Hyppää sisältöön

Liikennemerkit

Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikennemerkkejä, liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita siten kuin tieliikennelaissa säädetään.

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.

Liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin voi tutustua Liikenneviraston sivuilla.

Yhteystiedot

Liikennemerkkejä, liikenteen ohjausta ja rajoittamista sekä pysäköintiä tai tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevissa asioissa palautetta voit ensisijaisesti antaa joko tällä sivulla kohdassa Anna palautetta tai asioimalla Palvelutorilla Lahti-Pisteessä Triossa.