Hyppää sisältöön

Ilmastoviisautta taloyhtiöille

Pääosa rakennusten hiilidioksidipäästöistä syntyy käytön aikana lämmittämisestä sekä eri laitteiden sähkönkulutuksesta. Kehittämällä ja ohjaamalla kiinteistönpitoa ja oikea-aikaista korjausrakentamista voidaan vaikuttaa merkittävästi syntyvien kasvihuonekaasujen määrään.

Taloyhtiöt ovat isossa roolissa kiinteistöjensä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Energiaa pystyy säästämään tehokkailla tavoilla myös ilman kalliita ja raskaita korjaustoimenpiteitä. Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistys, ilmanvaihdon tarkastus ja säätö sekä veden- ja sähkönkulutuksen hallinta ovat esimerkkejä helpohkoista toimenpiteistä. Tällaisten energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi olennaista ovat taloyhtiön asukkaiden tietämys eri ratkaisuista sekä tahtotila valita energiaa säästäviä vaihtoehtoja.

Ilmastoviisautta taloyhtiöille -hankkeessa pyrittiin lisäämään Päijät-Hämeen taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden ymmärrystä ilmastonmuutoksen, kasvihuonekaasujen ja rakennusten sekä asumisen välisestä yhteydestä. Hankkeessa tuotiin esiin valintoja, joilla yhtiöt ja asukkaat voivat samaan aikaan pienentää omistamiensa rakennusten elinkaarikustannuksia ja auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Taloyhtiöt mukaan ilmastotyöhön

Hankeen päätavoite oli saada päijäthämäläiset taloyhtiöt varautumaan ilmastonmuutokseen ja hillitsemään ilmastonmuutosta toimenpiteillä, jotka samalla hyödyttävät niitä itseään.

Ilmastonmuutoksen tuomia uusia haasteita liittyy muun muassa taloyhtiöiden vaipparakenteisiin ja talotekniikkaan. Voimistuvat tuulet voivat esimerkiksi irrottaa vanhoja katto- ja räystäsrakenteita. Entistä pidemmät hellejaksot voivat puolestaan aiheuttaa jäähdytystarvetta sellaisiinkin asuntoihin, joissa viilennys ei aikaisemmin ole ollut tarpeellista.

Lämmöneristysten parantaminen, ikkunoiden vaihto energiatehokkaampiin, lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottimien hyödyntäminen voi oikeassa vaiheessa tehtynä olla taloudellisesti hyvinkin kannattavaa.

Myös autoilun sähköistymisen merkitys yhtiöille autojen latauspisteiden rakentamisen ja sähköverkon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta on tärkeä viestittävä asia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeessa järjestettiin vuoden 2022 aikana yleisötilaisuuksia (myös webinaareja) asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, osakkaille sekä isännöitsijöille. Tilaisuuksien sisältönä olivat konkreettiset toimenpiteet, joilla energiatehokkuutta parannetaan: erilaiset energiakorjaukset (aurinkopaneelit, maalämpö, poistoilma- ja jätevesilämpöpumput jne.) sekä autojen latauspisteet ja jätelajittelu-järjestelmät.

Lisäksi hankkeen tiimoilta järjestettiin työpajoja asunto-osakeyhtiöille. Työpajoissa mentiin syvemmälle mm. siihen, millainen energiakorjausprosessi on ja annettiin työkaluja hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Työpajoja järjestettiin syksyn 2022 aikana Fellmanniassa, Lahdessa, ja ne olivat suunnattu päijäthämäläisille taloyhtiöille.

Hankkeessa laaditaan myös interaktiivinen esite, joka on tietopaketti energiakorjauksista sekä tuotettiin Energiapodium-podcastia.