Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät

Kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­­ryh­mä

Kaupungin hyvinvointiryhmä kehittää ja koordinoi kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä sekä tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Hyvinvointiryhmä

 • kehittää, koordinoi ja seuraa kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä,
 • tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle,
 • valmistelee hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa,
 • seuraa ja dokumentoi hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokauden lopussa ja hyvinvointisuunnitelma uuden valtuustokauden alussa.

 • Varsinaiset jäsenet:

  • puheenjohtaja, sivistysjohtaja Tiina Granqvist
  • varapuheenjohtaja, vastuualuejohtaja Heikki Turunen
  • sihteeri, johtava asiantuntija Pia Haverinen (vara Päivi Pitkänen)
  • kehittämisjohtaja Sari Alm
  • työvalmennuspäällikkö Eeva Friberg
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • verkostopäällikkö, työllisyyspalvelut Susanna Holopainen
  • opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola
  • liikuntapalveluvastaava Sanna-Maija Nurminen
  • asiakaspalvelupäällikkö Laura Packalén-Vehko
  • palvelupäällikkö (pohjoinen) alue Petteri Peltonen
  • lähipalveluiden palvelupäällikkö, kirjasto Pirita Rautavuo
  • yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
  • strategiasuunnittelija Olli Toivonen
  • asumisasiain koordinaattori Helene Vanninen
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo
  • Wellamo-opiston suunnittelijaopettaja/liikunta Päivi Vihma

  Asiantuntijajäsenet:

  • hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen, Päijät-Hämeen liitto
  • suunnittelija tilasto- ja tietopalvelut Katja Karevaara
  • kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos
  • opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen
  • alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara (vara asiantuntijalääkäri Risto Kuronen), Päijät-Sote
  • osaamispäällikkö Virpi Liljeström (vara sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Tuula Kilpinen), LAB
  • osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
  • viestintäpäällikkö Oili-Mirjam Naasko
  • turvallisuuspäällikkö Antti Prepula
  • maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­ti­­ryh­mät

Lasten ja nuorten hyvinvointityössä

 • vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta,
 • tuetaan lasten sujuvia siirtymiä esim. eskarista ekaluokalle,
 • toimitaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden, opiskeluhuollon, Päijät-Soten, seurakuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista lasten ja nuorten hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

  • puheenjohtaja, opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén
  • sihteeri, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, Marja Mikola
  • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
  • varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju
  • lapsiperhepalveluiden tulosaluejohtaja Eija Kallio, Päijät- Sote (vara Pinja Salmi)
  • suunnittelija tilasto- ja tietopalvelut Katja Karevaara
  • opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen
  • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
  • nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti
  • varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Piia Larinen
  • nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Jaana Lehtinen
  • vastaava perhetyöntekijä, Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry, lapsiperheyhdistysten edustaja
  • nuorisopalveluiden palvelupäällikkö Virpi Rantanen
  • vastaava rehtori Matti Saarela
  • toiminnanjohtaja Marjukka Salomaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lahti
  • vastaava rehtori Kirsikka Saresma
  • opetuksen palvelupäällikkö Johanna Strömberg
  • koulupsykologi Hannele Tommo
  • lukiojohtaja Heikki Turunen
  • kasvatus- ja perheasioiden johtaja Seppo Vesala, Lahden seurakunnat.
  • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo

  Lisätietoja

  Virve Jämsén, opetus- ja kasvatusjohtaja
  p. 044 7161 328
  virve.jamsen@lahti.fi

 • Alueellisissa monialaisissa lasten ja nuorten hyvinvointiryhmissä edistetään konkreettisia toimia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tarpeisiin. Ryhmissä on asiantuntijoita varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, nuorisopalveluista, opiskeluhuollosta, kouluterveydenhuollosta, neuvolasta, lapsiperhepalveluista, alaikäisten mielenterveyspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

  Lisätietoja aluekoordinaattoreilta:

  Eteläinen alue, Minna Halme, 044 482 6835
  Itäinen alue, Liisa Kumpulainen, 044 482 0818
  Pohjoinen alue, Anna-Kaisa Vihersalo , 044 482 6836

  etunimi.sukunimi@lahti.fi

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto Pete Lahti

Pete Lahti on ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön monitoimijainen alueverkosto, joka järjestää asukkaille ja ammattilaisille erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia tukemaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

Osal­li­suus ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut

 • kehittää ja koordinoi uusien asukkaita osallistavien toimintatapojen käyttöönottoa (osallistuva budjetointi ja kumppanuuspöydät),
 • koordinoi toimialansa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadintaa,
 • vastaa koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä sekä osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta.

Osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa, koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.