Hyppää sisältöön

Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto

Hankkeen päätavoitteena on hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston kehittäminen Lahden alueella. Verkoston keskiössä ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen, mikä edistää vähähiilisemmän rakennuskannan tuottamista sekä olemassa olevan rakennuskannan muuttamista energiankäytöltään hiilineutraaliksi. Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä, joista suurin osa syntyy rakennusten energiankulutuksesta. Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja tämän tavoitteen myötä kaupungin kiinteistöjen ja maankäytön hiilipäästöjä on pienennettävä sekä hiilinieluja kasvatettava. Rakennusten hiilijalanjälkeen on mahdollistaa vaikuttaa kaikista nopeimmin muuttamalla ne uusiutuvalla energialla toimiviksi. Energiaratkaisujen lisäksi hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvät vahvasti myös kestävien vähähiilisten rakennusmateriaalien käytön sekä rakentamisen kiertotalouden edistäminen, jotka ovat myös hankkeen kärkiteemoja. Rakennusala käyttääkin globaalisti jopa puolet maailman neitseellisistä raaka-aineista.

Yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Lahden seudulta löytyy uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavia pk-yrityksiä mutta näiden mahdollisuudet etsiä resursseja tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat rajalliset. Tässä hankkeessa tarjotaan tukea hankeideoinnissa sekä esimerkiksi erilaisten rahoitusohjelmien tunnistamisessa, tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamista varten. Yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot voivat tällaisen tukitoiminnon avulla keskittyä oleelliseen, eli uusiutuvan energian ja hiilineutraalin rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on myös kehitettyjen tuotteiden pilotointi Lahden kaupungin rakentamisessa. Hankkeessa painottuu voimakkaasti korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen, joka vaatii innovatiivisia ratkaisuja, liiketoiminnan kehittämistä sekä pilotointialustoihin ja erilaisiin kokeilutoimiin investointia. Kokoamalla edellä mainittuja toimijoita yhteisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin, on yritysten mahdollista kasvattaa lisäarvoa tuottamalla uusia tai paranneltuja tuotteita niin kotimaisille, kuin kansainvälisille markkinoille.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja hankkeesta: