Hyppää sisältöön

Päihteettömyys ja terveelliset elintavat

Terveellisiä elintapoja edistämällä tuet hyvinvointiasi sekä ehkäiset riippuvuuksien ja ongelmien syntyä.

Terveelliset elintavat

 • Hyvä ravitsemus

  Hyvä ravitsemus turvaa päivittäisessä elämässä jaksamista. Monipuolinen ja säännöllinen ruokailu sekä terveyttä edistävät ruokavalinnat tukevat mielen hyvinvointia ja helpottavat painonhallintaa. Ne ehkäisevät myös monia sairauksia ja edistävät niistä toipumista.

  Terveyttä edistävä ruokavalio

  Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä, palkokasveja ja täysjyväviljaa. Se sisältää myös kalaa, kasviöljyjä ja kasviöljypohjaisia levitteitä, pähkinöitä ja siemeniä sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Punaista lihaa, lihaleikkeleitä ja makkaroita siihen kuuluu vain kohtuullisesti.

  Pienet herkkuhetket silloin tällöin mahtuvat muuten monipuoliseen ruokavalioon. On hyvä muistaa, että syömisen on tarkoitus tuottaa mielihyvää.

  Terveellinen ruoka on myös ympäristöystävällistä. Kestävillä ruokavalinnoilla ja ruokahävikin vähentämisellä voit omalta osaltasi edistää hiilineutraalin Lahden toteutumista.

 • Liikunnan hyötyjä

  Säännöllinen ja monipuolinen liikunta on yksi tehokkaimmista keinoista edistää sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä kaikissa ikäryhmissä. Liikunta ehkäisee ja hoitaa myös monia sairauksia sekä helpottaa stressin hallintaa. Se auttaa myös nukkumaan paremmin ja tuntemaan olon virkeämmäksi päivisin. Kun löytää itselle mieluisia tapoja liikkua, siitä muodostuu helpommin tapa.

  Terveysliikunta ja kuntoliikunta

  Terveysliikunta on päivittäin tapahtuvaa, säännöllistä ja vaivatonta kohtuukuormitteista liikuntaa, jonka voi toteuttaa arkiliikuntana, työhön liittyvänä fyysisenä ponnisteluna tai vapaa-ajan harrastus-, hyöty- tai virkistysliikuntana. Puolen tunnin liikunta päivittäin on riittävää ja liikkua voi myös pienemmissä esimerkiksi 10 minuutin pätkissä. Liikkuessa pieni hengästyminen on hyväksi, mutta siitä huolimatta liikunnan aikana pitää pystyä puhumaan. Erityisen tärkeää terveysliikunta on iäkkäille. Se parantaa tasapainoa, vähentää kaatumistapaturmia, edistää toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä mahdollisimman pitkään.

  Kuntoliikunta on terveysliikuntaa päämäärätietoisempaa liikuntaa. Sen avulla tavoitellaan parempaa kuntoa tai saavutetun kunnon ylläpitämistä. Kuntoliikunnan on oltava teholtaan sellaista, että se aiheuttaa selvää hengästymistä ja hikoilua, liikuntasuoritukset tehdään vähintään kolme kertaa viikossa ja ne kestävät puolesta tunnista tuntiin.

  Liikunnan tarve vaihtelee eri elämänvaiheiden aikana, jonka vuoksi eri ikäryhmille on omat suositukset liikunnan terveyshyötyjen saavuttamiseksi. Suositukset toimivat hyvänä apuna oman liikunnan suunnittelussa. Voit lukea UKK-instituutin ikäryhmittäisistä suosituksista lisää lasten ja nuorten liikkumisen suositus, aikuisen liikkumisen suositus ja yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositus.

  Liikunta kannattaa aina, vaikka sitä ei voisikaan tehdä täydellä teholla. Myös kevyt liikunta ja paikallaan olon tauottaminen edistää terveyttä ja virkistää mieltä. Lahti on tunnettu urheilukaupunki, josta löytyy asukkaille erilaisia liikuntaryhmiä  ja liikuntapaikkoja. Lahden alueen monipuolinen luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen.

   

 • Unen ja levon merkitys

  Uni ja lepo ovat välttämätöntä vastapainoa päivän rasituksille. Unen aika ei ole keholle vain lepoa vaan myös aktiivista palautumisen aikaa. Aivoille ja keholle riittävä uni on välttämätöntä. Kun nukkuu riittävästi, pysyy virkeänä ja jaksaa koko päivän.

  Unentarve on yksilöllistä, ja sopiva unen määrä vaihtelee eri ihmisillä. Ikä vaikuttaa unentarpeeseen ja lapsilla sekä nuorilla se on suurempi. Yksi hyvän unen mittareista on sen säännöllisyys. Hyvästä vuorokausirytmistä kertoo se, että herää aamulla vaivattomasti ja nukahtaa illalla helposti.

  Unettomuus

  Unettomuus tarkoittaa kyvyttömyyttä nukkua riittävästi ja se on hyvin tavallinen vaiva. Unettomuus ilmenee joko vaikeutena nukahtaa iltaisin, vaikeutena pysyä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Normaalisti nukahdamme noin puolessa tunnissa. Jokaisella meistä on hyvin ja huonosti nukuttuja öitä. Unettomuudesta puhutaan silloin, jos sinulla on unen saamisen tai unessa pysymisen vaikeuksia vähintään kolmena yönä viikossa.

