Hyppää sisältöön

Aleksanterinkadun ylikulkusillan suunnittelukilpailu

Aleksanterinkadun ylikulkusillasta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu. Kilpailutehtävänä oli suunnitella korkeatasoinen, visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen silta, joka ylittää Aleksanterinkadun.

kuvituskuva

Aleksanterinkadun ylikulkusillan arkkitehtuurikilpailussa voittajaksi on valittu Seitti-ehdotus, jonka laativat Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland Oy.

Tuomaristo suosittelee, että ylikulkusillan soveltumista suunnittelupaikalle arvioidaan jatkossa Seitti-ehdotuksen pohjalta. Kilpailun tulos ei ole palkintolautakunnan kannanotto sillan rakentamisen puolesta. Jatkoarvioinnissa on pohdittava erityisesti, millaiseksi kulttuurihistoriallisesti arvokas katutila muodostuisi, jos ylikulkusilta toteutettaisiin.

Kilpailuehdotukset arvioitiin ilman nimitietoja. Niiden laatijat olivat:

 • Halo, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy & SWECO
 • Seitti, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja WSP Finland Oy
 • Lento, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Buro Happold Engineering Ltd. sekä UKI Arkkitehdit Oy
 • Hiljain, Arkkitehtitoimisto Ruskeepää & Josef Kolb AG & Insinööritoimisto Pontek
Arvostelupöytäkirja

Kommentoinnin tulokset

Kilpailuehdotuksia sai kommentoida avoimesti Otakantaa.fi‐palvelussa 9.4.–30.4.2021.

Kommentteja jätettiin 300 kappaletta ja kyselyssä 573 henkilöä kertoi näkemyksensä.

Minkä vaihtoehdon pohjalta jatkaisit suunnittelua ja myöhemmin ylikulkusillan toteutusta?

 • SEITTI, 183 henkilöä valitsi vaihtoehdon / 32 %
 • hiljain, 168 / 29 %
 • Lento, 130 / 23 %
 • Ei mikään vaihtoehdoista, ei ylikulkusiltaa, 62 / 11 %
 • HALO, 30 / 5 %
Kooste kommentoinnista

Kilpailun tarkoitus ja kilpailutehtävä

Arkkitehtuurikilpailun järjestivät yhteistyössä Osuuskauppa Hämeenmaa / Hämeenmaan Kiinteistöt Oy ja Lahden kaupunki. Kyse oli ilmoittautumiskutsukilpailusta, johon ilmoittautui 23 suunnitteluryhmää. Niistä neljä valittiin tekemään ehdotuksensa Aleksanterinkadun ylikulkusillasta.

Aleksanterinkatu on kulttuurihistoriallisesti ja toiminnallisesti merkittävä osa Lahden keskustaa. Kilpailussa haettiin toteuttamiskelpoisia, kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisia ja kaupunkitilaa kehittäviä ehdotuksia Aleksanterinkadun ylikulkusillasta.

Kilpailijoiden tehtävänä oli suunnitella korkeatasoinen, visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen Aleksanterinkadun ylittävä silta, joka yhdistää kadun molemmin puolin sijaitsevat rakennukset toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisratkaisu tuli sovittaa hienovaraisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Kilpailuehdotusten ja erityisesti voittajaehdotuksen pohjalta arvioidaan, onko Aleksanterinkadulle mahdollista rakentaa taloudelliset reunaehdot ja kaupunkikuvalliset vaatimukset täyttävä silta. Kilpailun ja mahdollisen sillan rakennuskustannuksista vastaa Hämeenmaa.

Kilpailun tulosten avulla Lahden kaupunki arvioi hankkeen kaupunkikuvallista vaikutusta ja toteuttamismahdollisuuksia.

Kilpailun aikataulu

Klikkaa vaiheita saadaksesi lisätietoa.

 • Kilpailuohjelma julkistettiin verkkosivuilla 12.1.2021.

  Kilpailu toteutetaan ilmoittautumiskutsukilpailuna. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta kilpailun järjestäjä valitsee neljä (4) työryhmää.

 • Mukaan ilmoittautui määräaikaan 21.1.2021 mennessä 23 suunnittelijaryhmää.

 • Palkintolautakunta valitsi neljä ryhmää osallistumaan kilpailuun eli tekemään ehdotuksensa ylikulkusillasta.

  • Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy & SWECO
  • Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja WSP Finland Oy
  • Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Buro Happold Engineering Ltd. sekä UKI Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehtitoimisto Ruskeepää & Josef Kolb AG & Insinööritoimisto Pontek

  Lahden kaupunki ja Osuuskauppa Hämeenmaa kiittävät kaikkia kilpailuun ilmoittautuneita suunnittelijaryhmiä kiinnostuksesta hanketta kohtaan.

 • Kilpailuehdotukset julkaistiin verkkosivuilla 9.4. Verkossa avattiin Otakantaa.fi-palveluun kommentointi- ja keskustelualusta.

  Tuomaristo käyttää kommentteja apuna arviointityössään.

  Kommentteja jätettiin 300 kappaletta ja kyselyssä 573 henkilöä kertoi näkemyksensä.

  Minkä vaihtoehdon pohjalta jatkaisit suunnittelua ja myöhemmin ylikulkusillan toteutusta?

  • SEITTI, 183 henkilöä valitsi vaihtoehdon / 32 %
  • hiljain, 168 / 29 %
  • Lento, 130 / 23 %
  • Ei mikään vaihtoehdoista, ei ylikulkusiltaa, 62 / 11 %
  • HALO, 30 / 5 %
  Kooste kommentoinnista
 • Tuomaristo arvioi ehdotuksia toukokuussa ja otti esitetyt kommentit työssään huomioon.

 • Voittajaksi valittiin Seitti-ehdotus, jonka laativat Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland Oy.

  Tuomaristo suosittelee, että ylikulkusillan soveltumista suunnittelupaikalle arvioidaan jatkossa kyseisen ehdotuksen pohjalta. Kilpailun tulos ei kuitenkaan ole palkintolautakunnan kannanotto sillan rakentamisen puolesta. Jatkoarvioinnissa on pohdittava erityisesti, millaiseksi kulttuurihistoriallisesti arvokas katutila muodostuisi, jos ylikulkusilta toteutettaisiin.

 • Kaavatyön etenemistä voit seurata sen omalla verkkosivulla.

  Aleksanterinkadun kaavatyön verkkosivu

Ilmakuvaa Aleksanterinkadulta

Ohita upotus
Katso YouTubessa

Suunnittelualue

Suunniteltava silta tulisi hotelli Seurahuoneen ja tavaratalo Sokoksen tiloihin sijoittuvien hotellitilojen välille, 3. kerrosten tasolle.

Ohita upotus
Siirry karttapalveluun

Kysy lisää