Hyppää sisältöön

Rakentamislaki ja rakennusjärjestys

Uudistunut rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Rakentamislaissa säädetään rakennusten ja rakennuskohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä.

Lahden rakennusjärjestystä päivitetään vastaamaan uutta rakentamislakia. Päivitetyn rakennusjärjestyksen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan lakiuudistuksen kanssa. Muutosten tarkoituksena on keventää rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä lupaprosesseja.

Rakennusjärjestyksen päivittämisen eteneminen

 • Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 22.3.–22.4.2024. Nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua kaupungin nettisivuilla ja Palvelutorilla. Luonnoksesta voi antaa kirjallisia mielipiteitä.

  Kirjalliset mielipiteet rakennusjärjestysluonnoksesta tulee osoittaa nähtävilläoloaikana Lahden kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo@lahti.fi tai osoitteella Lahden kaupunki, kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti, käyntiosoite Lahti-Piste, Palvelutori, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti. Palautteessa tulee mainita diaarinumero 2525/2023.

  Rakennusjärjestysluonnos

  Rakentamislaissa toimenpidelupa poistuu ja  rakennusvalvonnan lupatarpeesta vapautetaan aiempaa enemmän kohteita, mikä keventää lupaprosessia. Rakentamislain mukaan rakentamisluvasta vapautetaan muun muassa alle 30 neliömetrin kokoiset muut kuin asumisrakennukset ja alle 50 neliömetrin kokoiset katokset. Lisäksi rakennusjärjestyksen luonnoksessa rakentamisluvasta on vapautettu muun muassa alle puolen metrin korkuisen terassin rakentaminen pihalle, talon maalaustyöt, parvekkeen lasittaminen, sähköauton latauspisteen rakentaminen sekä paljut ja uima-altaat. Sisätiloissa voi muun muassa purkaa kevyitä väliseiniä, parantaa energiatehokkuutta ja tehdä pieniä sisäisiä muutoksia ilman rakentamislupaa.

  Rakennusjärjestyksen uudistaminen tuo muutoksia myös maisematyölupiin ja purkamislupiin.

   

  Tutustu rakennusjärjestysluonnokseen
 • Rakennusjärjestysehdotus on tehty luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella.

  Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 17.5.–20.6.2024. Nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua kaupungin nettisivuilla ja Palvelutorilla. Nähtävilläoloaikana kuntien jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta.
  Kirjalliset muistutukset rakennusjärjestysehdotuksesta tulee osoittaa nähtävilläoloaikana Lahden kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo@lahti.fi tai osoitteella Lahden kaupunki, kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti, käyntiosoite Lahti-Piste, Palvelutori, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti. Palautteessa tulee mainita diaarinumero 2525/2023.

  Rakennusjärjestysehdotus

  Rakentamislaissa toimenpidelupa poistuu ja rakennusvalvonnan lupatarpeesta vapautetaan aiempaa enemmän kohteita, mikä keventää lupaprosessia. Rakentamislain mukaan rakentamisluvasta vapautetaan muun muassa alle 30 neliömetrin kokoiset muut kuin asumisrakennukset ja alle 50 neliömetrin kokoiset katokset. Lisäksi rakennusjärjestysehdotuksessa rakentamisluvasta on vapautettu muun muassa alle puolen metrin korkuisen terassin rakentaminen pihalle, talon maalaustyöt, parvekkeen lasittaminen, sähköauton latauspisteen rakentaminen sekä paljut ja uima-altaat. Sisätiloissa voi muun muassa purkaa kevyitä väliseiniä, parantaa energiatehokkuutta ja tehdä pieniä sisäisiä muutoksia ilman rakentamislupaa.

  Rakennusjärjestyksen uudistaminen tuo muutoksia myös maisematyölupiin ja purkamislupiin.

  Tutustu rakennusjärjestysehdotukseen
 • Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

  Kaupunginhallitus

  Kaupunginvaltuusto

 • Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Tavoitteena on, että Lahden päivitetty rakennusjärjestys tulee voimaan samaan aikaan rakentamislain muutosten kanssa.