Päihteet ja muut riippuvuudet

 • Päihteetön elämä on kannattava valinta

  Terveelliset elintavat tukevat päihteetöntä elämää. Päihteillä tarkoitetaan päihtymistarkoitukseen käytettyjä, psyykkisiin toimintoihin vaikuttava aineita kuten alkoholia, huumeita ja impattavia aineita. Lääkkeet ovat päihteitä silloin, kun niitä väärinkäytetään lääkinnällisen tarkoituksen sijaan päihtymistarkoituksessa.

  Päihteettömänä jää enemmän aikaa ja rahaa esimerkiksi harrastuksille, perheelle, ystäville ja muille elämän tärkeille asioille. Myös unen laatu sekä sen virkistävä ja palauttava vaikutus on suurempi kuin päihtyneenä. Lisäksi sosiaalisia taitoja vaativat tilanteet ja vastavuoroisuus ihmissuhteissa sujuvat paremmin.

  Suurin osa aikuisväestöstä juo alkoholia pieniä määriä siten, ettei merkittäviä terveysriskejä ole odotettavissa. Jokaisen alkoholia vähänkin käyttävän on hyvä ajoittain pysähtyä tarkkailemaan omaa alkoholinkäyttöään, koska se saattaa lisääntyä vähin erin ja muuttua huomaamatta ongelmakäytöksi.

  Päihteiden käytön vähentämisellä tai lopettamisella kokonaan on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja koko elämään.

  Testaa

  Alkoholin käytön riskikartoituskysely Audit

  Alle 18-vuotiaille nuorille tarkoitettu päihdemittari Adsume

  Huumeiden käyttötesti DAST 20 ja

  Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatiotesti DUDIT-E

  Kannabiksen käytön riskitesti

 • Nikotiiniton elämäntapa

  Savuton ja nikotiiniton elämä on pidempi, terveempi ja maistuvampi. Tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettaminen kannattaa aina. Vieroitusoireita ei kannata etukäteen pelätä, sillä ne eivät tule voimakkaina kaikille.  Niitä voi myös lievittää nikotiinikorvaushoidolla. Mitä nuorempana lopetaa tupakoinnin tai nuuskan käytön, sitä suuremman terveyshyödyn siitä saa.

  Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus

  Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysisistä, psyykkistä tai sosiaalista riippuvuutta. Riippuvuutta pahentaa se, että tupakointi liittyy usein tiettyihin tilanteisiin kuten aamukahvin juomiseen, ruokailuun, viinilasillisen nauttimiseen tai illanviettoon kavereiden kanssa.

  Nikotiiniriippuvuus on kemiallista riippuvuutta nikotiinista. Nikotiinin käyttö aiheuttaa mielihyvän tunnetta. Nuuskasta saatava nikotiiniannos on suurempi kuin tupakasta saatu ja tämän vuoksi se aiheuttaa voimakkaampaa riippuvuutta kuin tupakointi.

  Onneksi tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta voi parantua.

  Testaa

  Fageströmin tupakkariippuvuustesti

  Nuuskatesti

 • Digi-ja rahapelaamisen ero

  Digipelaaminen on viihteellistä pelaamista digitaalisella laitteella, kuten tietokoneella, pelikonsolilla, mobiililaitteella tai älypuhelimella ja monille se on nykyään television katselun korvannut vapaa-ajan viettotapa. Digipelaaminen on eri ikäryhmiä ja sukupuolia yhdistävä harrastus, johon liittyy myös paljon iloa ja hyötyjä.

  Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelaaja voi voittaa tai hävitä rahaa. Suurimmalle osalle pelaajista rahapelit eivät aiheuta haittoja. Kohtuullista pelaaminen on silloin, kun se ei vie liikaa aikaa tai rahaa, eikä vaikuta kielteisesti elämään.

  Nettiriippuvuus

  Nettiriippuvuus on yli kolme kuukautta jatkunutta hallitsematonta internetin käyttöä, esimerkiksi pakonomaista tarvetta viettää aikaa keskustelufoorumeilla, chateissa, peli- tai seksisivustoilla. Se voi ilmetä myös pakonomaisena sähköpostin tarkastamisena tai informaatioriippuvuutena. Pelkästään internetissä vietetty aika ei kerro riippuvuudesta vaan samanaikaisesti tulee tarkastella, mitä haittoja netin käytöstä on muun muassa ihmissuhteille, koulussa tai työssä käynnille sekä terveydelle.

  Rahapeliongelma ja -riippuvuus

  Ongelmallisessa pelaamisessa on eri tasoja. Ongelmapelaaminen aiheuttaa lievempiä haittoja kuin rahapeliriippuvuus. Ongelmapelaaja käyttää liikaa aikaa tai rahaa pelaamiseen ja se vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön. Rahapeliriippuvaisen pelaaminen taas on pakonomaista, toistuvaa ja hallitsematonta rahapelaamista, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka pelaamisen haluaisi lopettaa.

  Pelaaminen voi olla myös pakenemista muista elämän vaikeuksista. Rahapeliongelmiin tai peliriippuvuuteen liittyy lähes aina muita samanaikaisia ongelmia, kuten elämänkriisi, mielenterveyden ongelma tai päihteet. Ne johtavat usein myös taloudellisiin vaikeuksiin. Oleellista on tarkastella pelaamisen taustalla vaikuttavia syitä.

  Testaa

  Rahapelitesti

  Nettiriippuvuustesti

Yhteystiedot