Hyppää sisältöön

Öljylämmitteisen rivitalon muutos hiilineutraaliksi

Hankkeessa tutkittiin 1990-luvun alussa rakennetun, Lahden Villähteellä sijaitsevan, 18 asunnon rivitalon öljylämmityksen korvaamista uusiutuvaan energiaan pohjautuvalla lämmitysjärjestelmällä. Hankkeessa kartoitettiin eri ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseksi sekä sen säilömistä vetyyn ja akkuihin. Uusiutuvan energian lähteinä tutkittiin muun muassa aurinkopaneeleita ja maalämpöä. Hankkeessa kartoitettiin energiatehokkaimmat, hiilineutraaleimmat ja elinkaarikustannuksiltaan edullisimmat ratkaisut ko. kohteen energiankulutuksen korjaamiseksi sekä paikallista energian tuottoa varten.

Vanhan kiinteistökannan päivittäminen hiilineutraaliksi

Hankkeen tavoitteena oli kehittää vähähiilinen, ympäristöä kuormittamaton ratkaisu olemassa olevien rakennusten korjausrakentamiseen ja keksiä ratkaisuja energian pitkä- ja lyhytaikaiseen säilömiseen. Pidemmän aikavälin tavoite oli monistaa hankkeessa löydettyjä ratkaisuja vastaavien olemassa olevien sekä uusien rakennusten energiaratkaisujen saattamiseksi hiilineutraaleiksi ja vähähiilisiksi.

Ilmakuva Villähteen rivitaloyhtiöstä
Tutkittava rivitalokohde Villähteellä

Hankkeen eteneminen

Hankkeen alkuvaiheessa laskettiin rakennusten energiavirrat ja etsittiin ratkaisut energian säästämiseen. Sen jälkeen mitoitettiin loppuenergian tuottamiseksi tarvittavat uusiutuvan energian lähteet kuten aurinkovoima ja maalämpö. Tämän jälkeen alkoi varsinainen laskennallinen tutkimustyö, jossa selvitettiin missä suhteessa energiaa kannattaa säilöä akkuihin tai vetyyn, ja laskettiin eri vaihtoehtojen hiilijalanjälki rakennusten elinkaaren aikana.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 1.12.22 Fellmanniassa, Lahdessa. Loppuseminaarissa käsiteltiin hankkeen keskeiset löydökset, hankekumppanien toimesta. Tutkimustuloksia esittelevät LUT-yliopiston, Sweco Oy:n, Lahden Talot Oy:n ja Teknologiakeskus VTT:n asiantuntijat ja sisältö on suunnattu erityisesti alaan perehtyneille tutkijoille, opetushenkilöstölle ja yrityksille. Hankkeen loppuseminaarin yhteydessä järjestettiin asukkaille suunnattu tilaisuus, Kohti energiafiksuja rakennuksia, jossa tarjottiin käytännönläheisiä vinkkejä kotitalouksien energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen energian säästöön. Tilaisuudessa esiteltiin myös erilaisia energiatukimuotoja, joita kotitalouksien on mahdollista hakea. Tilaisuudessa esiintyivät asiantuntijat LUT-yliopistosta, Lahden kaupungilta sekä rambollilta.

Sekä loppuseminaarista että Kohti energiafiksuja rakennuksia -tilaisuudesta on tuotettu tallenne, joita pääsee katsomaan Lahden kaupungin YouTube-kanavalta:

Hankkeen loppuseminaari

Kohti energiafiksuja rakennuksia -tilaisuus 

 

Tutustu hankkeen löydöksiin

Alla olevissa kuvissa on visualisoitu tutkittavana oleva kohde sekä esitellään hankkeen keskeiset löydökset. Kuvista löydät kohteen perustiedot, erilaisten vaihtoehtojen kartoituksen (energian tuotanto, -säilöntä ja -säästö) sekä ratkaisujen vertailun tutkittavan kohteen osalta.