Hyppää sisältöön

Koulujen liikkumisen ohjaus

Koulujen omat koulumatkaliikkumissuunnitelmat

Tavoitteena on toteuttaa Lahden kouluille omat liikkumissuunnitelmat. Koulujen omat liikkumissuunnitelmat kehitetään koulukohtaisesti ja -vetoisesti. Kunkin koulun oppilaiden ja opettajien kanssa määritellään toimenpiteet, joilla koulu edistää kestävien kulkutapaosuuksien kasvua. Mallina muille kouluille toimii osana Paavolan kampuksen kestävän liikkumisen hanketta tehty Tiirismaan koulun kestävän liikkumisen ohjelma.

Koulumatkasuunnitelmat päivitetään ja toimenpiteen jalkautumista seurataan joka 4. vuosi tehtävän koulumatkakyselyn tulosten avulla. Ensimmäinen koulumatkakysely toteutettiin syksyllä 2018. Kyselyllä kartoitettiin liikkumistottumuksia ja esimerkiksi liikkumisympäristössä vaaralliseksi koettuja asioita. Kyselyyn vastasivat 1. – 9. luokkalaiset oppilaat yhteensä 27 koulusta.

Toisen kerran koulumatkakysely toteutettiin keväällä 2022, jolloin kyselyyn vastasivat 1. – 9. luokkalaiset oppilaat yhteensä 21 koulusta.

Seuraava koulumatkakysely toteutetaan 2026.

Tiedosta kestävämmät kulkutavat – hanke

Nuorten kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen etsittiin vaikuttavia toimenpiteitä vuonna 2022 toteutetussa hankkeessa, jossa koottiin olemassa oleva kouluikäisten liikkumistapoihin liittyvä tieto, päivitettiin tietopohja toistamalla koulumatkakysely sekä tarkasteltiin kerättyä aineistoa yhdessä nuorten terveysdatan ja aktiivisen liikkumisen talousvaikutusten kanssa. Aineistoa täydennettiin myös keräämällä nuorilta kokemustietoa kävelyn ja pyöräilyn esteistä ja kannustimista käymällä kolmen koulun 8. luokkalaisten kanssa yhteensä kymmenen skididialogi-keskustelua.

Tiedot koottiin selvitykseksi, joka esittelee erilaisia tapoja vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn suosioon nuorten keskuudessa.  Löydetyistä toimenpiteistä testattiin kokeiluina kolmea Lahden ylä- ja yhtenäiskouluissa.

Kivimaan koulussa järjestettiin viestintäkampanja, jossa 9. luokkalaisille luennoitiin liikkumisen hyödyistä planetaarisen terveyden näkökulmasta ja sen jälkeen valinnaisen kuvataiteen opetusryhmässä oppilaat suunnittelivat viestintämateriaalia, jolla kannustetaan erityisesti nuoria aktiiviseen elämäntapaan. Viestintämateriaalina syntyi kangaskasseja, heijastimia, julisteita ja tarroja, jotka jaetaan koululla erilaisten liikkumiseen kannustavien tapahtumien ja tempausten yhteydessä.

Kärpäsen koulussa järjestettiin Mankeli-kaupunkipyörien kokeilupäivä, jossa 5. – 9. luokkalaiset saivat kokeilla sähköavusteisia kaupunkipyöriä ohjatusti. Tavoitteena oli innostaa erityisesti yläkoululaisia vaihtamaan 15 vuotta täyttäessään fillarista sähköavusteiseen kaupunkipyörään moottoriajoneuvojen sijaan.

Salpausselän peruskoulussa tuotettiin koulutusmateriaali, jonka avulla teknisen työn opettajat voivat opettaa polkupyörän huoltotaitoja oppilaille. Pyörän huoltaminen säännöllisesti lisää sen käyttöikää ja tekee pyöräilystä mukavampaa ja sujuvampaa.

Hankkeen tuloksena syntyi nuorten koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Lahdessa -selvitys sekä mallit kolmeen kouluissa toteutettavaan toimenpiteeseen.

Tiedosta kestävämmät kulkutavat -hanke sai rahoituksen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hankkeesta vastasi Lahden kaupunki ja diplomityö teetettiin LUT-yliopistossa.

Siirry diplomityön julkaisusivustoon – Nuorten koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Lahdessa

Nuorten koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Lahdessa -selvitys

Tilannekuva lahtelaisten nuorten koulumatkojen aktiivisen liikkumisen tilasta sekä toimenpide-ehdotuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Selvitys sisältää diplomityön ja sen tuloksia esittelevän esityksen.

Selvitys tehtiin osana Tiedosta kestävämmät kulkutavat -hanketta. 

Lahden koulupyöräilyselvitys 2021

Tilannekuva Lahden koulujen pyöräparkeista, -reiteistä ja pyöräilypotentiaalista. 

Pyöräilyä ja varsinkin koululaisten koulumatkapyöräilyä halutaan lisätä ja syyt ovat selkeät: lisääntyvä pyöräily parantaa oppilaiden fyysistä kuntoa, ehkäisee
lukuisia terveysongelmia ja parantaa jopa oppimistuloksia.

Koulupyöräilyselvitys tehtiin osana Meidän koulu kävelee ja polkee -hanketta. 

Meidän koulu kävelee ja polkee -hanke

Viidessä lahtelaisessa koulussa perehdyttiin viisaan liikkumisen teemoihin. Oppilaat myös selvittivät oman koulunsa ympäristön tilaa kävelijän ja pyöräilijän näkökulmasta. Hankkeeseen osallistuivat Erstan koulu, Kivimaan koulu, Länsiharjun koulu, Möysän koulu ja Villähteen koulu.

Jokaiselle koululle varattiin 1000 € budjetti jonkin viisaan liikkumisen kehityshankkeen toteuttamiseen. Rahojen käyttökohteen päättivät oppilaat.

Meidän koulu kävelee ja polkee -hanke sai rahoituksen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hankkeesta vastasi Lahden kaupunki ja mukana työssä olivat Liikenneturva, PaloAdventures, Pajulahti sekä MakingSense-konsulttiyritys. Hanke toteutettiin vuonna 2021.