Hyppää sisältöön

Koulujen liikkumisen ohjaus

Koulujen omat koulumatkaliikkumissuunnitelmat

Tavoitteena on toteuttaa Lahden kouluille omat liikkumissuunnitelmat. Koulujen omat liikkumissuunnitelmat kehitetään koulukohtaisesti ja -vetoisesti. Kunkin koulun oppilaiden ja opettajien kanssa määritellään toimenpiteet, joilla koulu edistää kestävien kulkutapaosuuksien kasvua. Mallina muille kouluille toimii osana Paavolan kampuksen kestävän liikkumisen hanketta tehty Tiirismaan koulun kestävän liikkumisen ohjelma.

Koulumatkasuunnitelmat päivitetään ja toimenpiteen jalkautumista seurataan joka 4. vuosi tehtävän koulumatkakyselyn tulosten avulla. Ensimmäinen koulumatkakysely toteutettiin syksyllä 2018. Kyselyllä kartoitettiin liikkumistottumuksia ja esimerkiksi liikkumisympäristössä vaaralliseksi koettuja asioita. Kyselyyn vastasivat 1. – 9. luokkalaiset oppilaat yhteensä 27 koulusta.

Seuraava koulumatkakysely toteutetaan 2022.

Tiedosta kestävämmät kulkutavat – hanke

Hankkeessa kootaan olemassa oleva kouluikäisten liikkumistapoihin liittyvä tieto, päivitetään tietopohja sekä tarkastellaan ja analysoidaan liikkumistietoa yhdessä nuorten terveysdatan kanssa. Datan täydentämiseksi nuorilta kerätään kokemuspohjaista tietoa.

Tarkoitus on tietoja yhdistämällä löytää vaikuttavimmat tavat edistää nuorten kävelyä ja pyöräilyä ja tuoda päätöksentekijöille tutkittuun tietoon perustuvaa analyysia päätöksenteon tueksi. Nuoret myös osallistetaan kestävän liikkumisen toimenpiteiden suunnitteluun.

Hanke toteutetaan vuonna 2022.

Tiedosta kestävämmät kulkutavat -hanke sai rahoituksen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.

Lahden koulupyöräilyselvitys 2021

Tilannekuva Lahden koulujen pyöräparkeista, -reiteistä ja pyöräilypotentiaalista. 

Pyöräilyä ja varsinkin koululaisten koulumatkapyöräilyä halutaan lisätä ja syyt ovat selkeät: lisääntyvä pyöräily parantaa oppilaiden fyysistä kuntoa, ehkäisee
lukuisia terveysongelmia ja parantaa jopa oppimistuloksia.

Koulupyöräilyselvitys tehtiin osana Meidän koulu kävelee ja polkee -hanketta. 

Meidän koulu kävelee ja polkee -hanke

Viidessä lahtelaisessa koulussa perehdyttiin viisaan liikkumisen teemoihin. Oppilaat perehtyivät viisaan liikkumisen teemoihin ja selvittivät oman koulunsa ympäristön tilaa kävelijän ja pyöräilijän näkökulmasta. Hankkeeseen osallistuivat Erstan koulu, Kivimaan koulu, Länsiharjun koulu, Möysän koulu ja Villähteen koulu.

Jokaiselle koululle varattiin 1000 € budjetti jonkin viisaan liikkumisen kehityshankkeen toteuttamiseen. Rahojen käyttökohteen päättivät oppilaat.

Meidän koulu kävelee ja polkee -hanke sai rahoituksen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hankkeesta vastasi Lahden kaupunki ja mukana työssä olivat Liikenneturva, PaloAdventures, Pajulahti sekä MakingSense-konsulttiyritys. Hanke toteutettiin vuonna 2021.