Hyppää sisältöön

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Kaupungin asuntopolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupungissa on riittävästi kysyntää ja tarpeita vastaavaa asuntotuotantoa ja että asuntomarkkinat ovat tasapainoiset. Asuntopolitiikalla varmistetaan myös, että tarjolla on riittävästi kohtuuhintaisia ja esteettömiä asumisen vaihtoehtoja. Yhä isompi merkitys asuntopolitiikalla on asuinalueiden eriytymiskehityksen hillitsemisessä, johon ohjelmassa otetaan myös kantaa. Väestön ikääntyminen tuo myös omat haasteensa: ikääntyneille soveltuvaa asumista tulee olla tarjolla enenevissä määrin.

Maapolitiikalla luodaan edellytyksiä

Maapoliittisessa ohjelmassa käsitellään periaatteita, joita kaupunki käyttää maanhankinnassa ja -luovutuksessa sekä yksityisen maan kaavoituksessa ja rakentamisen edistämisessä. Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan. Onnistuneella maapolitiikalla luodaan edellytykset monipuoliselle asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiselle.

Luonnos tulee kommentoitavaksi

Ohjelma on tavoitteena laatia vuoden 2021 aikana. Luonnos tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ja siitä järjestetään asukastilaisuus syksyllä. Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Aineistoa lisätään tälle sivulle työn edistyessä.