Hyppää sisältöön

Esiselvitys talotekniikkakomponenttien uudelleenkäytöstä

Esiselvityksen tavoitteena oli arvioida alustavasti suomalaisissa rakennuksissa käytettyjen taloteknisten komponenttien uudelleenkäyttöön liittyvää potentiaalia. Lahdessa on merkittävää kiertotalouden osaamista, jota voisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa myös rakennuksista purettaviin materiaaleihin. Talotekniset komponentit on selvityksessä rajattu passiivisiin ilmanvaihtojärjestelmien komponentteihin, kuten ilmanvaihtokanavat, kanavaosat ja päätelaitteet. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan rakennuksesta purettavan osan käyttämistä uudelleen uudis- tai korjausrakentamisessa aiempaa vastaavassa käyttötarkoituksessa.

Hanke toteutettiin konsulttiselvityksenä (Vahanen Rakennusfysiikka Oy).

Tulo- ja poistoilmapäätelaitteet potentiaalisimpia kierrätettäviä

Ilmanvaihdon komponentit valmistetaan pääasiassa ohutlevymetallista. Niiden käyttöiät ovat pitkiä, koska tavallisissa olosuhteissa niihin ei kohdistu sellaista merkittävää rasitusta, mikä johtaisi osien kulumiseen. Yleisesti komponenttien uusimistarve tulee vastaan, jos rakennukseen tehdään tilamuutoksia tai jos ilmanvaihtojärjestelmän ominaisuuksia muutetaan.

Selvityksen perusteella potentiaalisimpia kierrätettäviä komponenttien tuoteryhmiä ovat tulo- ja poistoilmapäätelaitteet. Arvio perustuu komponenttien asennustapaan ja purettavuuteen. Osa komponenteista ei vaadi ruuvi- tai niittikiinnitystä ja ne tulevat purkujärjestyksessä vastaan ensimmäisenä.

Yleisesti ottaen voi todeta, että mitä koskemattomampi komponentti on, sitä vähemmän sen uudelleenkäyttö edellyttää toimenpiteitä. Tärkeimpänä teknisenä vaatimuksena passiivisille ilmanvaihdon komponenteille ovat tiiveysvaatimukset, joiden tulisi täyttyä myös uudelleen käytettäviltä komponenteilta.

Passiivisia ilmanvaihdon komponentteja puretaan tai tullaan purkamaan arvion mukaan vuositasolla Suomessa noin 15 miljoonaa kappaletta, painomäärällisesti noin 68,5 tuhatta tonnia. Näistä voidaan arvioida noin 10 %:lla olevan merkittävää uudelleenkäytön potentiaalia.

Uudelleenkäyttöä rajoittaa merkittävästi nykyinen lainsäädäntö sekä jätelain että rakennustuoteasetuksen osalta. Purettavat rakennusosat ovat jätettä, joiden uudelleenkäyttäminen rakennustuotteina edellyttää, muiden vaatimusten ohella, vähintään tuotteen ominaisuuksien todentamista.

Potentiaalinen markkina-alue uudelleen käytettäville passiivisille ilmanvaihdon komponenteille olisi Pohjoismaat käytänteiden osalta.

Lue tästä esiselvitys kokonaisuudessaan (pdf)