Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät

Moniammatillisilla hyvinvointityöryhmillä edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kaupungin hyvinvointiryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmät

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­­ryh­mä

Kaupungin hyvinvointiryhmä kehittää ja koordinoi kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä sekä tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Hyvinvointiryhmän tehtävänä on

 • kehittää, koordinoida ja seurata kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä,
 • tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle,
 • valmistella hyvinvointikertomus- ja suunnitelma,
 • seurata ja dokumentoida hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokauden lopussa ja hyvinvointisuunnitelma uuden valtuustokauden alussa. Uusi hyvinvointisuunnitelma 2022 – 2025 hyväksytään tänä keväänä uuden kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen.

Hyvinvointiryhmän kokoonpano ja toimintaa

 • Hyvinvointiryhmän varsinaiset jäsenet 1.1.2022 alkaen:

  • puheenjohtaja, sivistysjohtaja Tiina Granqvist
  • varapuheenjohtaja, vastuualuejohtaja Heikki Turunen
  • sihteeri, johtava asiantuntija Pia Haverinen (vara Päivi Pitkänen)
  • kehittämisjohtaja Sari Alm (1.9.2022 alkaen)
  • työvalmennuspäällikkö Eeva Friberg
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen
  • kehityspäällikkö Sami Kuikka
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola
  • liikuntapalveluvastaava Sanna-Maija Nurminen
  • asiakaspalvelupäällikkö Laura Packalén-Vehko
  • palvelupäällikkö (pohjoinen) alue Petteri Peltonen
  • lähipalveluiden palvelupäällikkö, kirjasto Pirita Rautavuo
  • yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
  • strategiasuunnittelija Olli Toivonen
  • asumisasiain koordinaattori Helene Vanninen
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo
  • Wellamo-opiston suunnittelijaopettaja/liikunta Päivi Vihma

  Hyvinvointiryhmän asiantuntijajäsenet:

  • projektipäällikkö Helena Haaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
  • hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen, Päijät-Hämeen liitto
  • suunnittelija tilasto- ja tietopalvelut Katja Karevaara
  • kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos
  • opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen
  • alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara (vara asiantuntijalääkäri Risto Kuronen), PHHYKY
  • osaamispäällikkö Virpi Liljeström (vara sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Tuula Kilpinen), LAB
  • osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
  • viestintäpäällikkö Oili-Mirjam Naasko
  • turvallisuuspäällikkö Antti Prepula
  • maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­ti­­ryh­mät

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

 • Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän jäsenet 2022

  Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä seuraa ja arvioi kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

  • puheenjohtaja, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen
  • sihteeri, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, Marja Mikola
  • opetuksen palvelupäällikkö Lotta Hagström
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju
  • lapsiperhepalveluiden tulosaluejohtaja Eija Kallio, PHHYKY (vara Pinja Salmi)
  • suunnittelija tilasto- ja tietopalvelut Katja Karevaara
  • opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti
  • varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Piia Larinen
  • nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Jaana Lehtinen
  • vastaava perhetyöntekijä, Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry, lapsiperheyhdistysten edustaja
  • nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Virpi Rantanen
  • vastaava rehtori Matti Saarela
  • toiminnanjohtaja Marjukka Salomaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lahti
  • vastaava rehtori Kirsikka Saresma
  • koulupsykologi Hannele Tommo
  • lukiojohtaja Heikki Turunen
  • kasvatus- ja perheasioiden johtaja Seppo Vesala, Lahden seurakunnat.
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo

  Lisätietoja

  Eija Kinnunen, Opiskeluhuollon palvelupäällikkö, 050 539 1660
  Eija.Kinnunen@lahti.fi

 • sivutietoja päivitetään 6/2022

  Lahdessa on kolme lasten ja nuorten alueellista hyvinvointiryhmää: eteläinen, itäinen ja pohjoinen.

  Alueellisten hyvinvointiryhmien tehtävät:

  • Rakentaa ja ylläpitää yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden, opiskeluhuollon, Päijät-Soten ja 3. sektorin toimijoiden välillä.
  • Tarkastelee ajankohtaisia alueellisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioita ja ilmiöitä eri toimintaympäristöjen näkökulmasta ja sillata? työtä palvelupoluille.
  • Suunnittelee alueelliset hyvinvointiseminaarit, jotka kokoavat alueen toimijat yhteen kaksi kertaa toimintakaudessa vai vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista hyvinvoinnin asioista ja toteutuksista.

  Lisätietoja aluekoordinaattoreilta:

  Eteläinen alue, Minna Halme, 044 482 6835
  Itäinen alue, Liisa Kumpulainen, 044 482 0818
  Pohjoinen alue, Anna-Kaisa Vihersalo , 044 482 6836

  etunimi.sukunimi@lahti.fi

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto Pete Lahti

Pete Lahti on ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön monitoimijainen alueverkosto, joka järjestää asukkaille ja ammattilaisille erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia tukemaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

Osal­li­suus ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut

Osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa, koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

 • kehittää ja koordinoi uusien asukkaita osallistavien toimintatapojen käyttöönottoa (osallistuva budjetointi ja kumppanuuspöydät)
 • koordinoi toimialansa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadintaa
 • vastaa koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä sekä osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.