Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät

Moniammatillisilla hyvinvointityöryhmillä edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kaupungin hyvinvointiryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­­ryh­mä

Kaupungin hyvinvointiryhmä kehittää ja koordinoi kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä sekä tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Ryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman.

Hyvinvointiryhmän tehtävänä on

 • kehittää, koordinoida ja seurata kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä,
 • tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle,
 • valmistella hyvinvointikertomus- ja suunnitelma,
 • seurata ja dokumentoida hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Hyvinvointiryhmän kokoonpano ja toimintaa

 • Hyvinvointiryhmän varsinaiset jäsenet 1.1.2022 alkaen:

  • puheenjohtaja, sivistysjohtaja Tiina Granqvist
  • varapuheenjohtaja, vastuualuejohtaja Heikki Turunen
  • sihteeri, johtava asiantuntija Pia Haverinen (vara Päivi Pitkänen)
  • kehittämisjohtaja Sari Alm (1.9.2022 alkaen)
  • työvalmennuspäällikkö Eeva Friberg
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen
  • kehityspäällikkö Sami Kuikka
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola
  • liikuntapalveluvastaava Sanna-Maija Nurminen
  • asiakaspalvelupäällikkö Laura Packalén-Vehko
  • palvelupäällikkö (pohjoinen) alue Petteri Peltonen
  • lähipalveluiden palvelupäällikkö, kirjasto Pirita Rautavuo
  • yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
  • strategiasuunnittelija Olli Toivonen
  • asumisasiain koordinaattori Helene Vanninen
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo
  • Wellamo-opiston suunnittelijaopettaja/liikunta Päivi Vihma

  Hyvinvointiryhmän asiantuntijajäsenet:

  • projektipäällikkö Helena Haaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
  • hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen, Päijät-Hämeen liitto
  • suunnittelija tilasto- ja tietopalvelut Katja Karevaara
  • kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos
  • opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen
  • alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara (vara asiantuntijalääkäri Risto Kuronen), PHHYKY
  • osaamispäällikkö Virpi Liljeström (vara sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Tuula Kilpinen), LAB
  • osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
  • viestintäpäällikkö Oili-Mirjam Naasko
  • turvallisuuspäällikkö Antti Prepula
  • maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­ti­työ­ryh­mä

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto Pete Lahti

Pete Lahti on ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön monitoimijainen alueverkosto, joka järjestää asukkaille ja ammattilaisille erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia tukemaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

Osal­li­suus ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut

Osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa, koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

 • kehittää ja koordinoi uusien asukkaita osallistavien toimintatapojen käyttöönottoa (osallistuva budjetointi ja kumppanuuspöydät)
 • koordinoi toimialansa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadintaa
 • vastaa koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä sekä osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.