Hyppää sisältöön

Puukerrostalon tilaamisen kehityshanke

Lahden seudulla on lukuisia puualan yrityksiä ja pitkät perinteet saha- ja kalusteteollisuudesta. Tästä huolimatta, Lahdessa ei ole rakennettu puukerrostaloja 1990-luvun jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan puurakentaminen on seudulla kallista ja tarjouksia puurakentamiseen on vaikea saada. Mahdollisuudet puurakentamisen kehittämiseen ovat kuitenkin olemassa. Hiilineutraalin rakentamisen markkinatutkimus osoittaa, että hiilen sitominen rakennuksiin on nousemassa globaaliksi ilmiöksi osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Lue lisää puurakentamisen hyödyistä, rakentamisen hiilineutraaliudelle, LAB Open- sivulta.

Tavoitteena puurakentamisen käytäntöjen kehittyminen

Hankkeen päämääränä oli edistää rakennusliikkeiden ja puutuotetoimittajien yhteistyötä tuotekehityksessä ja sitä kautta puurakentamisen käytäntöjen kehittymistä ja hinnan alenemista. Hankkeessa laadittiin ohjeistus urakka- tai tarjouskilpailumateriaalin määrittelemiseksi puukerrostalon rakennuttamishankkeessa. Tavoitteena oli, että puutuotetoimittajat voivat tarjota omia ratkaisujaan kerrostalon toteuttaville rakennusliikkeille. Alla on esitelty hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset:

 

  1. Miten puukerrostalorakentamisen tuotekehitystä voidaan edistää ja kuka sitä tekisi?
  2. Mikä on sopiva hinnan ja puun/hiilen määrään sidottujen laatupisteiden painotus puurakentamisen kilpailutuksessa (vai voiko sellaista olla)?
  3. Miten rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja -kädenjälki huomioidaan laatupisteytyksessä? Mikä on sen sopiva osuus valintakriteereissä?

 

Puurakentamisessa tilaaja laadituttaa suunnitelmat valmiiksi ja urakoitsijat tarjoavat rakennuksia näiden suunnitelmien pohjalta. Isommilla rakennusliikkeillä ei ole puurakentamiseen liittyvää omatuotantoa eikä siihen tarvittavaa tuoteosaamista.

Hankkeessa koottiin yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa puurakentamisen teknisen ja taloudellisen ohjaamisen tietopankki, jota kaikki Suomen rakennuttajat voivat jatkossa hyödyntää. Tutkimus tehtiin todellisessa hankkeessa Lahden kaupungin Svinhufvudinkatu 7–11 tonteille rakennettavien kolmen puukerrostalon rakennuttamisen suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa. Lue lisää kohteesta täältä.