Hyppää sisältöön

Öljylämmitteisen rivitalon muutos hiilineutraaliksi

Tutkimme 1990-luvun alussa rakennetun, Lahden Villähteellä sijaitsevan, rivitalon öljylämmityksen korvaamista uusiutuvaan energiaan pohjautuvalla lämmitysjärjestelmällä. Selvitämme hankkeessa, miten energiankulutus pystytään minimoimaan ottamalla esimerkiksi ilmanvaihdon ja jäteveden hukkaenergiat talteen ja ohjaamalla ne uudelleen. Uusiutuvan energian lähteinä tutkitaan mm. aurinkopaneeleita ja maalämpöä. Erityisesti energian säilöminen talvikäyttöä varten on tutkimuksen keskiössä.

Vanhan kiinteistökannan päivittäminen hiilineutraaliksi

Hankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilinen, ympäristöä kuormittamaton ratkaisu olemassa olevien rakennusten korjausrakentamiseen ja keksiä ratkaisuja energian pitkä- ja lyhytaikaiseen säilömiseen. Pidemmän aikavälin tavoite on eri toimijoiden kanssa yhteistyössä mallintaa ja tuotteistaa vanhan kiinteistökannan energiaratkaisujen päivittäminen hiilineutraaleiksi ja kaupallistaa nämä ratkaisut.

Ilmakuva Villähteen rivitaloyhtiöstä

Hankkeen eteneminen

Hankkeen alkuvaiheessa lasketaan rakennusten energiavirrat ja etsitään ratkaisut energian säästämiseen. Sen jälkeen mitoitetaan loppuenergian tuottamiseksi tarvittavat uusiutuvan energian lähteet kuten aurinkovoima ja maalämpö. Tämän jälkeen alkaa varsinainen laskennallinen tutkimustyö, jossa selvitetään missä suhteessa energiaa kannattaa säilöä akkuihin tai vetyyn, ja lasketaan eri vaihtoehtojen hiilijalanjälki rakennusten elinkaaren aikana.

Tutkimuskysymykset

  1. Kuinka paljon aurinkopaneeleille tarvitaan tilaa, jotta niiden tuottamalla sähköllä voidaan kattaa rakennusten tarvitsema vuotuinen energiantarve?
  2. Voidaanko hiilineutraali energia tuottaa jollain muulla lähteellä kuten tuuli, lämpöpumput, Kujalan kaatopaikan metaanikaasukeräimet jne.?
  3. Kuinka isoihin säiliöihin vetyä kannattaa säilöä säiliöiden CO2- päästöt huomioiden ja miten tämä optimoidaan tarvittavien akkujen mitoituksen kanssa
  4. Mikä on suunnitellun teknologian vaikutus hiilijalanjälkeen elinkaaren aikana ja elinkaarikustannukset?
  5. Miten toimintamalli on monistettavissa vastaavantyyppisten kiinteistöjen tulevaisuuden energiaremontiksi?

Tutustu kohteen uudistuksiin

Kohteeseen hankittiin alkuvuoden 2021 aikana ilmavesilämpöpumppu, osana Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projektia. Projekti on osa laajempaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta (CANEMURE). Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassa olevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Kohteen lämpöpumppu asennettiin toimimaan öljylämmityksen rinnalla ja sen vaikutusta öljynkulutukseen seurataan. Tavoitteena on pienentää merkittävästi kohteen öljynkulutusta ja siten myös hiilidioksidipäästöjä.

Ohita upotus