Hyppää sisältöön

Aleksanterinkadun ylikulkusillan suunnittelukilpailu

Aleksanterinkadun ylikulkusillasta järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu. Kilpailutehtävänä on suunnitella korkeatasoinen, visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen silta, joka ylittää Aleksanterinkadun.

kuvituskuva

Kilpailuohjelma julkistettiin verkkosivuilla 12.1.2021. Mukaan ilmoittautui 21.1. mennessä 23 suunnittelijaryhmää. Niistä neljä palkintolautakunta on valinnut osallistumaan kilpailuun eli tekemään ehdotuksensa ylikulkusillasta.

Kilpailuun valitut ryhmät

 • Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy & SWECO
 • Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja WSP Finland Oy
 • Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Buro Happold Engineering Ltd. sekä UKI Arkkitehdit Oy
 • Arkkitehtitoimisto Ruskeepää & Josef Kolb AG & Insinööritoimisto Pontek

Lahden kaupunki ja Osuuskauppa Hämeenmaa kiittävät kaikkia kilpailuun ilmoittautuneita suunnittelijaryhmiä kiinnostuksesta hanketta kohtaan.

Kilpailun tarkoitus

Osuuskauppa Hämeenmaa / Hämeenmaan Kiinteistöt Oy järjestää yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa ilmoittautumiskutsukilpailun Aleksanterinkadun ylittävän kävelysillan suunnittelusta.

Aleksanterinkatu on kulttuurihistoriallisesti ja toiminnallisesti merkittävä osa Lahden keskustaa. Kilpailussa haetaan toteuttamiskelpoisia, kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisia ja kaupunkitilaa kehittäviä ehdotuksia Aleksanterinkadun ylikulkusillasta.

Kilpailutehtävä

Kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella korkeatasoinen, visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen Aleksanterinkadun ylittävä silta, joka yhdistää kadun molemmin puolin sijaitsevat rakennukset toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisratkaisu tulee sovittaa hienovaraisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Kilpailun tulosten avulla Lahden kaupunki arvioi hankkeen kaupunkikuvallista vaikutusta ja toteuttamismahdollisuuksia.

 • Aleksanterinkadun talvivalot

  Talvivalot ovat keskeinen osa Aleksanterinkatua ja tärkeä suunnittelussa huomioitava asia.

  Tutustu Aleksin valoihin

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Kysymys

  Kutsussa todetaan: ”Esivalintakriteereinä arvioidaan työryhmien jäsenten tietojen, taitojen ja kokemuksen lisäksi ilmoittautumisasiakirjoissa erikseen jätetyt referenssit, jotka tulee esitellä kuvin ja lyhyellä selostuksella (yhteensä max viisi A3 arkkia).” Onko A3-esitys ainoa materiaali, jota voimme lähettää, vai tulevatko projektireferenssit A3-esitteeseen ja työryhmän kokemuksen saa esitellä erikseen?

  Vastaus

  Refererenssien tulee olla hankkeita, johon kilpailuun ilmoittautuvat henkilöt ovat osallistuneet. Maksimissaan viiteen A3 arkkiin tulee sisällyttää myös työryhmän kokemuksen esittely.

Osallistuminen kilpailuun

Kilpailu toteutetaan ilmoittautumiskutsukilpailuna. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta kilpailun järjestäjä valitsee neljä (4) työryhmää.

Ketkä voivat osallistua

Kilpailuun eivät voi osallistua tuomariston jäsenet tai tuomaristoa avustavat asiantuntijatahot, heidän yhtiökumppaninsa tai perheenjäsenensä, kilpailun sihteerin taustayhteisöt ja yhtiökumppanit.

Työryhmän tulee olla monialainen. Minimivaatimuksena on, että kilpailuvaiheen työryhmässä on arkkitehti ja suunnittelutehtävän vaatimustason täyttävä rakennesuunnittelija. Työryhmän tulee nimetä ryhmän kokoonpano (vähintäänkin avainhenkilöt) ilmoittautumisvaiheessa ja toimittaa heidän referenssi- ja koulutustietonsa osallistumishakemuksen yhteydessä.

Suunnittelun vaativuustason täyttävä rakennesuunnittelija voidaan kuitenkin nimetä työryhmään viimeistään kilpailuvaiheen alkaessa, mikäli nimeämistä ei ole voitu tehdä jo ilmoittautumisvaiheessa.

Kilpailijoiden tulee vapaamuotoisessa osallistumishakemuksessaan kuvata tiiminsä monialaista osaamista.

Hakemusten lähettäminen

Hakemus lähetetään zip-tiedostona viimeistään 21.1.2021 WeTransfer-palvelun (www.wetransfer.com) välityksellä osoitteeseen antti.pirhonen@planest.fi.

Arviointi

Esivalintakriteereinä arvioidaan työryhmien jäsenten tietojen, taitojen ja kokemuksen lisäksi ilmoittautumisasiakirjoissa erikseen jätetyt referenssit, jotka tulee esitellä kuvin ja lyhyellä selostuksella (yhteensä max viisi A3 arkkia). Referensseinä pidetään erityisesti kilpailumenestystä julkisen rakentamisen kohteissa, joissa on osoitettu kyvykkyyttä ratkaista erinomaisesti toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti haastavia kohteita. Myös muita korkeatasoisia suunnitelmia, toteutuneita ja julkaistuja kohteita arvostetaan.

Kilpailun järjestäjä kutsuu referensseihin tutustuttuaan ja palkintolautakuntaa kuultuaan neljä suunnitteluryhmää kilpailuun.

Ilmakuvaa Aleksanterinkadulta

Ohita upotus
Katso YouTubessa

Kilpailun aikataulu

Suunnittelualue

Suunniteltava silta tulisi hotelli Seurahuoneen ja tavaratalo Sokoksen tiloihin sijoittuvien hotellitilojen välille, 3. kerrosten tasolle.

Ohita upotus
Siirry karttapalveluun

Kysy lisää

Kilpailutehtävää koskevat kysymykset on tehtävä kirjallisesti ja ne voi lähettää osoitteeseen antti.pirhonen@planest.fi. Kysymykset käsitellään anonyymisti.