Hyppää sisältöön

Kaavamuutos

Voit hakea voimassa olevaan asemakaavaan muutosta, jos olet tilan tai tontin omistaja tai haltija. Muutosta haet kirjallisesti joko verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä kaupunginarkkitehtiin. Saat häneltä tarkempaa tietoa kaavamuutoksen edellytyksistä, kustannuksista, aikataulusta ja muista muutokseen liittyvistä asioista.

Asemakaavahakemus

Näin toimitat hakemuksen

Osoita kirjallinen hakemus Lahden tekniselle ja ympäristölautakunnalle ja toimita se sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@lahti.fi.

Voit myös viedä tai lähettää hakemuksen Palvelutorin Lahti-Pisteeseen. Tarkistathan aukioloajat verkosta tai soittamalla.

Lahti-Piste
Palvelutori, Kauppakeskus Trio
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
p. 03 814 2355
Lahti-Pisteen verkkosivu

Tutustu kustannuksiin

 • Asemakaava, asemakaavan muutos ja ranta-asemakaavan käsittely (MRL 59 §, 73§ ja 54§)
  Korkeintaan kaksi omakotitonttia käsittävät asemakaavan muutokset ja muut vähäiset asemakaavan muutokset, jotka eivät edellytä tonttijakoa tai tonttijaon muutosta 1500 euroa + kuulutuskustannukset
  300 euroa
  Korkeintaan kaksi omakotitonttia käsittävät asemakaavan muutokset ja muut vähäiset asemakaavan muutokset sekä niihin liittyvä tonttijako tai tonttijaon muutos. 2000 euroa
  +kuulutuskustannukset 300 euroa
  Asuinkerrostalotonttien tai rivitalotonttien asemakaavat sekä useita omakotitontteja käsittävät asemakaavat rakennusoikeuden lisäyksen ollessa alle 500 k-m2. Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä peritään niiden toteutuneet kustannukset. Samoin kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään taksan mukaiset kustannukset. 2500 euroa +kuulutuskustannukset 300 euroa + selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  Asuinkerrostalotonttien tai rivitalotonttien asemakaavat, useita omakotitontteja käsittävät asemakaavat sekä asemakaavan muutokset, joissa rakennusoikeuden lisäys on 500 k-m
  2 tai enemmän. Kaavoituskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten perusteella. Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä peritään niiden toteutuneet kustannukset. Samoin kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään taksan mukaiset kustannukset.
  Maankäyttösopimukseen sisällytetään kaavoituskustannukset 10 000–30 000 euroa
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  Liiketonttien tai teollisuustonttien asemakaavat, muut korttelitason asemakaavat ja laajemman alueen kokonaisvaltaista suunnittelua edellyttävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Kaavoituskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten perusteella. Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä peritään niiden toteutuneet kustannukset. Samoin kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään taksan mukaiset kustannukset. Maankäyttösopimukseen sisällytetään kaavoituskustannukset 10 000 – 30 000 euroa
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  Ranta-asemakaavan käsittelystä (MRL73 § ja 59 §) peritään toteutuneet hallinto-, kuulutus-, postitus- ja kopiokustannukset, kuitenkin vähintään 1000 €. Mikäli kaavan yhteydessä tehdään tonttijako, peritään siitä taksan mukaiset kustannukset. Ranta-asemakaavan pohjakartan (MRL 54 §) tarkastusmaksuna peritään perusmaksu 420 € ja sen lisäksi kultakin alkavalta 10 hehtaarilta 55 € / 10 ha sekä kultakin 500 ha ylittävältä 100 hehtaarilta 50 € /100 ha. Mahdolliset täydennyskartoitukset laskutetaan erikseen.
  Erityistapaukset: Kaavoitus-, kuulutus- ja selvityskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten perusteella. Maankäyttösopimus
  Hakijan perumasta asemakaava- tai asemakaavan muutostyöstä peritään hakijalta kaavan laatimisvaiheen mukaiset kustannukset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot ja alustava luonnos laadittu = 30 % kaavoituskustannuksista. Valmisteluvaiheen kuuleminen luonnoksen perusteella on suoritettu = 50 % kaavoituskustannuksista sekä erillisten selvitysten toteutuneet kustannukset. Kaavaehdotus liitteineen laadittu = 100 % kaavoituskustannuksista sekä erillisten selvitysten toteutuneet kustannukset. Lisäksi peritään luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulutuskustannukset. Kaavan luonteen ja laatimisvaiheen mukaiset kustannukset +selvityskustannukset
  Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §) euroa
  Suunnittelutarveratkaisusta perittävä korvaus 480 euroa
  Naapurimaanomistajien kuuleminen 36 euroa /kpl
  Kuulutuskustannukset, selvityskustannukset Toteutuneiden kustannusten mukaan
  Kielteinen päätös 50 % taksasta
  Poikkeamispäätös (MRL 171§) euroa
  Poikkeamispäätös asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaavaalueella 600 euroa
  Naapurimaanomistajien kuuleminen 36 euroa / kpl
  Kuulutuskustannukset, selvityskustannukset Toteutuneiden kustannusten
  mukaan
  Kielteinen päätös 50 % taksasta
  Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä laadittava tonttijako (MRL 59 §, 78)
  Asemakaavan yhteydessä tehtävä korkeintaan kahta muuta kuin omakotitonttia koskeva tonttijako tai sen muutos 515 euroa
  Asemakaavan yhteydessä tehtävän tonttijaon tai sen muutoksen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi 140 euroa
  Korkeintaan kahta omakotitonttia koskeva tonttijako tai sen muutos asemakaavan yhteydessä sisältyy kaavoitusmaksuun Sisältyy kaavoitusmaksuun
  Asemakaavan tai asemakaavan muutoksen edellyttäessä maankäyttösopimusta tonttijako tai sen muutos sisältyy maankäyttösopimukseen Maankäyttösopimus
  Erityistapauksissa käytetään työaikaveloitusta Työaikaveloitus

Kysy lisää