Hyppää sisältöön

Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto

Hankkeen päätavoitteena on hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkoston kehittäminen Lahden alueella. Verkoston keskiössä ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen, mikä edistää vähähiilisemmän rakennuskannan tuottamista sekä olemassa olevan rakennuskannan muuttamista energiankäytöltään hiilineutraaliksi. Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä, joista suurin osa syntyy rakennusten energiankulutuksesta. Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja tämän tavoitteen myötä kaupungin kiinteistöjen ja maankäytön hiilipäästöjä on pienennettävä sekä hiilinieluja kasvatettava. Rakennusten hiilijalanjälkeen on mahdollistaa vaikuttaa kaikista nopeimmin muuttamalla ne uusiutuvalla energialla toimiviksi. Energiaratkaisujen lisäksi hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvät vahvasti myös kestävien vähähiilisten rakennusmateriaalien käytön sekä rakentamisen kiertotalouden edistäminen, jotka ovat myös hankkeen kärkiteemoja.

Hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto tulee toimimaan alueellisena tiedon vaihdon, yhteistyön ja kehittämisen alustana. Sen avulla voit löytää uusia asiakkuuksia, kumppanuuksia ja ratkaisuja sekä päästä mukaan kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin hiilineutraalin rakentamisen edistämiseksi. Kutsummekin kaikki alueen toimijat, erityisesti yritykset ja julkisen sektorin sekä tutkimuslaitosten avainhenkilöt, mukaan luomaan kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta!

Ajankohtaista hankkeessa

 • Työpajatilaisuuksien sarja jatkuu syyskuussa!

  Hankkeen puitteissa startattiin kesäkuussa verkostotyöpajojen sarja, joista seuraava järjestetään Lahdessa läsnäolotilaisuutena 18.9. klo 13-16.
  Ensimmäisessä verkostotyöpajassa esiteltiin kaksi pilottikohdetta Paavolan kaupunginosasta, Paavolan päiväkoti sekä Sammonkatu 8:n kortteli, ja käytiin läpi pilotteihin liittyviä tavoitteita. Työpajassa kartoitettiin viherrakentamisen sekä uudis- ja korjausrakentamisen vähähiilisiä ratkaisuja pilottikohteiden ympärille. Seuraavassa työpajassa keskitytään tunnistamaan  soveltuvia yhteistyökäytänteitä pilottien toteuttamiseksi.
  Työpajat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä osaksi Paavolan alueen kehittämistyötä sekä tuoda myös esille myös oman organisaatiosi kestävän rakentamisen ratkaisuja. Laitathan siis jo nyt kalenteriisi ylös seuraavan työpajan ajankohdan! Tilaisuuden tarkempi sisältö ja aikataulu sekä ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla elokuussa. Tilaisuuden järjestää Lahden hiilineutraalin rakentamisen innovaatioverkosto- hanke, yhteistyössä AFRY:n kanssa.
  Lisätietoja tapahtumasta saat projektipäällikkö Juha Kapaselta, p. +358444831704 (juha.kapanen@lahti.fi)

  Verkostotyöpajojen sarjan kolmas tilaisuus järjestetään loppuvuodesta 2024. Työpajan sisällöstä ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin tällä sivulla. 

Yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Lahden seudulta löytyy uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavia pk-yrityksiä mutta näiden mahdollisuudet etsiä resursseja tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat rajalliset. Tässä hankkeessa tarjotaan tukea hankeideoinnissa sekä esimerkiksi erilaisten rahoitusohjelmien tunnistamisessa, tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamista varten. Yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot voivat tällaisen tukitoiminnon avulla keskittyä oleelliseen, eli uusiutuvan energian ja hiilineutraalin rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on myös kehitettyjen tuotteiden pilotointi Lahden kaupungin rakentamisessa. Hankkeessa painottuu voimakkaasti korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen, joka vaatii innovatiivisia ratkaisuja, liiketoiminnan kehittämistä sekä pilotointialustoihin ja erilaisiin kokeilutoimiin investointia. Kokoamalla edellä mainittuja toimijoita yhteisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin, on yritysten mahdollista kasvattaa lisäarvoa tuottamalla uusia tai paranneltuja tuotteita niin kotimaisille, kuin kansainvälisille markkinoille.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja hankkeesta: