Hyppää sisältöön

Kaavamuutos

Voit hakea asemakaavaa tai voimassa olevaan asemakaavaan muutosta, jos olet tilan tai tontin omistaja tai haltija. Muutosta haet kirjallisesti joko verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää sähköisesti ilman allekirjoitusta.

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä kaupunginarkkitehtiin. Saat häneltä tarkempaa tietoa kaavamuutoksen edellytyksistä, kustannuksista, aikataulusta ja muista muutokseen liittyvistä asioista.

Asemakaavoituksen hinnasto

Kaupunkiympäristölautakunta 14.6.2023 § 71

Asemakaavaa tai asemakaavan muutosta laadittaessa mahdollisten selvitysten maksamisesta sovitaan hakijan ja Kaupunkisuunnittelu -yksikön kesken tapauskohtaisesti. Kaavoitusmaksu laskutetaan asemakaavan tai asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. Asemakaavan muutoksen perusteella kunnallisteknisiin verkostoihin tarvittavien muutosten kustannuksista ja maksamisesta sovitaan tapauskohtaisesti kaavatyön yhteydessä.

Jos tontin/tonttien rajat muuttuvat asemakaavamuutoksen johdosta, on tehtävä tonttijako tai tonttijaon muutos sekä tontit lohkottava ja merkittävä kiinteistörekisteriin. Tonttijakoa haetaan asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistuttua erillisenä. Lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä syntyy kustannuksia kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 59, § 73 ja § 54

  euroa (€)
  I Vähäiset ja/tai välttämättömät asemakaavan muutokset

  Kaavan yhteydessä tehtävästä mahdollisesta tonttijaosta
  peritään
  hinnaston mukaiset kustannukset.

  Esimerkiksi tonttiliittymäjärjestelyt tai rakennusoikeuden ja
  rakennusalan pienet tarkistukset.
  3 000
  +tonttijakokustannukset
  +tiedotusmaksu
  II Asemakaavan muutokset, jotka eivät edellytä
  maankäyttösopimusta


  Kiinteistön rakennusoikeuden lisäys alle 500 k-m2 tai
  arvonnousu alle 30 000 euroa. Jos kaava edellyttää erillisiä
  selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Kaavan
  yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään hinnaston mukaiset
  kustannukset.

  Esimerkiksi omakotitonttien jakaminen tai
  täydennysrakentaminen, asuinkerrostalo- ja rivitalotonttien
  asemakaavat sekä vaikutukseltaan vähäiset liike- ja
  teollisuustonttien muutokset.
  8 000
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  +tiedotusmaksu
  III Maankäyttösopimusta edellyttävät kaavamuutokset

  Kiinteistön rakennusoikeuden lisäys yli 500 k-m2 tai arvonnousu
  yli 30 000 euroa. Kaavoituskustannukset peritään toteutuneiden
  kustannusten perusteella. Mikäli kaava edellyttää erillisiä
  selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Kaavan
  yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään hinnaston mukaiset
  kustannukset.

  Esimerkiksi liiketonttien tai teollisuustonttien asemakaavat,
  muut korttelitason asemakaavat ja laajemman alueen kokonaisvaltaista suunnittelua edellyttävät asemakaavat ja
  asemakaavan muutokset.
  Maankäyttösopimukseen
  sisällytetään
  kaavoituskustannukset
  10 000–30 000
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  +tiedotusmaksu
  Tiedotusmaksu

  Kaavaprosessin aikainen tiedottaminen, vuorovaikutus ja
  kuulemisen järjestäminen mukaan lukien viralliset
  lehtikuulutukset.
  1 000
  Kaavatyön peruminen

  Hakijan perumasta asemakaava- tai asemakaavan muutostyöstä
  peritään hakijalta kaavan laatimisvaiheen mukaiset
  kustannukset.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot ja alustava
  luonnos laadittu = 30 % kaavoituskustannuksista.
  Valmisteluvaiheen kuuleminen luonnoksen perusteella on
  suoritettu = 50 % kaavoituskustannuksista sekä erillisten
  selvitysten toteutuneet kustannukset.
  Kaavaehdotus liitteineen laadittu = 100 %
  kaavoituskustannuksista sekä erillisten selvitysten toteutuneet
  kustannukset. Lisäksi peritään tiedotusmaksu
  Kaavan luokan ja
  laatimisvaiheen mukaiset
  kustannukset
  +selvityskustannukset
  +tiedotusmaksu
  Ranta-asemakaavat

  Ranta-asemakaavan käsittelystä (MRL § 73 ja § 59) peritään
  toteutuneet hallinto-, kuulutus-, postitus- ja kopiokustannukset,
  kuitenkin vähintään 3000 €. Mikäli kaavan yhteydessä tehdään
  tonttijako, peritään siitä hinnaston mukaiset kustannukset.
  Ranta-asemakaavan pohjakartan (MRL § 54) tarkastusmaksu ja
  mahdolliset täydennyskartoitukset peritään
  paikkatietopalveluiden hinnaston mukaisesti.
  Toteutuneet kustannukset, vähintään 3 000
  Kaupunkiympäristölautakunnan kielteinen kaavapäätös

  Lisäksi peritään toteutuneet selvityskustannukset ja
  tiedotusmaksu.
  1 000
  +selvityskustannukset
  +tiedotusmaksu
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 137

  euroa (€)
  Suunnittelutarveratkaisusta perittävä korvaus525
  Naapurimaanomistajien kuuleminen38/kpl
  Rakennuspaikan naapurin selvittäminen hakijan pyynnöstä naapuria kohti25/kpl
  Kuulutuskustannukset, selvityskustannuksetToteutuneiden kustannusten
  mukaan
  Kielteinen päätös50 % taksasta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 171

  euroa (€)
  Poikkeamispäätös asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueella1 070

  enintään kaksi asuntoa
  käsittävä rakennus tai loma-asunto 690
  Naapurimaanomistajien kuuleminen38/naapuri
  Rakennuspaikan naapurin selvittäminen hakijan pyynnöstä 25/naapuri
  Kuulutuskustannukset, selvityskustannuksetToteutuneiden kustannusten
  mukaan
  Kielteinen päätös50 % taksasta

Näin toimitat hakemuksen

Osoita kirjallinen hakemus Lahden kaupunkiympäristölautakunnalle ja toimita se sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@lahti.fi.
Hakemuksen voit täyttää ja lähettää sähköisesti ilman allekirjoitusta.

Voit myös viedä tai lähettää hakemuksen Palvelutorin Lahti-Pisteeseen. Tarkistathan aukioloajat verkosta tai soittamalla.

Lahti-Piste
Palvelutori, Kauppakeskus Trio
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
p. 03 814 2355
Lahti-Pisteen verkkosivu

Kysy lisää