Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät

Moniammatillisilla hyvinvointityöryhmillä edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kaupungin hyvinvointityöryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­työ­ryh­mä

Kaupungin hyvinvointityöryhmä kehittää ja koordinoi kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä sekä tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Ryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän tehtävänä on kaupunkitasoisesti

  • kehittää, koordinoida ja edistää hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä,
  • koota ja tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle,
  • valmistella hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä

Työryhmän puheenjohtajana jatkossa toimii sivistysjohtaja.

Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­ti­työ­ryh­mä

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto Pete Lahti

Pete Lahti on ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön monitoimijainen alueverkosto, joka järjestää asukkaille ja ammattilaisille erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia tukemaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

Osal­li­suus ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut

Osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa, koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

  • kehittää ja koordinoi uusien asukkaita osallistavien toimintatapojen käyttöönottoa (osallistuva budjetointi ja kumppanuuspöydät)
  • koordinoi toimialansa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadintaa
  • vastaa koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä sekä osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.