Hyppää sisältöön

Lähiöohjelma 2020-2022

Lahti on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa lähiöohjelmassa vuosille 2020-2022. Lähiöohjelmassa jatketaan suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti. Ohjelmalla tavoitellaan asuinalueiden kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä myönteistä kehitystä, joka tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaa alueelle.

Lähiöohjelmassa haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:

 • ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
 • lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
 • edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
 • turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

Ohjelmakaudella 2020-2022 ympäristöhallinnon rahoitusta on tarjolla yhteensä 21 miljoonaa euroa. Kuntien avustusprosentti on 35 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelmassa mukana ovat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lahden kaupunki haki mukaan lähiöohjelmaan kahdella kehittämishankesuunnitelmalla Mukkulaan ja Rakokivi-Nastonharjun alueelle.

 

 

Lähiöohjelma Ympäristöministeriön sivuilla

Lähiöohjelmaa toteutetaan useassa eri tasossa

Lahden kaupungin lähiöohjelma on kaksitasoinen. Ylätason tavoitteet koskevat laajasti koko kaupunkia ja ne yhdistävät kaksi eri kehittämishankesuunnitelmaa toisiinsa. Ylätason tavoitteena on ohjelmakauden aikana systematisoida lähiöiden kehittäminen, kehityksen seuranta ja toimintakulttuuri osaksi kaupungin kehittämistä. Ohjelmakauden aikana päivitetään muun muassa asunto- ja maapoliittiset linjaukset ja kaupungin hyvinvointisuunnitelma, joihin lähiöohjelman teemoja on tarkoitus tuoda osaksi.

Lähiöohjelma Mukkulassa

Mukkulassa ympäristön viihtyisyyttä parannetaan vihertoimen toimenpitein muun muassa saneeraamalla leikki- ja viheralueita sekä korjaamalla frisbeegolf -radan rakenteita. Näihin toimenpiteisiin tuodaan vuorovaikutuksen elementtejä esimerkiksi osallistamalla käyttäjiä toteutukseen ja suunnitteluun. Alueella toteutetaan myös LUT-korkeakoulujen tutkimushanke sekä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkimushanke.

Lähiöohjelma Rakokivi-Nastonharjun alueella

Tässä kehittämishankekokonaisuudessa jatketaan jo aloitettua työtä esimerkiksi katuverkoston ja valaisin korjauksin. Tutustu lisää tähän kokonaisuuteen Rakokiven liikekeskuksen uudistamisen nettisivuilla. Lähiöohjelman teemojen mukaisesti osallisuutta ja esimerkiksi taide-elementtejä tuodaan mukaan osaksi alikulkutunneleiden saneerauksia. Juvenian nuorten lähiöosallisuutta ja aktiivisuutta koskeva hanke toteutetaan niin ikään tällä alueella.

 • Mukaan haettiin kahdella kehittämishankekokonaisuudella:

  • Mukkula
  • Rakokivi-Nastonharju
 • Ehdollisessa rahoituspäätöksessä hankkeen suunnitellut kustannukset hyväksytään ja toteuttaminen voidaan aloittaa.

 • Lahden hankkeessa toteutettiin muun muassa kevyenliikenteenväylien saneerauksia ja valaistuskorjauksia Rakokiven alueella sekä leikkipuistosaneerauksia Mukkulassa. Rakokiveen rakennettiin lisäksi kulttuuripuisto. Hankkeen aikana tutkimuslaitosyhteistyö korostui erityisesti Mukkulassa, jossa alueen asukkaat ja koululaiset saivat osallistua asuinalueensa kehittämiseen.

 • Hanke on päättynyt 31.12.2022.

Tutkimusyhteistyö keskeisessä roolissa

Osana Ympäristöministeriön lähiöohjelmaa rahoitetaan myös tutkimushankkeita. Ohjelmaan hyväksyttiin kolme tutkimushanketta, jossa tehdään yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa.

Lahteen kohdistuvat tutkimushankkeet

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT:

 • Asukaslähtöiset kehittävät kokeilut ja monikerroksellinen tiedon keruu Mukkulassa
 • Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia

Lisätietoja