössä osahankkeiden kanssa asumistoimijoille työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen.

Hanke on osa Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa ja Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa. Lisätietoja ARAn nettisivuilta.

ASTA-osahankkeen tavoitteet Lahdessa 2018–2021

 • Kaikkia lahtelaisia koskeva asumis- ja talousneuvonta / matalan kynnyksen kokeileva kehittäminen
 • Asumisneuvonnan pilotointi Lahden Talot Oy:n kanssa
 • Asumiseen ja talouteen liittyvän osaamisen vahvistaminen
 • Palvelupolkujen ja yhteistyön kehittäminen

Vinkkejä asumisen eri tilanteisiin

 • Aktiivisuus on oleellista asunnonhaussa. Laita asuntohakemuksia mahdollisimman monelle vuokranantajalle ja kirjaa mahdollisimman tarkasti asunnontarpeeseen vaikuttavat syyt. Asuntohakemukset ovat usein voimassa vain määräajan, joten muista uusia hakemus säännöllisesti.

  Tietoa vuokra-asumisesta ja alueen vuokranantajista löydät vuokra-asumisen nettisivuilta.

 • Vuokrasopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomismenettelyn kautta, määräaikainen vuokrasopimus päättyy puolestaan määräajan umpeuduttua.

  Vuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti. Jos vakituiseen asumiseen tarkoitetun asunnon vuokrasopimusta ei ole tehty kirjallisesti, katsotaan sen olevan voimassa toistaiseksi (AHVL 5§ ).

 • Monet vuokranantajat edellyttävät vakuuden maksamista ennen asunnon vuokrausta. Vakuuden tarkoituksena on antaa vuokranantajalle turva vuokralaisen mahdollisten laiminlyöntien, kuten maksamattomien vuokrien tai asunnon huonosta hoidosta johtuvien korjauskulujen kattamiseksi. Vakuus voi suuruudeltaan olla maksimissaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuuteen voi tietyin edellytyksin saada myös maksusitoumuksen Kelalta.

 • Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen, on irtisanomisaika  kolme kuukautta, jos olet asunut nykyisessä asunnossasi alle vuoden. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden. Kun vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksensa, on irtisanomisaika yksi kuukausi.

  Irtisanomisaika lasketaan normaalisti sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty. Esimerkiksi jos irtisanot sopimuksesi kesäkuun 14. päivä, vuokrasopimus päättyy 30.7. Irtisanominen on suositeltavaa tehdä kirjallisesti.

  • Maksa eräpäivänä vuokrastasi niin paljon kuin pystyt. Pienikin maksettu summa kertoo vuokranantajallesi, että olet hoitamassa asiaasi.
  • Ole yhteydessä vuokranantajaasi riittävän ajoissa ennen eräpäivää: kerro maksuvaikeuksistasi ja neuvottele uudesta eräpäivästä tai maksusuunnitelmasta. Joskus on mahdollista, että maksat seuraavien kuukausien vuokran normaalisti ja teet rästiin jäävästä vuokrasta maksusuunnitelman esim. neljän kuukauden ajalle, jolloin maksat rästin lyhennystä normaalin kuukausivuokran päälle.
  • Yhteydenotto vuokranantajaan on ensiarvoisen tärkeää ja turvaa asumistasi!
  • Voit ottaa myös yhteyttä asumisneuvontaan.

  Maksamatta jäänyt vuokra

  • aiheuttaa lisäkustannuksia (maksukehotusmaksut, viivästyskorot, oikeudenkäyntikulut)
  • voi johtaa haastehakemukseen ja vuokravelka-asian käsittelyyn oikeudessa
  • voi aiheuttaa häätötuomion
  • aikaansaa merkinnän luottotietoihin

  Pahimmassa tapauksessa maksamaton vuokra voi johtaa asunnon menettämiseen. Vuokrarästimerkinnät luottotiedoissa voivat merkittävästi vaikeuttaa vuokra-asunnon saantia tulevaisuudessa.

 • Toisinaan naapurista aiheutuu toistuvaa häiriötä kuten metelöintiä tai ilmaantuu muita kiusallisia tilanteita, häirintää, kiusaamista ja ristiriitoja. Tällaisissa tapauksissa mieti, voitko keskustella asiasta suoraannaapurisi kanssa tai yhdessä muiden naapureittesi kanssa. Voit myös olla yhteydessä isännöitsijään ja
  selvittää, millainen käytäntö taloyhtiössä on kirjallisen häiriöilmoituksen tekemiseksi.

  Tarvittaessa naapuruussovittelu tarjoaa maksutonta konsultointia.

  Jos naapurissa on alaikäisiä lapsia, joiden turvallisuudesta herää huoli, ole yhteydessä hätäkeskuksen (112) kautta poliisiin, sosiaalipäivystykseen tai lastensuojelun päivystykseen.