Hyppää sisältöön

Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä on Lahdessa noin kaksisataa ja lisäksi on lukuisa määrä sellaisia yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tien varren omistajat suoraan.

Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, että kaupunki pelkästään avustaa yksityisteitä. Yksityisteiden neuvontapalvelua tarjoavat mm. Suomen Tieyhdistys ry ja Maanmittauslaitos.

 • Lahden kaupunki maksaa sille määrätyn tiemaksun silloin, kun se on tiekunnan osakkaana. Tiemaksuista vastaa kaupunkiympäristön palvelualueen maankäyttö, joka vastaanottaa kokouskutsut ja valvoo osakkaana maksujensa, niiden perusteiden ja muiden tietojen oikeellisuutta.

  Laskujen toimittaminen

  Sähköiset laskut
  Operaattorina toimii Basware Oyj, operaattoritunnus BAWCFI22
  Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
  Verkkolaskuosoite eli OVT-tunnus: 00370149669300110
  Sähköpostilaskuosoite: lahti@bscs.basware.com

  Paperilaskut: Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, PL 1144, 00026 BASWARE

  Laskujen mukana ei tule toimittaa kokouskutsuja tai muita tiedotteita, eikä tiedotteiden mukana laskuja. Näin varmistetaan tiedon meneminen oikeaan osoitteeseen eikä laskun maksamisessa tapahdu tarpeettomia viivytyksiä.

  Kokouskutsujen ja muun postin toimittaminen

  Lahden kaupunki
  kaupunkiympäristön palvelualue
  Jouni Lehto
  Askonkatu 2
  15100 Lahti

 • Lahden kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Avustushakemusten viimeiset jättöpäivät ovat:
  – perusparannusavustushakemus huhtikuun loppuun mennessä
  – kunnossapitoavustushakemus elokuun loppuun mennessä.

  Kunnossapitoavustusta haetaan sähköisellä avustushakemuksella.
  Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella kirjeellä. Hakemuksen mukaan liitetään kopio tiekunnan päätöksestä, tositteet toteutuneista kustannuksista ja kartta mille tienosalle perusparannusta on tehty.

  Ohjeet yksityistieavustuksen hakemiseen

  Kunnossapidon avustusperusteet

  Perusparannuksen avustusperusteet

  Tulostettava yksityistieavustushakemus

  Sähköinen yksityistieavustushakemus

  Lahden kaupungin alueella sijaitsevien yksityisteiden sillat

 • Suomen tieyhdistyksen yksityistiet-sivuilta löytyy paljon tietoa esimerkiksi tietojen ilmoittamisesta yksityistierekisteriin, kokouskäytännöistä, tiekunnan mallisäännöt ja erilaisia lomakkeita. Lisäksi sivulla on luettelo tieyhdistyksen kouluttamista tieisännöitsijöistä.

  Suomen tieyhdistys

 • Maanmittauslaitos on julkaissut yksiköinnistä tarkat ohjeet. Tieyksiköt eli tonnikilometrit muodostuvat tienkäyttöyksikön, yksiköiden lukumäärän, painoluvun ja käytetyn matkan perusteella. Yksiköintiin (osittelu, jyvitys) käytetään yleensä tätä ohjetta.

  Tieyksiköinnin ohjeet, Maanmittauslaitos

 • Tiekunta tai osakkaat voivat asettaa liikennemerkin yksityistielle saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota kaupunki ei voi ilman pätevää syytä evätä. Asia on päätettävä ensin tiekunnan kokouksessa, ja sen jälkeen siitä on toimitettava hakemus liitteineen osoitteeseen:

  Lahden kaupunki
  kaupunkiympäristön palvelualue
  Jouni Lehto
  Askonkatu 2
  15100 Lahti

  Liitä hakemukseen kartta, johon on mahdollisimman tarkasti merkitty halutun liikennemerkin sijainti, numero ja kilven suunta. Myös olemassa olevat liikennemerkit olisi merkittävä karttaan.

  Voitte käyttää Lahden karttapalvelun karttoja hyödyksi: linkki Lahden karttapalveluun. Valitse vasemmasta laidasta 2D karttanäkymä -> Maastokartta

  Liikennemerkkien numeroinnit (esim. nopeusrajoitus C32) löytyy Väylän sivuilta: linkki Väylän Liikennemerkit-sivulle

 • Yksityistielaki velvoittaa tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Yksityistierekisteriin tiedot voi ilmoittaa Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

  Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

  Ilmoita tiekunnan yhteystiedot, Maanmittauslaitos

 • Yksityistielaki velvoittaa tiekunnat ilmoittamaan tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) kansalliseen tie- ja katuverkoston Digiroad-tietojärjestelmään. Digiroadiin tiedot voi ilmoittaa Väyläviraston sivuilla.

  Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

  Ilmoita tiedot Digiroadiin, Väylävirasto

Yhteystiedot