Hyppää sisältöön

Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto

Hankkeen päätavoitteena on hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston kehittäminen Lahden alueella. Verkoston keskiössä ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen, mikä edistää vähähiilisemmän rakennuskannan tuottamista sekä olemassa olevan rakennuskannan muuttamista energiankäytöltään hiilineutraaliksi. Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä, joista suurin osa syntyy rakennusten energiankulutuksesta. Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja tämän tavoitteen myötä kaupungin kiinteistöjen ja maankäytön hiilipäästöjä on pienennettävä sekä hiilinieluja kasvatettava. Rakennusten hiilijalanjälkeen on mahdollistaa vaikuttaa kaikista nopeimmin muuttamalla ne uusiutuvalla energialla toimiviksi. Energiaratkaisujen lisäksi hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvät vahvasti myös kestävien vähähiilisten rakennusmateriaalien käytön sekä rakentamisen kiertotalouden edistäminen, jotka ovat myös hankkeen kärkiteemoja.

Hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto tulee toimimaan alueellisena tiedon vaihdon, yhteistyön ja kehittämisen alustana. Sen avulla voit löytää uusia asiakkuuksia, kumppanuuksia ja ratkaisuja sekä päästä mukaan kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin hiilineutraalin rakentamisen edistämiseksi. Kutsummekin kaikki alueen toimijat, erityisesti yritykset ja julkisen sektorin sekä tutkimuslaitosten avainhenkilöt, mukaan luomaan kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta!

Tervetuloa hankkeen aloitustapahtumaan 14.3. (klo 8.30-12)

Paikka: Lahden kaupungintalon sisäpiha (Harjukatu 31, 15100 Lahti) 

Aloitustapahtumassa taustoitetaan innovaatioverkoston toimintaa, mutta ennen kaikkea haetaan verkoston jäsenyydestä kiinnostuneiden tarpeita ja ajatuksia verkoston toiminnalle. Tulemalla mukaan pääset siis vaikuttamaan verkoston toimintaan! Tapahtuman tarkempi ohjelma tullaan päivittämään tälle sivulle.

 

Ilmoittaudu tapahtumaan (7.3. mennessä)

Yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Lahden seudulta löytyy uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavia pk-yrityksiä mutta näiden mahdollisuudet etsiä resursseja tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat rajalliset. Tässä hankkeessa tarjotaan tukea hankeideoinnissa sekä esimerkiksi erilaisten rahoitusohjelmien tunnistamisessa, tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamista varten. Yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot voivat tällaisen tukitoiminnon avulla keskittyä oleelliseen, eli uusiutuvan energian ja hiilineutraalin rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on myös kehitettyjen tuotteiden pilotointi Lahden kaupungin rakentamisessa. Hankkeessa painottuu voimakkaasti korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen, joka vaatii innovatiivisia ratkaisuja, liiketoiminnan kehittämistä sekä pilotointialustoihin ja erilaisiin kokeilutoimiin investointia. Kokoamalla edellä mainittuja toimijoita yhteisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin, on yritysten mahdollista kasvattaa lisäarvoa tuottamalla uusia tai paranneltuja tuotteita niin kotimaisille, kuin kansainvälisille markkinoille.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja hankkeesta: